DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmamanager WOP Donderberg (12) 24 u/w

Standplaats: Roermond
Duur: 19-04-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Nog niet bekend
Reageren voor: 8 april 2021

De Gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en de Provincie Limburg zijn op zoek naar een enthousiaste

PROGRAMMAMANAGER
WIJKONTWIKKELINGSPLAN DONDERBERG
(deeltijd m/v)

In juni 2012 is het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg vastgesteld en zijn de samenwerkende partners, Gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en de Provincie Limburg, gestart met de uitvoering van de plannen. De doelstelling van het WOP is de wijk Donderberg duurzaam te herontwikkelen en te transformeren, zodanig dat de leefbaarheid en veiligheid door de fysieke, sociale en economische structuur versterkt en verbeterd wordt. De samenwerking door de bovengenoemde partners en de gemaakte afspraken zijn verankerd in een samenwerkingsovereenkomst. Partijen hebben onder meer afgesproken langjarig (3 maal 4 jaar) met elkaar aan de slag te gaan, omdat de problematiek dat vergt.

Het WOP legt de basis om samen stevig te investeren in een wijk die op allerlei punten alles behalve doorsnee is. Een basis om er samen voor te zorgen dat de Donderberg weer een wijk wordt waar de vraag 'Wil je er wonen?' beantwoord wordt met 'Graag!". De participatie van wijkbewoners, ondernemers en in de wijk aanwezige organisaties en instellingen is van groot belang.

Programmamanager gezocht
In verband met het aanstaande vertrek van de huidige programmamanager zijn de partners in het WOP op zoek naar een nieuwe programmamanager om de voortgang in de uitvoering van het WOP en de realisatie van de daarin omschreven doelstellingen te continueren.

Fases
Het wijkontwikkelingsplan bestaat uit een aanpak in drie fasen. Elke fase wordt geëvalueerd en er vindt besluitvorming plaats over het ingaan naar een volgende fase. Fase 1 (2012 t/m 2016) is afgerond, fase 2 (2017 t/m 2020) is met één jaar verlengd tot en met 2021 in verband met de Covid-pandemie. Fase 3 start hierdoor in 2022 tot en met 2025. 2021 wordt gebruikt om fase 2 af te ronden en te evalueren. Tevens wordt (mede op basis van de evaluatie) in dit jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld voor fase 3.

Taken PM
De programmamanager (PM) speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de doelstellingen van het WOP en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma 2017-2020 verlengd tot en met 2021, de evaluatie van fase 2 en het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor fase 3. Maar ook staat hij of zij steeds in directe verbinding met de mensen en organisaties in de wijk.

Op hoofdlijnen zal de PM verantwoordelijk zijn voor:
- het overall programmamanagement;
- het aansturen van het programmabureau;
- het onderhouden van contacten met mensen en organisaties in de wijk, en met betrokken partners, externe stakeholders en met de interne betrokkenen bij de gemeente Roermond;
- het coördineren van de uitvoeringsprojecten;
- de coördinatie tussen de diverse planonderdelen;
- het bewaken van de tijdslijnen tussen de diverse projecten;
- het toetsen van de projectuitkomsten aan de uitgangspunten c.q. afspraken;
- de voorbereiding van de regie- en stuurgroepvergaderingen;
- het maken van tussentijdse rapportages ten behoeve van het bestuurlijk overleg en
verantwoording op resultaatgebieden;
- het opstellen van de evaluatie van de verlengde fase 2 ;
- het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor fase 3.

Profiel PM
Wij zijn op zoek naar een persoon met een HBO of academische opleiding of iemand met daarmee vergelijkbare ervaring. De PM heeft ervaring met wijkaanpak op fysiek, sociaal en economisch gebied in vergelijkbare wijken als De Donderberg. Daarnaast heeft de PM ervaring op het gebied van het managen van complexe projecten in een politiek-bestuurlijke omgeving. Het aantal te werken uren is variabel en ligt tussen 16-24 uur per week. Van de PM wordt een flexibele instelling verwacht.

Competenties:
De PM is een verbinder en heeft politieke/bestuurlijke sensitiviteit, beschikt over tactisch/strategisch inzicht, werkt proactief, is een teamspeler, communicator en resultaatgericht. Daarnaast heeft de PM een helicopterview en een coachend vermogen. Van de PM verwachten wij dat hij/ zij de verbindende factor is tussen de samenwerkende partijen zodat de projecten voortvarend van A naar B gebracht worden. De PM weet de mensen en de organisaties in de wijk te inspireren en te binden aan het WOP Donderberg.

Werving en selectie
Voor de werving en selectie van de PM is een selectiecommissie samengesteld. Zij voeren de eerste selectiegesprekken en dragen geschikte kandidaten voor aan de leden van de Stuurgroep Wijkontwikkelingsplan Donderberg, onder voorzitterschap van de heer Ferdinand Pleijte, projectwethouder Donderberg.

Wij bieden
De functie is in principe voor de periode tot en met 31-12-2021 en kan bij gebleken geschiktheid verlengd worden om het programma in fase 3 uit te voeren.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist