Programmeur -redacteur Ontwikkel team Overstap 32-36 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Weesperplein, 8, 1018XA, AMSTERDAM
Duur: 1 jaar, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 9 april 2021

Functieomschrijving
De programmeur-redacteur Ontwikkelteam Overstap zal, samen met eerder geselecteerde programmeurs voor de Overstapportaal , de bedrijfsapplicatie Hermes en andere back-end functionaliteiten, in een integraal Ontwikkelteam volgens de SCRUM-methodiek gaan werken.
De programmeur-redacteur Ontwikkelteam Overstap is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanpassingen aan het Overstapportaal in de periode tot april 2019. Het betreft met name front-end aanpassingen en redactie van teksten aan de webportaal.

Werkzaamheden
De primaire werkzaamheden van de programmeur-redacteur Ontwikkelteam Overstap zullen bestaan uit:
Communicatie (6-12u per week)
Advies over inhoud van teksten (op basis van werking Overstapportaal);
Overleg met business voor inhoudelijke input;
Overleg met afdeling Communicatie voor verwoording;
Invoeren van nieuwe/gewijzigde teksten in het CMS, gebruikmakend van variabelen om de teksten voorwaardelijk te tonen (bijv afgekochte rechten krijgen een andere tekst te zien dan canonbetalende rechten)
Testen (6-8u per week)
Testdossiers aanmaken via dynamische stub-server, geschikt voor specifieke testgevallen;
Alle nieuw ontwikkelde functionaliteiten testen in alle voorkomende situaties;
Bevindingen terugkoppelen naar developers, en na bug fixing hertesten.
Projectmanagement (8-16u per week)
Overleg met business over wensen en eisen;
Overleg met developers over wat zij moeten bouwen;
Meedenken over sprintplanning, inplannen werkzaamheden bij developers en voortgang bewaken in Jira;
Urenschattingen voor nieuwe functionaliteiten;
Aanspreekpunt voor vragen vanuit business, communicatie en UX lab over werking van het portaal;
Interactief prototype in Axshare beheren en up to date houden;
UX ontwerp van nieuwe functionaliteiten (samen met UX lab);
Aansturen van ontwerpbureau voor nieuwe ontwerpen;
Release notes en Functionele specificatie bijwerken bij elke oplevering.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro's. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 270.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim € 100 miljoen en een balanstotaal van ca. € 7,5 miljard. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant.
Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ca. 140 medewerkers verdeeld over 6 teams Recent heeft er een fundamentele vernieuwing van het Amsterdamse erfpachtstelsel plaats gevonden. Het stelsel van voortdurende erfpacht wordt omgezet naar een stelsel van eeuwigdurende erfpacht en dat brengt allerlei nieuwe organisatorische en procesmatige uitdagingen met zich mee.

Eisen:
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
- Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u als kandidaat de meest geschikte bent voor deze opdracht. Hieruit dient te blijken dat je over uitstekende Nederlandse vaardigheden beschikt.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met het Amsterdamse erfpachtstelsel en de administratieve vastlegging van erfpachtrechten in grote bedrijfsapplicaties. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met complexe ICT-gerelateerde verandertrajecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met de reactie van teksten op webportalen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
- De aangeboden kandidaat heeft minstens 3 tot 5 jaar relevante werkervaring met agile/scrum project,- en/of verandermanagement. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van:
het programmeren van webportalen en koppelvlakken met bedrijfsapplicaties;
architectuurprincipes en datamanagement.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met projectmanagement bij de lokale overheid. Dit dient te blijken uit het cv en teogelicht in de motivatie.

Wensen:
- Is de kandidaat in het bezit van of gestart met ISO 27001 certificering voor 2018.
- De aangeboden kandidaat heeft werkervaring bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met de bedrijfsapplicatie Hermes. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Maya Toekoen
085-0201022
maya.toekoen@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer