Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Ervaren Juridisch Adviseur Bezwaar en Beroep Fysieke Schade

Het team Bezwaar en Beroep is onderderdaal van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling (BJZS). De afdeling bestaat uit zo'n 170 medewerkers. BJZS is het centrum binnen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voor alle juridische en bestuurlijk juridische vraagstukken.

Als senior jurist adviseer je met jouw zeer goede en actuele kennis de collega's van het IMG. Je draagt bij aan de juridische houdbaarheid van primaire beslissingen en procedures van het bestuur. Je adviseert in (zeer) complexe gevallen over de toepassing van het Besluit mijnbouwschade Groningen en over de daarmee samenhangende regelgeving. Je werkterrein omvat daarmee al hetgeen samenhangt met de inhoudelijke beoordeling en bestuursrechtelijke afwikkeling van schades als gevolg van de mijnbouwactiviteiten in Groningen, waarbij het civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht op die inhoudelijke beoordeling van toepassing is. Je adviezen gaan in op complexe vraagstukken op alle rechtsgebieden waar het IMG mee te maken krijgt. Je adviezen zijn degelijk, maatgevend en kunnen de rechterlijke toets doorstaan.


Tot de werkzaamheden van de senior jurist behoren ook het behandelen van bezwaar en beroep. Je beoordeelt bezwaren van zwaar tot zeer zwaar gewicht en in voorkomende gevallen het advies van de bezwaaradviescommissie. Daarnaast vertegenwoordig je het bestuur in beroep of hoger beroep. Het betreft een functie waarin je coördinerende werkzaamheden verricht. Dat kan zijn voor het team Bezwaar en Beroep, doch ook andere werkzaamheden die coördinatie behoeven. Je coördineert op inhoudelijk vlak als aanspreekpersoon met autoriteit. Daarnaast zorg je dat de werkzaamheden binnen het team goed lopen. Je bent een inhoudelijk adviseur voor de teammanger en het hoofd JZBS. Je overlegt met bestuursleden over bestuurlijk-juridische vraagstukken. Ook vergezel je de teammanger of hoofd JZBS bij externe overleggen. Indien je het team Bezwaar en Beroep coördineert, zorg je ervoor dat de juristen goed voorbereid ter zitting verschijnen en vertgenwoordig je de commissie in zeer complexe zaken.

Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt.

Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.

Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.


Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.


De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Wat wij bieden

Het betreft een tijdelijke opdracht voor 32-36 uur per week voor de duur van 10 maanden, met de optie tot verlenging.


Je voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht, of als ZZP'er uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren (schaal 12) en is afhankelijk van kennis en ervaring.


Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 

Vaardigheden

  • Een afgeronde juridische opleiding op minimaal WO niveau.
  • Uitstekende actuele en goede kennis van het bestuurs- en het private schadevergoedingsrecht, in het bijzonder van: de schadevergoedingsprocedure (vergewisplicht, bewijslastverdeling, zorgvuldigheidsvoorschriften, in aanmerking komende schade) en de werking van een bezwaarprocedure).
  • Het kunnen opstellen van leesbare (juridische) teksten, adviezen of beslissingen op bezwaar en in primo.
  • Affiniteit met vraagstukken inzake het private schadevergoedingsrecht.
  • Enkele jaren werkervaring als jurist of advocaat, met aantoonbare werkervaring in een bestuurlijk-politiek gevoelige omgeving.

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk