DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Specialistisch Adviseur wegenbouw (11) 36 u/w

Standplaats: Lelystad
Duur: start z.s.m. t/m 31-3-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht
Reageren voor: 8 april 2021

Opdrachtomschrijving
Rijkswaterstaat staat voor de grootste onderhoudsopgave in zijn geschiedenis. Wegen, tunnels en viaducten zijn toe aan renovatie en vervanging. We zien dit als een kans om onze infrastructuur meteen veiliger, duurzamer en digitaal up-to-date te maken. Dat vraagt, naast flinke investeringen, om menskracht en specifieke kennis.


Je bent onderdeel van het technisch team van de productielijn wegen, de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor het groot onderhoud van het rijkswegennet in de regio MiddenNederland. Het team Wegen Midden Nederland staat de komende jaren voor het Groot Onderhoud van de A6 (reeds in uitvoering) en het Groot Onderhoud van de A2/A12/A27 (in voorbereiding).

Als adviseur help je mee in het technisch wegen-team van het project in Midden Nederland. Je bevindt je in een uiterst dynamische omgeving van contracten voor onderhoud, reconstructies en aanleg van onze wegen. Je werk is technisch uitdagend en bestrijkt het gehele vakgebied van de civiele infrastructuur, maar met name gericht op wegenbouw. Je adviseert op basis van je specifieke inhoudelijke kennis en ziet toe op de toepassing van de gestelde eisen op het gebied van ontwerp, effecten en techniek. Met jou specialistische kennis ga je diep in op de technische uitdagingen van het project

Als technisch adviseur stel je ook kostenramingen, systeem- en vraagspecificaties op. Je beoordeelt onderhouds- en renovatievoorstellen van aannemers op kwaliteit en maakbaarheid en toetst de uitgevoerde werkzaamheden aan de contracteisen. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Je levert een bijdrage aan SCB-toetsen en het opstellen van EMVI-criteria. Signaleer je technische risico's en afwijkingen? Dan draag je ook passende oplossingen aan. Uiteraard zorg je voor goede afstemming met onder meer de projectteamleden, de interne opdrachtgever en de markt.

Je hebt oog voor duurzaamheid en innovatie, bent alert op nieuwe ontwikkelingen en
technieken, en benut actief jouw netwerk om kennis te delen en te verbreden.

Rijkswaterstaat, Programma's, Projecten en Onderhoud
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland.
Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde
leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan de waterveiligheid van Nederland, doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen uit ons areaal. Samen met marktpartijen werken we innovatieve ideeën uit en passen die toe in onze projecten.

Bij PPO werken onder andere inhoudelijke adviseurs en managers op het gebied van techniek, inkoop, contracten, projectbeheersing en projecten. PPO'ers delen hun kennis onderling en werken elke dag aan de verbetering van hun werkwijzen. PPO werkt actief samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.

Eisen
- Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met het zelfstandig toepassen van de volgende methodieken; - Systems Engineering - Functioneel Specificeren - Verificatie&Validatie - Systeem gerichte contract beheersing - Integrale veiligheid en risico gestuurd werken.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar kennis en ervaring met technische regelgeving en met normen en richtlijnen binnen de wegenbouw waaronder SOA en ROA
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar kennis en ervaring met wegenbouw waaronder niet limitatief, asfaltverhardingen, kunstwerken, geotechniek en geluidsmaatregelen.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met adviserende taken in de wegenbouw.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in relevante richting (denk aan, niet limitatief, Civiele Techniek, Wegenbouwkunde).
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
- Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat of Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar specialistische kennis en ervaring met asfaltverhardingen, asfaltmengels en bijbehorende berekeningen

Wensen
- Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen één maand na gunning
- De aangeboden kandidaat heeft ervaringen met het berekenen van de restlevensduur van asfaltwegen. (Ontwerp Instrumentarium Asfaltverhardingen)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het schakelen tussen werkzaamheden, zonder het overkoepelende beeld uit het oog te verliezen (helicopterview).
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met de processen rondom aanleg- en onderhoud van Rijkswegen binnen Rijkswaterstaat.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist