DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Inkomensregie TONK & PW (9) 32-36 u/w

Standplaats: Zoetermeer
Duur: 6 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 17 maart 2021

Organisatie
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

Sociaal Domein
Het Sociaal domein biedt o.a. dienstverlening op het gebied van inkomensondersteuning, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer.

Opdracht
De afdeling Inkomen en zekerheid van het sociaal domein is op zoek naar een inkomensregisseur die flexibel ingezet kan worden op de volgende taken:

Afhandelen van aanvragen TONK
Afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand Participatiewet
Beheren van een caseload rechtmatigheid
Eventueel participeren in projecten gericht op inkomen waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling
Algemeen voor de opdracht geldt:

Het behalen van beoogde resultaten;
Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
Tijdig (binnen de afhandelingstermijnen) en nauwkeuring rapporteren;

Vereisten / knock-outcriteria
NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever, dan wel zal met het aangaan van deze opdracht niet uitkomen op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden.
2. Uren dienen over minimaal 4/5 dagen per week te worden verdeeld;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding (30 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als inkomensregisseur binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen bijzondere bijstand (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Suite (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van de Participatiewet opgedaan door een opleiding / cursus of relevante werkervaring (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Overige informatie
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de periode van woensdag 24 maart tot vrijdag 26 maart 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 maart 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist