Politie

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

ondermijningsspecialist intelligence

Wat ga je doen?

Noord-Holland is één van de spelers in de (inter)nationale ondermijnende criminaliteit, zoals drugs en excessief geweld. In Noord-Holland raken onder- en bovenwereld zo steeds meer verweven in het leven van alledag; en dat heeft een ontwrichtende werking op onze maatschappij. Daarom verdienen deze delicten de volle aandacht van de politie en ketenpartners. Als ondermijningsspecialist ben je (mede)verantwoordelijk voor het creëren van een dynamisch intelligencebeeld op het thema drugs. Met dit dynamische intelligencebeeld maak je inzichtelijk wat de belangrijkste fenomenen op het gebied van drugs binnen de eenheid zijn, welke spelers actief zijn en welke signalen vanuit intelligence worden voorgesteld om geprioriteerd op te pakken (integraal met partners of mono). De technische ontwikkelingen binnen de politie gaan snel en ook het vormgeven van dynamisch intelligencebeelden is volop in ontwikkeling. Datagestuurd werken komt steeds meer tot stand door vernieuwende initiatieven om politiedata, integrale data, open source data en bijvoorbeeld ook cryptodata te ontsluiten. Dit vereist nu vooral nog veel denkkracht en slim omgaan met diverse applicaties. Bovendien is samenwerking met ondermijningsspecialisten vanuit de opsporing en specialistische opsporing steeds belangrijker, conform het gedachtengoed van de Houtskoolschets opsporing.

Je gaat je binnen intelligence fulltime bezig houden met het thema ondermijning. Vanuit die functie zorg je dat informatie (verrijkt en geduid) op de juiste manier in kaart wordt gebracht. Vanuit je rol ben je verantwoordelijk voor het inbrengen van deze (politie)informatie bij lopende en nieuw op te starten (integrale) ondermijningsonderzoeken. Als specialist kijk je breed naar dit thema en leg je verbanden tussen de losse elementen. Al deze informatie moet inzichtelijk worden gemaakt. Je weet de juiste vragen te stellen om complete en heldere informatie te kunnen leveren aan partners. Je werkt samen met andere teams om het veiligheidsbeeld te complementeren. Je bent de spin in het web op het gebied van ondermijning en werkt intensief samen met collega's en externe partijen zoals gemeenten, RIEC, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. In de samenwerking met de partners zorg je dat informatie gedeeld wordt, dat de verschillende belangen zijn benoemd en de dilemma's duidelijk zijn. Daarnaast maken piketdiensten en onregelmatigheid onderdeel uit van de functie.

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij de Afdeling Informatieknooppunten (IK) van de Dienst Regionale Informatieorganisatie in de Eenheid Noord-Holland. De teams IK en Regionale Informatie (RI) vormen de spil in het operationele werk van de DRIO. Informatiecoördinatie, inclusief duiden en adviseren is hierbij de kernactiviteit. Ten behoeve van de operatie worden gevraagd en ongevraagd een breed scala aan intelligenceproducten gemaakt op de geprioriteerde thema’s. Dit vraagt om keuzes in nauwe afstemming met afnemers en samenwerking met alle afdelingen en teams van de DRIO. Vanuit de werkinhoud en gedeelde opgave, werken de teams IK en RI intensief samen en is er sprake van toenemende verwevenheid van de twee teams. De teams zijn volop in ontwikkeling en daarvoor gebruiken wij de werktitel Eenheids Intelligence Knooppunt (EIK). Het kan daarom zijn dat je flexibel wordt ingezet en op een andere locatie werkt, daar waar het werk dit van je vraagt.

Eenheid Noord-Holland verzet zich tegen aantasting van de fundamenten van onze samenleving door een actieve en gerichte bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Wij benutten beproefde interventies en zijn steeds op zoek naar innovaties. Dit doen wij samen met anderen vanuit de overtuiging dat een breed front noodzakelijk is voor het ontwrichten van ondermijnende criminele bedrijfsvoering.

Wie ben jij?

Jij bent een enthousiaste, betrokken en initiatiefrijke collega. Je bent in staat prioriteiten te stellen, denkt vooruit en je bent in staat vraagstukken op een analytische wijze te doorgronden en van hieruit een vertaalslag te maken naar het vakgebied intelligence. Je zorgt dat je aan de voorkant van eenheids- en veiligheidsvraagstukken komt. Je bent hierbij proactief en komt met vernieuwende ideeën. Vanuit je eigen denkwijze en initiatief geef je vorm aan je functie en daarbij beschik je over een 'hands on mentaliteit'. Je bent een echte verbinder en intermediair op het gebied van intelligence en je kunt goed samenwerken met in- en externe partners. Naast een brede kijk op ondermijningsvraagstukken beschik je over affiniteit met informatieverwerking en de coördinatie van informatie. Tevens heb je kennis van en affiniteit met het internet en de digitale en financiële wereld.

Verder heb je:

  • een hbo-diploma;
  • gevoel bij de aanpak van ondermijning en je hebt kennis van dit speelveld (o.a. herkennen van verschillende criminaliteitsvormen);
  • bij voorkeur ervaring op het gebied van integraal werken met verschillende overheidsinstanties.
Wat wij bieden

De standplaats is Alkmaar. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 12-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.562,- en maximaal € 4.244,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8.33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

Interesse?

Op maandag 12 april 2021 zullen wij om 17:00 uur een digitale informatiebijeenkomst organiseren voor meer informatie over de functie en om kennis te maken met het team. Je kunt je hiervoor aanmelden bij jenny.exalto@politien.nl.
Heb je daarnaast nog vragen, dan kun je bellen met Jordy de Vries, operationeel specialist B IK DRR (06 – 11 88 08 90) of vanaf 12 april met Sanne Kok, teamchef informatiecoördinatie RI / IK (06 – 15 21 93 85).
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 15 april 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is
  • Een veiligheidsonderzoek A en een vakinhoudelijk assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.
Solliciteren
Uren:
36 uur
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.562,- tot € 4.244,-