Facilicom Group

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Sociaal werker

Wie zijn wij?
Incluzio bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Samen met inwoners en partners maken we van iedere buurt een nog sterkere buurt. In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken centraal. Wij zien de kracht van inwoners en stimuleren hen om hun talenten verder te ontwikkelen. Onze aanpak is vraaggericht, innovatief en laagdrempelig voor elke inwoner en is gebaseerd op de WIE focus, gericht op Wederkerigheid, het Informele netwerk van de inwoner/ klant en het versterken van de Eigen kracht!

Wat doen we in de gemeenten Rheden en Rozendaal?
Per 1 januari 2021 heeft Incluzio haar opdracht in de gemeenten Rheden en Rozendaal  aanzienlijk uitgebreid. Naast het sociaal werk, nemen wij ook de basisbegeleiding aan inwoners op ons; zowel op individueel niveau als in groepsverband. Er liggen grote kansen om de talloze inwonersinitiatieven, verenigingen en dorps- en buurthuizen meer in te zetten voor kwetsbare inwoners. Samen met hen gaan we de sociale basis in deze gemeenten versterken. 

Wat ga je doen?
•    Je doet huisbezoeken, voert klantgesprekken en maakt een ondersteuningsplan;
•    Je overlegt met dorpscoaches en komt tot een goed aanbod bij bestaande voorzieningen;
•    Je houdt vinger aan de pols bij de klant en blijft deze zo nodig begeleiden;
•    Je begeleiding kan individueel zijn, maar je zet zoveel mogelijk groepsbegeleiding in en werkt daarbij samen met vrijwilligers. Wanneer er aanbod ontbreekt, ontwikkel je met je dorpsteam nieuw aanbod. Je geeft het aanbod vorm vanuit de denkwereld van de inwoner;
•    Je houdt contact met de organisaties of vrijwilligers waar jouw klant deelneemt aan activiteiten en begeleidt hen in hoe zij met de klant om kunnen gaan;
•    Vanuit de specifieke vragen in het dorp ondersteun je bij de informatie- en adviespunten;
•    Je bent een sparringpartner en adviseur voor ketenpartners en collega’s.
Uren:
40
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

We bieden je een afwisselende baan in een bruisende en informele organisatie. Je krijgt de mogelijkheid om mee te bouwen aan een nieuwe organisatie en deze verder vorm te geven. Er is ruimte voor eigen inbreng, vrijheid, resultaatverantwoordelijkheid.
•    Beloning conform cao sociaal werk, schaal 8 (minimaal € 2.712,= en maximaal € 3.864,= bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek);
•    Individueel keuzebudget van bijna 19% inclusief eindejaarsuitkering;
•    Ontwikkelings- en scholingsmogelijkheden (loopbaanbudget cao sociaal werk);
•    Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie om daarna te verlengen voor onbepaalde tijd;
•    Flexibele werktijden, je hebt de vrijheid om je dag zelf in te delen;
•    Je krijgt voor je werk een smartphone en een laptop ter beschikking.

Enthousiast?
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan zo snel mogelijk je cv én een korte motivatie via de sollicitatiebutton. Vragen kun je via de e-mail (sollicitaties i.v.m. AVG via de website) of telefonisch aan Derek van Bakel 06-53199589

Vaardigheden

Wat vragen wij van jou?
•    Een afgeronde HBO opleiding SPH, MWD, Social Work of vergelijkbaar;
•    Werkervaring met coachen van (kwetsbare) klanten in een soortgelijke functie met aantoonbare resultaten;
•    Werkervaring met verschillende leeftijden (voorkeur voor jeugd/jongvolwassenen) en verschillende ziektebeelden, zoals psychische aandoeningen, NAH, LVB, autisme is een pré.
•    In het bezit van een SKJ-registratie wanneer je expertise bij de jeugd ligt;
•    Zakelijke instelling en accuratesse bij de registratie en verantwoording van het werk;
•    Een minimale beschikbaarheid van 24 uur per week en de bereidheid om buiten kantoortijden te werken als de situatie daar om vraagt;
•    Kennis van en ervaring met de sociale kaart van gemeenten Rheden en Rozendaal is een pré;
•    Energie, ondernemende attitude en doorzettingsvermogen.

De professional die wij zoeken, gaat vanuit één van onze drie dorpsteams aan de slag. We zoeken teamspelers met verschillende expertises in het sociaal domein die gezamenlijk het verschil maken. Je bent gericht op samenwerking met  inwoners en ketenpartners en onderschrijft onze kernwaarden autonomie en vertrouwen. Jij bent binnen het team hét aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag in het dorp, gaat met hen in gesprek, zorgt voor een goed ondersteuningsaanbod en begeleidt hen om zelfredzamer te worden en te participeren in hun dorp. Je bent toegankelijk, kunt aandachtig luisteren waardoor je de vraag helder krijgt. Je gaat uit van de eigen kracht van inwoners en laat de regie daar waar het hoort. Daarnaast kan goed om te gaan met veel vrijheid, kunt goed plannen en voel je je verantwoordelijk voor het behalen van resultaten van jou en het team.

Verder beschik je over de volgende competenties:

Ondernemend
Je hebt lef en een ‘erop af’ mentaliteit. Je werkt outreachend en maakt makkelijk contact op alle niveaus. Je zet de vraag van de inwoner om in concrete acties met inzet van de eigen kracht van de inwoner. Je ziet kansen en zet deze om naar ideeën en projecten die leiden tot innovaties.
Resultaatgericht
Je bent een doener, pakt aan, werkt concreet. Je maakt gebruik van data om doelen vast te stellen en te bereiken. Je houdt overzicht, legt verantwoording af over doelen en resultaten. Je registreert om je werkzaamheden inzichtelijk te maken en legt verbanden en signaleert trends en ontwikkelingen.

Verbindend/teamspeler
Je bent invoelend, weet inwoners te motiveren en stimuleren. Je bent gericht op samenwerking met de talloze inwonersinitiatieven, verenigingen en dorps- en buurthuizen en ondersteunt hun inzet. Je bent een samenwerker in je dorpsteam met collega’s met verschillende expertises. Jullie werken aan een sterke sociale basis waarin inwoners meedoen en de begeleiding zo veel mogelijk wordt afgeschaald naar voorliggende voorzieningen. Je hebt reflectief vermogen, een open leerhouding waarin je feedback geeft en kunt ontvangen.

Out of the box denkend
Je bent oplossingsgericht, creatief en waar nodig durf je buiten de lijntjes te kleuren om resultaten te bereiken. Je bent op de hoogte van (technologische) ontwikkelingen in het sociaal domein en je bent bereid hiermee te werken. Je bent flexibel in een ontwikkelende omgeving.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

vast