Relatiemanager

Solliciteer op de website van de werkgever

Halt zoekt per 1 juni 2021 kandidaten voor de functie van

Relatiemanager
32 -36 uur per week
werkgebied Noord Holland / Midden Nederland

Halt biedt jongeren een tweede kans door van hun fouten te leren en deze recht te zetten. Als uitvoerende maar ook verbindende partner zijn relaties met gemeentes, (keten)partners en mogelijke subsidiegevers van wezenlijk belang om jongeren maximaal te laten profiteren van de mogelijkheden van Halt. Als relatiemanager ben je ogen, oren, schakel, gesprekspartner, adviseur, deskundig informatieverstrekker, verbinder, ambassadeur en ondernemer in één. Altijd vanuit inhoudelijke argumentatie en de toegevoegde waarde van Halt. 

Doel is om Halt te positioneren en in te bedden in het lokale integrale veiligheidsbeleid. Je houdt vinger aan de pols bij ontwikkelingen in het netwerk en bij ketenpartners, zodat de inbreng van Halt op het juiste moment aan de juiste tafel wordt gebracht. Je hebt een signalerende rol in trends, ontwikkelingen of bijzonderheden in grensoverschrijdend gedrag door jongeren op lokaal niveau, maar ook regionaal en - in samenwerking met collega relatiemanagers - landelijk niveau. Met een maatschappelijk/politieke antenne, een pro-actieve benadering van fonds- en subsidieverstrekkers en een projectmatige aanpak zet je kansen om in mogelijkheden. Je werkt intensief samen met de regiomanagers en de uitvoerende Halt-medewerkers. 

Halt neemt een unieke positie in op het snijvlak van het justitiële en het zorg/welzijnsdomein en bereikt landelijke slagkracht vanuit een middelgrote organisatie met een compacte staf en bedrijfsvoering. Dat kenmerkt zich o.a. in korte lijntjes, resultaatverantwoordelijkheid, creatief ondernemerschap en daadkracht, veel schakelen tussen strategisch, tactisch maar ook operationeel inzicht en handelen.
 
Taken van de relatiemanager zijn o.a.:

 • Voeren van het strategische gesprek op bestuurlijk niveau in de lokale en regionale veiligheidsgremia;
 • Creëren en onderhouden van contact met sleutelpersonen van gemeenten, sociaal domein en andere partners zoals schoolbestuur/directie, politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, sportverenigingen;
 • Genereren van financiële middelen voor ontwikkeling en innovatie, o.a. door lobbyen, fondsenverwerving en het indienen en realiseren van projectvoorstellen;
 • Signaleren van ontwikkelingen en kansen in het werkdomein en in de omgeving en pro-actief anticiperen op vraagstukken en doelstellingen van de justitiepartners, gemeenten en (overige) opdrachtgevers;
 • Vertalen van het organisatiebeleid naar regionale netwerkanalyses en plannen voor relatiebeheer en marktbewerking, in samenwerking met Halt-medewerkers en regiomanager uitvoeren van deze plannen;
 • Adviseren en beantwoorden van vraagstukken op het gebied van relatiebeheer aan directie, management en overige betrokkenen; 
 • Adviseren en coachen van Halt-medewerkers in hun werkzaamheden op het gebied van relatiebeheer;
 • Voorstellen en uitwerken van (meerjaren) beleid en activiteiten op relatiebeheer en contractering;
 • Halt onder de aandacht brengen en houden bij verwijzers (politie, boa’s, OM, leerplicht) en op inhoudelijke gronden bewegen tot (meer) verwijzingen;
 • Opstellen van offertes en subsidie-aanvragen, begeleiden van het verkooptraject;
 • Leveren van advies en management-informatie op gebied van relatiebeheer.


Plaats in de organisatie
Als relatiemanager maak je deel uit van de Halt Service Eenheid (HSE). De HSE is het landelijk kantoor van Halt, waar de staf- en ondersteunende diensten zijn ondergebracht en in totaal ongeveer 30 medewerkers werken. De relatiemanagers maken deel uit van een team met communicatie- en beleidsadviseurs, en worden direct aangestuurd door de directeur-bestuurder.
De relatiemanager werkt nauw samen met de regiomanager en de Halt-medewerkers in het betreffende gebied.

Functie-eisen

 • Meerjarige werkervaring in het maatschappelijk (jeugd)veld in een management- of (beleids)adviesfunctie; gezien de kennis en achtergrond van het huidige team gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een stevige link met het onderwijsveld;
 • Ervaring met en/of aantoonbaar geschikt voor relatiemanagement vanuit visie, inhoudelijke kennis en overtuiging.
 • Inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kent organisatie en werkwijze van netwerkpartners zoals onderwijs, politie, OM, instanties voor jeugdhulpverlening en gemeentes en brengt bij voorkeur een eigen netwerk met meerdere ketenpartners in het werkgebied mee.
 • Sterke gesprekspartner met overtuigingskracht en op strategisch niveau, waar nodig schakel je makkelijk naar tactisch en uitvoerend.
 • Ervaring met het opzetten, uitvoeren en verantwoorden van projecten.
 • Ervaring met lobbyen en genereren van fondsen en subsidies.
 • Analytisch sterk, je ziet en legt verbanden tussen klanten, Halt, markt en maatschappelijk veld.
 • Resultaatgericht samenwerken, zelfreflectie en feedback geven en ontvangen zijn vanzelfsprekend in je werkwijze.
 • Het werkgebied omvat de provincies Noord-Holland en Utrecht. Het regiokantoor bevindt zich in Amstelveen en het landelijk kantoor in Utrecht. In de functie van relatiemanager zul je veel reizen. Een rijbewijs en eigen vervoer zijn daarom vereist. Een woonplaats (centraal) in het werkgebied is gewenst. 


Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Probleemanalyse en oordeelsvorming
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Innoverend vermogen


Arbeidsvoorwaarden
Werken bij Halt betekent werken bij een organisatie die maatschappelijke waarde toevoegt, en zich juist daarom ambitieus en ondernemend opstelt. Je komt te werken in een enthousiast team met gedreven professionals waar samenwerking en ruimte voor eigen initiatief hoog in het vaandel. Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal Werk, de functie is ingeschaald in salarisschaal 10 (max. € 4.712 bij 36 uur), reiskosten worden vergoed conform Cao (€ 0,37 / 0,33 / 0,30). Je krijg een aanstelling voor een jaar met uitzicht op verlenging.

Uren:
32 - 36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit*.
Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo’n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft veel voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden we op maat interventies en projecten aan.

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben.

Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving.

Vaardigheden

Opleiding

HBO WO

Wat wij bieden

Tijdelijk / Vasttijdelijk
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later