Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Juridisch dossierbeoordelaar

In de functie van dossierbeoordelaar ben jij verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen (dossiers) voor een schadevergoeding door mijnbouwschade. De dossiers die bij jou als dossierbeoordelaar komen te liggen hebben een gemiddelde complexiteit. Het is jouw taak om te beoordelen wat nodig is een beslissing op de aanvraag te kunnen nemen, de aanvraag vervolgens te toetsen, en een conceptbesluit op de aanvraag te schrijven. Dit concept wordt dan ter besluitvorming bij het IMG neergelegd. Je stemt zaken af met de betrokken afdelingen en ook voer je in voorkomende gevallen zienswijzegesprekken met de aanvrager.

Als dossierbeoordelaar werk je op de afdeling Schadeafhandeling van het IMG. Op deze afdeling worden complexe dossiers beoordeeld, beslisnotities geschreven voor de commissie en het betaalproces uitgevoerd. De afdeling Schadeafhandeling bereidt de conceptbeslissingen op de aanvragen voor een vergoeding als gevolg van mijnbouwactiviteiten in het Groningerveld of de gasopslag Norg, voor ter besluitvorming door de commissie. De afdeling bestaat uit zo'n 70 medewerkers.

Meest voorkomende werkzaamheden:

  • Brede toetsing, te weten, naast juridisch, ook financieel en bouwkundig.
  • De juridische toetsing bestaat onder meer uit het analyseren en beoordelen op basis van vergewisplicht (voldoen aan het Besluit mijnbouwschade Groningen, de Algemene wet bestuursrecht, waar onder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
  • Beoordelen en voorstellen tot afdoening van door aanvragers ingediende zienswijzes waarin een heterogeen aantal onderwerpen kan zijn benoemd.
  • Begeleiden en controleren van concepten die zijn opgesteld door de ondersteuners (FEA), waarbij toetsing van die producten plaatsvinden op alle aandachtsgebieden die relevant zijn voor het besluit.
  • Het adviseren over het aandachtsgebied in de vorm van beslisnotities, waarin vraagstuk en voorgestelde oplossing wordt voorgedragen.
  • Het bijhouden en analyseren van gevolgen voor de uitvoering van wijzigingen of aanpassingen in het Besluit mijnbouwschade Groningen of aanpalende regels, en via notities voorstellen hoe aanpassingen kunnen worden verwerkt in de werkstromen.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het

Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Wat wij bieden

Het betreft een tijdelijke opdracht voor circa een half jaar à een jaar, met optie op verlenging. Zou jij naast de uitdaging bij de TCMG het ook leuk vinden om bij andere opdrachtgevers van YACHT Legal aan de slag te gaan? Wellicht dat de baan als interim professional dan iets voor jou is? In dat geval zullen we niet alleen een gesprek met je voeren over deze opdracht, maar zullen we je bij geschiktheid voor de rol van interim professional meer zekerheid bieden dan deze opdracht en je een contract bieden met de intentie tot een vaste baan bij YACHT Legal. Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden. Daarbij hoort een salaris gebaseerd op schaal 10 van de Rijksoverheid, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder toegang tot de YACHT academy en een (reiskostenvergoeding of lease auto).

Vaardigheden

Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar kandidaten die:

  • Beschikken over een afgeronde juridische opleiding op HBO of WO niveau (bestuusrecht en/of privaatrecht).
  • Affiniteit hebben met bouwkunde.
  • Minimaal 1 jaar werkervaring hebben in een juridisch inhoudelijke functie.
  • Op korte termijn beschikbaar zijn.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

tijdelijk