Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Inkoopadviseur

Als Senior adviseur Europees aanbesteden adviseer je en voer je zelfstandig Europese aanbestedingstrajecten uit voor de onderdelen van het Bestuursdepartement, het OM en de RvK. Daarnaast maken de aanbestedingen van de Rijksbrede categorieën waar JenV verantwoordelijk is een groot onderdeel uit van het werk. De komende jaren worden o.a. meerdere aanbestedingen voor de categorie Tolk- en Vertaaldiensten op de markt gezet.


Je adviseert vanuit je vak expertise (concern)directies over de toepassing van Europese aanbestedingsregels en de inrichting van Europese aanbestedingsprojecten vanaf opstart van een aanbesteding tot en met de implementatie van de overeenkomst. Je brengt de eisen en de wensen van de deelnemers bij elkaar in een beschrijvend document dat is afgestemd op de behoefte en de markt. Jij verzorgt als penvoerder alle aanbestedingsdocumenten.


Uiteraard ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en binnen de Rijksinkooporganisatie. Het team Europees Aanbesteden is een team met jonge medewerkers, volop in ontwikkeling waaraan van de kandidaat wordt verwacht hieraan een bijdrage te leveren. Tevens wordt van de kandidaat verwacht dat deze samenwerkt zowel binnen het team als binnen de projectteams. De Senior Adviseur Europees Aanbesteden maakt deel uit van de team Europees Aanbesteden en rapporteert aan de Coördinator team EA.

Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Wat wij bieden

Het gaat hier om een opdracht voor zo'n 36 uur per week die zowel op basis van ZZP als op basis van Detachering via Yacht kan worden uitgevoerd. Het gaat om 2 opdrachten waarbij er uiterlijk 1 mei en 15 mei gestart kan worden. Na gunning zo snel mogelijk starten heeft de voorkeur. Het betreft een opdracht met een indicatie van 6 maanden.

Vaardigheden

Voor deze opdracht zijn de volgende eisen van toepassing:


  • Adviseur heeft een afgeronde WO opleiding (diploma), aangevuld met opleidingen op het gebied van inkoop, zoals NEVI 1 en NEVI 2, of een gelijkwaardige opleiding.
  • Adviseur heeft tenminste 5 jaar ervaring in het zelfstandig uitvoeren van Europese aanbestedingen, waarbij de professional in de afgelopen 24 maanden diverse Europese aanbestedingen voor leveringen en diensten zelfstandig heeft uitgevoerd van initiatiefase tot en met afsluiting contract. Denk hierbij aan opdrachten en raamovereenkomsten voor ICT (hardware, software, implementaties), inhuur, opleidingen en overige dienstverlening
  • Adviseur heeft gedegen kennis van Europees aanbesteden en Europese aanbestedingsregels
  • Professional is breed inzetbaar, op alle voorkomende Europese aanbestedingen
  • Adviseur heeft ruime ervaring met projectmatig werken en kan verschillende wensen en eisen goed samenbrengen waarbij steeds oog heeft voor een juiste balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid
  • Professional heeft goede contactuele eigenschappen en adviesvaardigheden, en weet relaties zodanig vorm te geven en in te richten dat open gesproken wordt over kansen en mogelijkheden en weet bruggen te slaan bij discussiepunten met klanten van het IUC.
  • Professional heeft inzicht in de aspecten van bedrijfsvoering en voelt zich thuis in een politiek bestuurlijke omgeving
  • Professional beschikt over competenties: organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, plannen en organiseren, analyseren en creativiteit
  • Ervaring met het zelfstandig verwerken van inkoopprocedures in een aanbestedingsplatform b.v. TenderNed, CTM, Negometrix.

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk