DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Technisch adviseur Verlegging Tramtrace 16 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 3-5-2021 t/m 2-5-2022
Optie tot verlenging: ja 2x de periode van maximaal 6
Reageren voor: 12 april 2021

De organisatie
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van traminfrastructuur en wegen. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld.

Jouw team
In het team Trambedrijf Projectmanagement voeren professionals OV-projecten uit waarbij bijvoorbeeld traminfrastructuur vernieuwd wordt of een nieuwe bus stalling of tramremise gebouwd wordt. Het is een team waar ervaren projectmanagers en -medewerkers samen werken aan het tijdig realiseren van projecten. De projecten worden uitgevoerd in een dynamische omgeving in een bestuurlijke context.

Specifiek word je ingezet op project verleggen tramtracé Nieuwegein-City (NGC). Je valt hiërarchisch onder de teamleider Projectmanagement en functioneel onder de technisch manager van het project NGC.

Wat ga je doen
In het verlengde van de realisatie van de Uithoflijn dienen op de bestaande (snel)tramlijn Utrecht - Nieuwegein - IJsselstein (SUNIJ) diverse ingrijpende aanpassingen en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd te worden. Voor 2022 staat het project Verleggen Tramtracé Nieuwegein City op de planning: Bij de halte Nieuwegein City worden de halte en het spoor door de Provincie Utrecht verplaatst zodat deze optimaal ingepast kunnen worden in de binnenstedelijke omgeving. Daarbij wordt ook een definitieve halte gerealiseerd en de huidige tijdelijke halte verwijderd.

Voor de realisatie van het werk is in Q1 2021 een E&C contract aanbesteed dat in april zal worden gegund. De realisatie van het werk is voorzien voor Q1 2022. De werkzaamheden worden in nauwe afstemming tussen Gemeente Nieuwegein en Provincie Utrecht uitgevoerd.

De technisch manager van NGC heeft ondersteuning nodig in de vorm van een adviseur Techniek. De werkzaamheden als adviseur Techniek bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen;
Aansturen van het gecontracteerde ingenieursbureau (samen met contractmanager)
Bewaken van voortgang en kwaliteit van het project conform Systems Engineering
Leveren van informatie voor het V&V proces
Correcte verwerking van ontwerpvoorschriften en eisen van de beheerder in de daarvoor bestemde systemen (zoals Sharepoint, Relatics, etc)
Bewaken van de samenwerkingsdoelen
Assisteren van de technisch manager NGC

Eisen
- In de realisatiefase kunnen in de maand februari of maart 2022 onregelmatige werktijden voorkomen. Bijvoorbeeld een avond- en of weekeinddienst.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring in spoor/light rail projecten.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het aansturen van engineeringsprocessen waarbij externe stakeholders betrokken waren.
- De aangeboden kandidaat heeft tenminste 3 jaar werkervaring als technisch adviseur of (assistent) projectleider in technische realisatieprojecten (projecten in de fase na gunning).
- De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort.
Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten.
- De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde afgeronde HTS opleiding, of een HBO opleiding met technische richting. En/ of Wo- bachelor, -master niveau in een technische richting.
- CV is maximaal 5 pagina's.

Shortlistcriteria
Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met contractvorming en -beheersing.in een D&C( design & Construct) en/of E&C omgeving specifiek (Conform Cenelec normen).
Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met system engineering (waarbij minimaal 6 maanden werkervaring per project nodig is om mee te tellen)
Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het verificatie- en validatieproces in de realisatiefase van spoor/lightrail projecten.

Mondelinge ronde
A. Persoonlijke eigenschappen
Persoonlijke eigenschap 1 Nauwkeurig en secuur
Persoonlijke eigenschap 2 Samenwerkingsgericht
Persoonlijke eigenschap 3 Pragmatisch en oplossingsgericht
B. Vaardigheden
Vaardigheden 1 Analytisch vaardig en in staat verbanden te leggen
Vaardigheden 2 Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren onder tijdsdruk
Vaardigheden 3 Coördinerend vermogen
Vaardigheden 4 Risicogestuurd werken
Vaardigheden 5 Inleven in stakeholderbelangen
C. Kennis
Kennis 1 Kennis van tramsystemen en hun onderlinge relaties
Kennis 2 Kennis van veiligheidsprocedures zoals CENELEC.
Kennis 3 Kennis van contractvorming en contractbeheersing (cf. UAV-GC)

Mondelinge ronde Weeknummer 16 , 22 april
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist