Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior jurist Waardedaling Mijnbouwschade

Binnen Bestuurlijk Juridische Zaken en Schadeafhandeling is er een team Waardedaling & Immaterieel. De gevraagde juristen komen te werken in dit team. De senior jurist heeft als primaire taken:

 • het uitwerken en inrichten van de afhandeling van schade in de vorm van waardedaling van woningen, en
 • het inhoudelijk behandelen van complexe verzoeken tot toekenning van die schade, en
 • het behandelen van complexe bezwaar en beroep op het vlak van waardedaling.

 

De senior jurist stelt daarmee het IMG in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en werkt ten behoeve van de primaire processen of in de rechtsbeschermingsprocessen. De senior jurist adviseert daarnaast het bestuur van het Instituut over de juridische dimensie van schademeldingen op met name het vlak van waardedaling.

 

Omschrijving van de werkzaamheden:

 • Het behandelen van complexe aanvragen voor schadevergoeding, in beginsel op het vlak van waardedaling;
 • Het juridisch adviseren van afdelingen die zijn betrokken bij de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding voor primair waardedaling;
 • Het opstellen van interne gedragslijnen met betrekking tot de afhandeling van verzoeken;
 • Het inrichten van het bezwaarproces, zoals het opstellen van modellen;
 • Behandelen van complexe bezwaren en beroepen. 
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

 

 Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

 

Wat wij bieden

Het betreft een opdracht voor 32 - 36 uur per week, voor de duur van 9 maanden met de optie op verlenging.

De opdracht kan zowel in dienst bij Yacht, als op ZZP-basis, worden uitgevoerd.

Zou jij het naast de uitdaging bij het IMG ook leuk vinden om bij andere opdrachtgevers van YACHT Legal aan de slag te gaan? Wellicht dat de baan als interim professional dan iets voor jou is? In dat geval zullen we niet alleen een gesprek met je voeren over deze opdracht, maar zullen we je bij geschiktheid voor de rol van interim professional meer zekerheid bieden dan deze opdracht en je een contract bieden met de intentie tot een vaste baan bij YACHT Legal.

Vaardigheden

 • Uitstekende actuele en goede kennis van het bestuurs- en het private schadevergoedingsrecht, in het bijzonder van de

schadevergoedingsprocedure (vergewisplicht, bewijslastverdeling, zorgvuldigheidsvoorschriften, in aanmerking komende schade) en de werking van een bezwaarprocedure

 • Een afgeronde studie WO Nederlands Recht
 • De voortgang van je werk kunnen overzien en bij vragen tijdig kunnen overleggen met je leidinggevende
 • Affiniteit met vraagstukken inzake waardebepaling van woningen
 • Ten minste 6 jaar werkervaring als advocaat of jurist
 • Het kunnen opstellen van leesbare (juridische) teksten, adviezen of beslissingen op bezwaar of in primo
 • Ervaring met behandeling van bezwaarzaken, beroepszaken, juridische advisering en het inrichten van juridische processen

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk