DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Beleidsadviseur (11) 24 u/w

Standplaats: Deventer
Duur: 3-5-2021 t/m 30-7-2021
Optie tot verlenging: 1 maand
Reageren voor: 9 april 2021

Functiebeschrijving
In het Fiscaal Meerjaren Auditplan (FMA) van de gemeente Deventer zijn de uit te voeren onderzoeken opgenomen op het gebied van de volgende rijksbelastingen;
Wet op de omzetbelasting 1968
Wet op het BTW-compensatiefonds
Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet op de loonbelasting 1964

In het kader van dit auditplan staat voor 2021 een onderzoek gepland in het kader van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Wet op het BTW-compensatiefonds. Het betreft een fiscale audit naar de verantwoording van de omzetbelasting (BTW) van de ingaande en uitgaande geldstromen over het jaar 2020. De gemeente Deventer wil de audit uitvoeren op basis van de euro steekproef methode en moet in het tweede kwartaal van 2021 plaatsvinden. Het onderzoek is onder andere gericht op het constateren van systematische en niet-systematische fouten op basis waarvan aanbevelingen en beheersmaatregelen moeten volgen voor fiscaal control.

Systematische fouten
Een systematische fout heeft een systematische oorzaak en is niet te wijten aan toevallige effecten. Systematische fouten zijn vaak te corrigeren.

De basis vormt het onderzoek naar de systematische fouten. Belangrijk hierbij is de btw beoordeling (btw labeling) van de wbs-elementen/grootboekrekeningen.
Alle wbs-elementen/grootboekrekeningen zijn voorzien van een btw code. Deze btw code geeft aan op welke aangifte (omzetbelasting of btw-compensatiefond) de btw dient te worden verantwoord dan wel, of de btw niet verrekenbaar is en daardoor kostenverhogend werkt.

Niet systematische fouten
Een niet systematische fout is een toevallige fout die wordt veroorzaakt door toevallige en oncontroleerbare factoren.

De niet-systematische fouten kunnen zoveel mogelijk worden opgespoord en beperkt door periodiek controles uit te voeren. De gemeente Deventer hanteert daarvoor onder andere een Tax Control Framework (TCF).
Deze opdracht richt zich op het signaleren van zowel systematische als niet systematische fouten beoogd met de resultaten daarvan meer fiscaal control dat ertoe moet leiden, dat de gemeente haar belastingdruk uiteindelijk tot een minimum beperkt door de juiste fiscale route te kiezen.

Werkzaamheden
1. Stel een plan van aanpak op voor het uitvoeren van de audit naar de verantwoording van de omzetbelasting (BTW) van de ingaande en uitgaande geldstromen (populatie) over het jaar 2020. Baseer dit onderzoek op de euro steekproef methode.
2. Baseer de steekproef zoveel mogelijk op de controle aanpak Belastingdienst (CAB) maar pas daarop een reductie toe naar bijvoorbeeld 35 posten.
3. Op basis van de concept plan van aanpak en de capaciteit die is gemoeid met het onderzoek, kan de populatie worden beperkt tot de in- en uitgaande kasstromen van één of twee taakvelden. Over 2018 is een integraal onderzoek gedaan naar de btw labeling. Op basis van de resultaten kan eventueel een specifiek taakveld worden geselecteerd.
4. Maak bij het onderzoek indien mogelijk gebruik van een format die de gemeente Deventer het afgelopen jaar heeft gehanteerd (interval steekproef). Hierbij wordt onder andere ook gecontroleerd op factuurvereisten etc.
5. Bespreek voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek het plan van aanpak met de senior fiscaal beleidsadviseur
6. Maak op basis van de onderzoeksresultaten een correctievoorstel en een rapport met aanbevelingen en beheersmaatregelen.
7. Maak een document waarin de verschillende stappen van het uitgevoerde onderzoek helder en eenduidig zijn opgenomen. Deze zogenaamde 'bereidingswijze' moet als handleiding dienen bij eenzelfde onderzoek in de komende jaren.

Samenwerking
De opdracht wordt uitgevoerd in samenspraak en inbreng vanuit de senior fiscaal beleidsadviseur en medewerkers vanuit team Finance & Control. Dit kan worden uitgebreid met medewerkers vanuit de verschillende beleidsprogramma's (taakvelden) waarop het onderzoek betrekking heeft.

Ervaring
- Minimaal vijf jaar werkervaring en kennis op het gebied van fiscaliteiten bij een gemeente en in het bijzonder omzetbelasting en btw-compensatiefonds.
- Ervaring met het uitvoeren van fiscale audits bij een overheidsorganisatie.

Eisen
- Bij eventuele gunning is een VOG verplicht. Deze wordt door de gemeente Deventer aangevraagd voor de kandidaat.
- Kandidaat heeft minimaal vijf jaar werkervaring en kennis op het gebied van fiscaliteiten bij een gemeente en in het bijzonder omzetbelasting en btw-compensatiefonds.
- Kandidaat heeft ervaring met het uitvoeren van fiscale audits bij een overheidsorganisatie.

Wensen
- De gesprekken vinden plaats op 20 april tussen 10.00 - 13.00 uur, zorg ervoor dat uw kandidaat beschikbaar is. De gesprekken zullen niet op een ander moment plaatsvinden.

De competenties, kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek.
Secuur
Analytisch
Samenwerken
Resultaatgericht

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

Referentie:
Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist