Programmamanager Arbeidsmarktregio én Human Capital Agenda 32-36 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Ede
Duur: 01-05-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 15 april 2021

Opdracht omschrijving
Als programmamanager van de Arbeidsmarktregio Foodvalley én de Human Capital Agenda van Regio Foodvalley ben je een aanjager en een verbindende schakel in de regionale samenwerking binnen en tussen de kolommen onderwijs, overheid en ondernemers. Hierbij houd je oog voor de realisatie van de doelen van de projecten binnen de Arbeidsmarktregio en de Human Capital Agenda.

Het strategisch adviseren van de voorzitter van de Arbeidsmarktregio Foodvalley en de portefeuillehouder van de Human Capital Agenda in relatie tot de programma's en de centrum gemeentelijke dan wel regionale rol en verantwoordelijkheid behoort tot de opdracht.

Arbeidsmarktregio
De arbeidsmarktregio is een netwerksamenwerking waarin de partners een vertegenwoordiging zijn van de onderwijs-, overheids- en ondernemerskolom. De organisatie, regie en verantwoording op en van de arbeidsmarktregio ligt bij de centrumgemeente (gemeente Ede). De programmamanager is gepositioneerd binnen de centrumgemeente en werkt voor alle partners binnen de regio. Gemeenten die hier onder vallen zijn: Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen.

Human Capital Agenda
De Human Capital Agenda is een van de zeven hoofdthema's in de strategische agenda van Regio Foodvalley, de ondergebracht bij de Economic Board van Regio Foodvalley. Het is een belangrijk thema binnen de Strategische Agenda die in 2020 is vastgesteld. Gemeenten die aangesloten zijn bij Regio Foodvalley zijn: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen.

Verantwoordelijkheden
Het eindresultaat is dat zowel voor de arbeidsmarktregio als voor de Human Capital Agenda aan het einde van het jaar de structuur verder verduidelijkt is, concrete afspraken zijn gemaakt over resultaten, hoe die te boeken en wie daar voor aan de lat staat en dat het geheel is voorzien van een solide financiële onderbouwing.

Eisen:
- Minimaal HBO-opleiding (op CV aantoonbaar)
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (human capital, arbeidsmarktbeleid, onderwijs en/ of participatie) (op CV aantoonbaar)

Gunningscriteria Kwaliteit:
- Visie op en ervaring met het werken in complexe netwerken, bij voorkeur in triple helix verband (ondernemers, onderwijs en overheid), waarbij je eerder voor de uitdaging hebt gestaan om te vereenvoudigen en structureren en daarvoor draagvlak te creëren.
- Aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering met oog voor financiële kaders en subsidiestromen, waaronder Europese fondsen.
- Kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met besluitvormingsprocessen van en tussen de partners in de samenwerking ondernemers, onderwijs en overheden.

Tijdens het interview zullen we naast jouw vakkennis voornamelijk de volgende competenties toetsen:
regievoering in complex speelveld
politieke en omgevingssensitiviteit
kunnen schakelen tussen rollen en posities
vermogen om te komen tot concrete resultaten
sturing op middelen

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina's A4.

De interviews zullen plaatsvinden via MS Teams op vrijdag 23 april 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40
Dienstverband:
parttime

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Maya Toekoen
085-0201022
maya.toekoen@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer