Coördinerend Verpleegkundig Specialist GGZ (ZZP)

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor een instelling in de noordelijke Flevopolder zijn wij op zoek naar een freelance verpleegkundig specialist GGZ.

Voor een instelling in de noordelijke Flevopolder zijn wij op zoek naar een Coördinerend Verpleegkundig Specialist GGZ (ZZP). De geschikte kandidaat voor deze kandidaat beschikt bij voorkeur over grote zelfstandigheid èn een goede teamspirit.

De verpleegkundig specialist heeft een GGZ-achtergrond en wordt verantwoordelijk voor:

  • De regie van patiëntendossiers, toewijzing aan de hoofdbehandelaar en vastlegging van de zorgtoewijzing;
  • Samenwerking met de hoofdbehandelaar bij diagnostiek en behandeling;
  • Het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de aangeboden zorg;
  • Het mede uitvoeren van behandelingen en verpleegkundige interventies;
  • Het incidenteel ontwikkelen van behandelconcepten;
  • Intervisie en supervisie aan het behandelteam.

De werkzaamheden vinden zowel in de basis- als gespecialiseerde GGZ plaats.

Over de werkgever

Herstelgerichte GGZ-instelling. Niet alleen de behandeling van de cliënt is van belang, ook het betrekken zijn of haar omgeving in herstel en maatschappelijke participatie. Waarom mensen mentaal ziek worden, wordt gezien als een ingewikkeld samenspel is van factoren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.

Teneinde cliënten te helpen zo zelfstandig mogelijk te zijn, dienen professionals ook te kunnen doen waar zij het beste in zijn. Daarom worden teamwork, zelfsturing en terugdringing van administratieve lasten centraal. Er wordt gebruik gemaakt van minder gangbare therapievormen als systeemtherapie, creatieve therapie en psychomotorische therapie (PMT) .

Wij zijn op zoek naar een ZZP-er die zich voor langere tijd aan de organisatie wil verbinden, voor 24-32 uur per week. Tarief is in overleg.

Vaardigheden

De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over een afgeronde opleiding Verpleegkundig Specialist (MANP), differentiatie geestelijke gezondheidszorg, en:Goede communicatieve en organiserende vaardigheden;Gedegen kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied.
  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later