Leden Raad van Toezicht

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo/vso 31.02  Roermond Roermond NL 12-3-2018 09:16:00 11-5-2018 00:00:00

Over deze vacature
  • HBO
  • 10 dagen geleden
  • 16 x bekeken
Over dit bedrijf

Vacature omschrijving

Leden van de Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31.02 Midden Limburg

 

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een leerling (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Midden Limburg werken scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs samen om ervoor te zorgen dat iedere leerling in onze regio het beste onderwijs krijgt dat hij/zij verdient. Schoolbesturen maken hiervoor samen afspraken over de organisatie van passend voortgezet onderwijs. Zo is onderwijsondersteuning goed geregeld voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband.

 

Om te waarborgen dat het samenwerkingsverband zijn wettelijke en maatschappelijke taken adequaat vervult, is toezicht op de algemene gang van zaken binnen het samenwerkingsverband belangrijk. Binnen het samenwerkingsverband is deze taak toebedeeld aan de Raad van Toezicht.

 

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit 13 leden, voor het merendeel voortkomend uit de aangesloten scholen. Het samenwerkingsverband wil een omslag maken waarbij, vanuit het oogpunt van efficiëntie, objectiviteit en onafhankelijkheid, de toekomstige raad zal bestaan uit 5 leden (waarvan één voorzitter ) die allen van buiten de eigen schoolorganisaties worden aangetrokken. Hierbij is één kwaliteitszetel vanuit de Ondersteuningsplanraad begrepen.

 

De nieuwe Raad van Toezicht start zijn werkzaamheden met ingang van 1 mei 2018. De huidige voorzitter blijft aan tot eind 2018 waardoor een adequate overdracht van de nieuwe raad is gegarandeerd.

 

Het samenwerkingsverband is op zoek naar kandidaten die vanuit hun betrokkenheid en bevlogenheid met passend onderwijs deel willen uitmaken van de nieuwe Raad en samen een team vormen met een gevarieerde maatschappelijke achtergrond en met affiniteit en kennis van het (passend, regionaal) onderwijs, bedrijfsvoering (financiën) en het sociaal domein/zorg. In zijn algemeenheid is het belangrijk dat elke toezichthouder:

        - goed onderscheid kan maken tussen een toezichthoudende en een bestuurlijke

          positie;

        - kan omgaan met tegengestelde belangen en onafhankelijk kan opereren ten opzichte

          van haar of zijn collega-toezichthouders;

       - strategisch kan denken en communicatief vaardig is in een bestuurlijke omgeving.

 

De voorkeur gaat uit naar een Raad van Toezicht waarin diverse disciplines vertegenwoordigd zijn, een combinatie is vanzelfsprekend ook mogelijk. De selectiecommissie hecht er aan te benadrukken dat het hier een onbezoldigde positie betreft. Leden van de raad komen uitsluitend in aanmerking voor de maximale vrijwilligersvergoeding.

 

Een beschrijving van de taken van de Raad van Toezicht als team vindt u op onze website: www.swvvomiddenlimburg.nl

 

Indien u zich meent te herkennen in de beschrijving en belangstelling hebt om zich beschikbaar te stellen als lid van de raad dan wordt u van harte uitgenodigd te reageren vóór 27 maart 2018.

Geschikte kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Gesprekken zullen worden gevoerd in de avonduren op 9 en 10 april a.s.

 

Bedrijfsgegevens
Locaties
Roermond
Bedrijfsgrootte
1-10
Branche
Onderwijs/opleiding
Internationaal
Nee
Vacature contactpersoon Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo/vso 31.02

Stel een vraag over deze vacature

Neem contact op met R. Breukers


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature


Leden Raad van Toezicht

Solliciteer direct

Meer van dit bedrijf


Volgen

Vul uw e-mailadres in om updates over vacatures van dit bedrijf te ontvangen.

Vergelijkbare vacatures

Vacature info