Brockmeyer

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

PHP Developer

Voor onze DevOps Team zoekt PinkWeb:

PHP Developers
32-40 uur per week

Als PHP Developer bij PinkWeb ben je onderdeel van een multidisciplinair team. Je werkt nauw samen met collega-Developers, DevOps engineers, een Scrum Master, Tester, Informatieanalist, UX designer en een Product Owner. Je rapporteert aan de manager Development. Binnenkort verwelkomen we ook een aantal nearshoring Developers. Je komt dus in een zeer divers team terecht.

In ons DevOps team werk je in het kloppende hart van onze organisatie. Jij draagt bij aan het creëren en innoveren van onze producten. PinkWeb levert een online cloudplatform voor accountants waarin zij informatie uitwisselen met hun klanten. Dit platform heeft een uitgebreide API en integraties met een grote hoeveelheid softwarepakketten in finance, accountancy en HR.

Je maakt technische ontwerpen en onderzoekt nieuwe technische mogelijkheden. Je schrijft, refactort, test, reviewt en documenteert de code. In jouw scrumteam werk je in sprints van twee weken naar een opleverbaar (deel-)product dat waarde toevoegt voor onze klanten en eindgebruikers.
Kennis of ervaring met testautomatisering, architectuur en/of Linux is een pré. We kunnen jouw bijdrage hierin heel goed gebruiken.

De waarden van PinkWeb zijn Respect, Reliability, Innovation, Competence en Team Spirit. Deel jij deze waarden? Dan zul je je bij ons thuis voelen en ga je ons vast en zeker helpen om verder te groeien.

We zoeken developers die proactief aan de bel trekken als ze problemen zien ontstaan. Je bent enthousiast over je vak en je deelt graag jouw kennis met ons. We verwerken gevoelige informatie van klanten (o.a. accountants), dus informatiebeveiliging is voor jou van het grootste belang.

Profiel
 • Hbo-werk- en -denkniveau.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met objectgeoriënteerd ontwikkelen van PHP-applicaties.
 • Ervaring met het ontwikkelen van en aansluiten op API's.
 • Goede beheersing van de Engelse taal.
 • Kennis van de Agile en Scrum werkwijze.
 • Enige kennis van front end development (HTML, CSS, JS, responsive).
 • Ervaring in het schrijven van unit tests.
 • Ervaring met samenwerken met niet in Nederland gevestigde collega's.

Stack die we bij PinkWeb gebruiken: PHP 7.4/8, Apache, NginX, MySQL, Docker, Azure public cloud, Rabbit MQ, SendGrid, Composer en diverse PHP libraries o.a. uit Symfony en Laminas. Tools: JIRA, Github, PHPStorm, PHPUnit, Jenkins, Rundeck en nog veel meer.

Als onderdeel van Visma heeft PinkWeb toegang tot de nieuwste tools en technieken op het gebied van CI/CD, Cloud en security.

Wij bieden
 • Een goed salaris.
 • Een marktconform pensioenregeling.
 • Flexibele werktijden.
 • Thuiswerkregeling en bijdrage in de thuiswerkplek.
 • 26 vakantiedagen (o.b.v. een 40-urige werkweek).
 • 8% Vakantietoeslag.
 • Woon-werk reiskostenvergoeding.
 • Laptop van de zaak.
 • Opleidingsbudget en -mogelijkheden.
 • Tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Thuiswerken is op dit moment de norm. Wij doen dan ook ons uiterste best om thuiswerken zo makkelijk en comfortabel mogelijk te maken. Op termijn maken wij het ook mogelijk om een goede balans te vinden tussen werken op onze prachtige locatie in Amersfoort en thuis.

PinkWeb is een divers, gezellig, maar ook professioneel team. We zijn een platte organisatie met korte lijnen en een informele sfeer. PinkWeb is een groeiend bedrijf waarin je de ruimte krijgt om initiatief te nemen en vooral ook jezelf te zijn en je te ontwikkelen.

We zijn marktleider in de accountancybranche en maken onderdeel uit van de Visma-familie (www.visma.nl). Meer informatie over ons product, onze diensten en wie wij zijn vind je op www.pinkweb.nl.

Aanvullende informatie / goed om te weten
Bij het ontwikkelen van onze applicatie schrijven wij onze code framework-agnostisch, dat wil zeggen dat de code niet vast zit aan één framework. Om toch niet voor alles zelf het wiel uit te vinden maken we gebruik van een veelheid aan standaard libraries, die we inladen via de Composer package manager. Dit zijn libraries van onder andere Symfony, Laravel en Zend.

Om een library eenvoudiger te kunnen vervangen wanneer deze niet meer wordt onderhouden, gebruiken wij altijd een wrapper. Bij het zoeken naar een nieuwe bibliotheek gaat onze voorkeur altijd uit naar een bibliotheek die voldoet aan een PSR-standaard.

