DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Bodem 24 u/w

Standplaats: Nijmegen
Duur: 19-04-2021 t/m 19-04-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 8 april 2021

Opdracht omschrijving
Ondersteunen en adviseren in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en projecten met betrekking tot het aspect Bodem.

Verantwoordelijkheden
- Je adviseert vanuit het specialisme bodem in vergunningen-, toezicht- en handhavingsprocedures en projecten;
- Je adviseert vanuit het specialisme bodem voor het onderdeel milieu in planologische en bouwprocedures;
- Je verstrekt bodeminformatie aan derden;
- Je beoordeelt meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen;
- Je signaleert ontwikkelingen vanuit de praktijk en vertaalt deze naar toepassing van regelgeving en procedures.

Eisen
- 3 jaar relevante, aantoonbare ervaring
- Relevante opleiding op HBO niveau
- Voldoen aan de VTH kwaliteitscriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 19 van "Kwaliteitscriteria 2.2" voor de activiteiten 2 en 3.

Gunningscriteria
- Technische HBO-opleiding
- Ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving
- Vlot kunnen werken met geautomatiseerde systemen

Competenties
- Oordeelsvorming
- Plannen
- Organisatie bewustzijn

CV
U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist