's Heeren Loo

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen hen het beste antwoord te vinden op de grote en kleine vragen die voor hen belangrijk zijn. Met lichte zorg waar het kan, en met (tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, bij voorkeur bij mensen thuis en altijd samen met familie en verwijzers. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en uit ons wetenschappelijke onderzoek zijn we bovendien een waardevolle gesprekspartner voor iedereen die werkt met mensen met een beperking. Zo helpen we cliënten én verwijzers verder.


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager expertisecentrum Advisium

Waar ga je werken?

Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 1100 specialisten binnen het expertisecentrum Advisium. Van arts voor verstandelijk gehandicapten, gespecialiseerde tandartsen en gedragswetenschappers tot fysiotherapeuten, logopedisten en vaktherapeuten. Hiermee komen alle kennis en kunde bij elkaar. Zo werken we samen aan voortdurende verbetering van de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijk beperking. Niet alleen binnen ’s Heeren Loo, maar in heel Nederland en zelfs daarbuiten.

’s Heeren Loo werkt vanuit de visie dat elk mens uniek is en zich wil ontwikkelen om nieuwe ervaringen op te doen. ‘s Heeren Loo ondersteunt hierbij vanuit een cliëntvolgende houding. We zijn betrokken bij ons werk, de cliënten en hun sociale omgeving. Wij vinden het van belang dat cliënten deel uit maken van een inspirerende omgeving, die recht doet aan hun diversiteit aan zorgvragen en behoefte aan ontmoeting. Kortom; gewone vragen zijn ook bijzondere vragen!

Lees hier meer over Expertisecentrum Advisum.

Wat ga je doen?

De manager expertisecentrum Advisium heeft de verantwoordelijkheid voor de regio Noordoost-Nederland. De regio telt 400 medewerkers, een omzet van € 28 miljoen en biedt zorg aan 340 cliënten verspreid over 35 locaties. De regio biedt alle vormen van ondersteuning voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG), cliënten met een (zeer) ernstig meervoudige beperking (EMB), jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) en ouder wordende cliënten. De regio concentreert zich op de provincies Groningen en Friesland en een cliëntenpopulatie die valt onder de Wet langdurige Zorg (WLZ) en de Jeugdwet.

De manager expertisecentrum Advisium is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de behandeldienst en medeverantwoordelijk kwaliteit van zorg in de regio. De manager vormt samen met de regiodirecteur het kernteam van de gehele regio. Hij of zij draagt zorg voor een naadloze verbinding tussen de behandelactiviteiten, begeleiding en dagactiviteiten van cliënten en streeft naar een gezamenlijk resultaat.

De manager expertisecentrum Advisium stuurt een multidisciplinair team van medici, paramedici, gedragswetenschappers en geestelijke verzorgers aan van in totaal 59 mede­werkers. Hij of zij wordt hierbij onder andere ondersteund door een praktijkmanager, een managementsecretaresse en de eerstverantwoordelijken van de vakgroepen.

De manager kent het zorgstelsel en volgt de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en het stakeholderveld op de voet en signaleert regionale kansen voor het poliklinisch aanbieden van behandeldiensten. Hij of zij weet langdurige relaties te ontwikkelen en te onderhouden en door middel van een inhoudelijk en verbindend optreden vorm te geven aan verdere interne en externe samenwerkingen.

De manager expertisecentrum Advisium weet de behandelaren te inspireren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en stelt de integrale (organisatie) opgave: kwaliteit van zorg voorop. De manager denkt vanuit mogelijkheden, helpt regie te krijgen zonder zaken over te (willen) nemen en bevordert hiermee de teamspirit en het probleemoplossend vermogen. Hij of zij is een verbindend leider die weet bij te dragen aan een transparant en prettig en veilig werkklimaat met erkenning en waardering voor ieders bijdrage. De manager stimuleert de integraliteit (het samenspel en de samenhang) van de regio en Advisium, handelt multidisciplinair en laat in zijn/haar denken en handelen consequent voorbeeldgedrag zien. Samen wordt zorg gedragen voor zowel kwaliteit van zorg, mooi werk voor behandelaren en begeleiders, maar ook voor stabiliteit en een duurzaam gezonde organisatie.

De manager fungeert als belangrijke verbindingsschakel tussen wat er voor ’s Heeren Loo aan beleid wordt ontwikkeld en de uitvoering daarvan in de regio.

Hij of zij heeft een rol in het ophalen van input tot beleidsontwikkeling en weet beleidskaders te vertalen naar concrete doelstellingen en prioriteiten voor de regio. Daarnaast borgt de manager de processen op het snijvlak van zorginhoud en uitvoering.

De manager expertisecentrum Advisium weet vanuit visie collectieve ambities te formuleren, uit te dragen en te verbinden aan de individuele ambities van de behandelaren.

Hij of zij overziet het grotere geheel en weet daarbij de verschillende perspectieven en belangen, zoals kwaliteit en betaalbaarheid van zorg goed te balanceren en het leer- en werkklimaat van de behandelaren te stimuleren en faciliteren. De manager stimuleert daarnaast ondernemerschap en treedt zelf op als zorgondernemer in de regio door poliklinische dienstverlening verder te ontwikkelen. Dit in samenspraak met de behandelaren, de overige onderdelen van Advisium en de regio Noordoost-Nederland.

Bovenal is de manager expertisecentrum Advisium oprecht geïnteresseerd in het bijdragen aan de missie van 's Heeren Loo om mensen met een beperking en hun familie te onder­steunen, zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden.

Dit bieden wij
 • Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg van minimaal € 4387,- en maximaal € 6613,- (FWG 70) bij een fulltime dienstverband, gebaseerd op je ervaring en opleiding.
 • Vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, studiekostenfaciliteiten en een Persoonlijk Budget Levensfase naast de wettelijke vakantie-uren en een vakantietoeslag van 8%.
 • Carrièrekansen en doorgroeimogelijkheden op al onze locaties.
 • Persoonlijke groei, inzicht en regie over je eigen ontwikkeling.
Dit ben jij

Je hebt een opleiding afgerond op academisch niveau (zorginhoudelijk, bedrijfskundig of bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen). Daarnaast:

 • beschik je over ruime, meerzijdige managementervaring binnen een (omvangrijke) zorg-/behandelorganisatie en spreekt de taal van de vakinhoudelijke professionals
 • ben je evenwichtig en weet processen te borgen, met name op het snijvlak van zorginhoud en uitvoering
 • ben je een authentiek en natuurlijk leider en beschik je over reflectief en lerend vermogen
 • ben je daadkrachtig en resultaatgericht, heb je kennis van en ervaring met zorgstelsels en volg je de (markt- en politieke) ontwikkelingen op de voet
 • denk je vanuit mogelijkheden en is je handelen en denken met name gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg in belang van de cliënt
 • heb je aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, krijg je mensen in positie en stimuleer je eigenaarschap
 • ben je een teamspeler en geloof je in de kracht van 'samen'.
Sollicitatieprocedure

De eerste en tweede gesprekken vinden plaats op maandag 29 maart 2021 en dinsdag 30 maart 2021.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan gerust contact op met Edith Zeevalk en Robin van der Harst, via telefoonnummer 020 647 02 01.

Wil je meer weten?

Bel of app recruiter Judith van Holthe.

 • +31683279665
Uren:
36 uur
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.387,- tot € 6.613,-
Contract:
Fulltime