Op deze manier zijn we niet afhankelijk van het succes van één enkel framework en produceren we tegelijkertijd geen code waarvoor al een goede library beschikbaar is.
Als architectuur maken we gebruik van de "Hexagonal Architecture". Deze is gebaseerd op het idee van Layers, Ports en Adapters. Doel hiervan is om goed testbare code te schrijven waarbij de business logica zoveel mogelijk is gescheiden van de infrastructuur. Hierover laten wij ons adviseren door Matthias Noback, die over dit onderwerp regelmatig talks en trainingen geeft en boeken schrijft. (https://matthiasnoback.nl/tags/hexagonal%20architecture/)

Om software te kunnen ontwikkelen in het team van PinkWeb is het dus belangrijk dat je goed bent in het schrijven van object georiënteerde code, ook buiten een vast framework en dat je kennis hebt van beschikbare libraries die het leven van een PHP ontwikkelaar eenvoudiger te maken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As a PHP Developer at PinkWeb you are an important part of our multidisciplinary Development team. You will be working closely together with your fellow Developers, DevOps engineers, a Scrum Master, Tester, Information Analyst, UX designer and a Product Owner. You report to our Development manager. We will soon also be welcoming nearshore Developers, which means you will be working in a diverse team.

In our DevOps team, you will be working at the heart of our organization. You will contribute to the innovation of our products. We deliver an online cloud platform for accountants that they use to exchange data and information with their clients. This platform has an extensive API and integrations with a vast amount of software systems in finance, accountancy and HR.

You are familiar with technical designs and with research for new technical possibilities. You will be writing, refactoring, testing, reviewing and documenting our code. The scrum teams work in two-week sprints towards a deliverable (partial) product that adds value for our customers and end users.

Knowledge of or experience with test automation, architecture and / or Linux, is a big plus. We could use your expertise on this.

Our values ​​are: Respect, Reliability, Competence, Innovation and Team Spirit. If you share these values you will certainly feel at home with PinkWeb and you will be helping us to continue our growth. You are the type of person who likes to share your knowledge with others. We would love to see your enthusiasm for your profession. We are looking for developers who proactively ring the alarm bell when they see problems arise. We process sensitive information from customers (accountants), therefore information security is of the utmost importance to you.

Your profile
 • Bachelor (HBO) level working and thinking level.
 • At least 3 years of experience with object-oriented development of PHP applications.
 • Experience with developing and connecting to APIs.
 • Good command of the English language.
 • Knowledge of the Agile and Scrum method.
 • Some knowledge of front end development (HTML, CSS, JS, responsive).
 • Experience in writing unit tests.
 • Experience of working with colleagues not established in the Netherlands.

Stack we use at PinkWeb: PHP 7.4/8, Apache, NginX, MySQL, PHPUnit, Docker, Azure public cloud, Rabbit MQ, SendGrid, Composer,en diverse PHP libraries a.o. from Symfony and Laminas. Tools: JIRA, Github, PHPStorm, PHPUnit, Jenkins, Rundeck and many more.

As a part of the Visma group PinkWeb has access to and gets advice and support on the latest tools and technology for CI/CD, Cloud and security.

We offer you
 • A good salary.
 • Flexible working hours.
 • A remote work arrangement and contribution to the home workplace.
 • 26 vacation days (based on a 40-hour working week).
 • 8% Holiday allowance.
 • Pension scheme.
 • Commuting travel allowance.
 • Company laptop.
 • Training and personal development opportunities.
 • Temporary employment with a prospect of permanent employment.

Working from home is the norm momentarily. We have organized everything to make working from home as easy and comfortable as possible. In time, we will also help you to find a good balance between working from home and working at our beautiful location in Amersfoort.

PinkWeb is a diverse, fun, but also a professional team. We have an informal worksphere and the lines of communication are short. PinkWeb is a growing organization in which you are given the opportunity to take initiative and, above all, to be and develop yourself.

We are the market leader in the Accountancy industry and are part of the Visma family (www.visma.nl). You can find more information about our product, services and who we are at www.pinkweb.nl.

Additional information / good to know
When developing our application, we write our code framework agnostic, which means that the code is not tied to one framework. In order not to re-invent everything ourselves, we use a multitude of standard libraries, which we load via the Composer package manager. These are libraries of Symfony, Laravel and Zend, among others.

To make it easier to replace a library when it is no longer maintained, we make use of a wrapper. When looking for a new library, we always prefer a library that complies with a PSR standard. In this way we are not dependent on the success of a single framework and at the same time we do not produce code for which a good library is already available.

For the architecture we use the "Hexagonal Architecture". This is based on the idea of ​​Layers, Ports and Adapters. The aim is to write good testable code in which the business logic is separated from the infrastructure as much as possible. We are advised on this by Matthias Noback, who regularly gives talks and training courses and writes books on this subject. (https://matthiasnoback.nl/tags/hexagonal%20architecture/)

In order to develop PinkWeb's software, it is therefore important that you are good at writing object-oriented code, also outside a fixed framework and that you have knowledge of available libraries that make the life of a PHP developer easier.

Have we piqued your interest?
We would like to receive your motivation with your CV! Please use the application form to send your application.

An online assessment, technical test and reference check will be part of our selection process.

Heb jij interesse in deze functie?
Graag ontvangen wij je motivatie met cv!
Een online assessment, technisch test en een referentiecheck maken onderdeel uit van ons selectieproces.

Je kunt reageren via het sollicitatieformulier.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld / Agency calls are not appreciated.

Vaardigheden

Opleiding

HBO; WO