Functioneel beheerder VTH applicatie Squit 2020 32-36 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Maastricht
Duur: 01-05-2021 t/m 31-07-2021
Optie tot verlenging: Ja, 3x 4 maanden
Reageren voor: 15 april 2021

Functie / Opdrachtomschrijving
In het project 'Allen voor Eén' hebben meer dan 30 overheidsorganisaties in Limburg waaronder gemeenten uit Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, de RUD Limburg-Noord, de RUD Zuid-Limburg, beide Veiligheidsregio's en de Provincie Limburg een aanbestedingstraject uitgevoerd om met het oog op de komende Omgevingswet te komen tot een gemeenschappelijke informatievoorziening voor VTH
(vergunningverlening, toezicht en handhaving) in Limburg. Na een aanbesteding is het pakket Squit 20/20 als pakket voor de gemeenschappelijk informatievoorziening uitgekozen.
In 2019 is de aangeschafte gemeenschappelijke informatievoorziening voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH+) ingericht en deze wordt in 2020 en 2021 bij de deelnemers aan de VTHaanbesteding geïmplementeerd en centraal beheerd. De implementatie van deze gezamenlijke informatievoorziening biedt belangrijke voordelen, doordat vooruitlopend op de Omgevingswet al ketengericht samengewerkt gaat worden.

Het doel van het project is:
Het vóór 1-7-2021 inrichten en implementeren van een gemeenschappelijke VTHinformatievoorziening bij 30 deelnemers. Vanaf het moment dat de VTH-informatievoorziening door een deelnemende overheidsorganisatie in gebruik wordt genomen is voor de periode tot en met 2022 het beheer geregeld.

Projectresultaten
Het projectresultaat is een VTH-informatievoorziening die bij elke deelnemende organisatie in gebruik is genomen. Voor het definiëren van het project zijn twee datums van belang. De gezamenlijke inrichting en aansluiting van de op dit moment 30 deelnemende overheidsorganisaties moet op 01-07- 2021 zijn afgerond. Vanaf januari 2021 moet er een beheerorganisatie zijn ingericht voor het uitvoeren van het gezamenlijk beheer van de Squit 20/20 VTH-applicatie.

Context project
Uitgangspunt voor het project Eén voor Allen (EVA) is het inrichten en beheren van een
gemeenschappelijke informatievoorziening voor Vergunningen, Toezicht en handhaving voor een periode van vier jaar. In 2020 en 2021 is de uitrol van de VTH-informatievoorziening en de nieuwe werkwijze gepland bij de 30 aangesloten overheidsorganisaties. Na afloop van de uitrol bij de deelnemers in 2020 vindt op 1 januari 2022 de invoering van de Omgevingswet plaats waarvoor verdere doorontwikkeling nodig is aan de VTH-informatievoorziening en ondersteuning voor de
deelnemers.

Opdrachtomschrijving
In het kader van de uitrol bij de deelnemers en de geplande doorontwikkeling is de Provincie Limburg op zoek naar een beheerder die de komende 3 maanden de rol van Functioneel beheerder kan vervullen.

Het betreft een functie voor 32- 36 uur per week.
Het gaat hier met name om het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en beheren van de VTH-applicatie Squit 20/20. De belangrijkste taken zullen zijn:
- Het uitvoeren van het functioneel beheer van de Squit 20/20-applicatie;
- Het testen en in productie nemen van Squit 20/20 releases;
- Het oppakken en afhandelen van wijzigingen en incidenten;
- Algemene ondersteuning bieden aan de implementatieconsultants van Squit 20/20 en het voorbereiden van de livegang bij deelnemers;
- Het ondersteunen van lokale functioneel beheerders;
- Het adviseren van de projectleider van de deelnemer over de aanpak van het beheer, de implementatie en het testen en accepteren van de applicatie.

De werkzaamheden vinden plaats onder aansturing van een projectleider vanuit het
Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatie Voorziening (SGIV) tussen de meer dan 30 overheidsorganisaties.
De duur van de opdracht is 3 maanden (1 mei 2021 - 31 juli 2021). Provincie Limburg wil de mogelijkheid hebben om deze periode met 3 keer met telkens 4 maanden te kunnen verlengen.

Kandidaat omschrijving
Aan de rol van functioneel beheerder worden de volgende eisen gesteld:
- Minimaal HBO- niveau;
- Meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie bij voorkeur binnen een organisatie
- Minimaal 6 maanden ervaring met het beheer van Squit2020
- Kennis van en ervaring met releaseprocessen, wijzigingsprocessen en incidentprocessen rondom applicaties.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden en een klantgerichte houding;
- In het bezit van een rijbewijs
- Bereidheid tot reizen en het werken op verschillende locaties in Limburg

Eisen

Algemene eisen
- De aangeboden kandidaat is vanaf de beoogde ingangsdatum van de overeenkomst,
die gepland staat voor 1 mei 2021, tenminste 24 uren beschikbaar, meer uren is
mogelijk.
- Er dient een integriteitsverklaring getekend te worden.
- Minimaal één maal per 3 maanden vindt evaluatie plaats tussen de opdrachtnemer en
de opdrachtgever

Eisen aan de kandidaat
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO/WO opleiding. De
kandidaat dient de originele diploma's/bewijsstukken mee te nemen naar het
interview. Deze worden voorafgaand aan het interview gecheckt door het
beoordelingsteam.
- De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 12 maanden ervaring opgedaan bij een
organisatie, als functioneel beheerder van een (standaard)applicatie.
Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de projecten / opdrachten (maximaal
3) die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet
- De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met releaseprocessen,
wijzigingsprocessen en incidentprocessen rondom applicaties.
Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de projecten / opdrachten (maximaal
3) die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.
- De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 6 maanden ervaring opgedaan met
beheerprocessen (incident, wijziging en releaseproces) met de Squit2020-applicatie.
Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de projecten / opdrachten (maximaal
3) die aantonen dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet

Wensen
Wens 1: aantal organisaties waarbij (vergelijkbare) werkzaamheden zijn uitgevoerd, die verband houden met de ondersteuning bij het beheren van een applicatie.
Wens 2: typering van de kandidaat.
De kandidaat herkent zich in de volgende typeringen en weet dat aan de hand van
concrete voorbeelden, te onderbouwen:
- Goede communicatie - en presentatievaardigheden.
- Klantgerichtheid;
- Omgevingsgericht;
- Resultaatgericht;
- Teamplayer

Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting maximaal 5 voorbeelden waaruit blijkt dat u aan de gevraagde competenties voldoet.
Wens 3: Ervaring met VTH applicatie c.q. Squit 20/20.
Benoem en beschrijf concreet de uitgevoerde projecten en vermeld daarbij de rol en betrokkenheid van de kandidaat, een indicatie van de omvang van het project in de zin van doorlooptijd, aantal betrokken medewerkers en complexiteit.

CV eisen
- Het CV is in het Nederlands opgesteld.
- De kandidaat neemt het CV mee naar het verificatiegesprek. Het CV dient ter
verificatie van de bij eisen en wensen genoemde antwoorden.

Competenties van de functioneel beheerder
Van de functioneel beheerder worden de volgende competenties verwacht:
- Plannen en organiseren.
- Flexibel
- Samenwerkend
- Omgevingsgericht;
- Communicatief
- Stressbestendig
- Klantgerichtheid;
- Geen 9 -5 mentaliteit;

Verificatiegesprek / Interview
Woensdag 21 of donderdag 22 april 2021.
De verificatiegesprekken/interviews vinden plaats in het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht. Echter gelet op de Corona maatregelen, kan het zijn dat de interviews digitaal zullen plaatsvinden via MS Teams. U zult daarover geïnformeerd worden na inschrijving. Dan wordt ook meegedeeld wanneer het interview exact zal plaatsvinden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Cheyenne Locadia
0850201022
Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer