DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Beleidsadviseur gebiedsgericht werken 16 u/w

Standplaats: Slochteren
Duur: 3-5-2021 t/m 3-5-2022
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden
Reageren voor: 16 maart 2021

Team Gebiedsregie
Het team Gebiedsregie bestaat uit vijf gebiedsregisseurs. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor dorpsbelangenverenigingen, andere (vrijwilligers) organisaties en bewoners met initiatieven in de wijken en dorpen. De gebiedsregisseur heeft contacten met (groepen) bewoners over de leefbaarheid in hun dorp of wijk.

De gebiedsregisseur weet wat er speelt in de wijk/het dorp door het onderhouden van een uitgebreid netwerk. De gebiedsregisseur is de schakel tussen de bewoners en de gemeentelijke organisatie, stimuleert de samenwerking in de wijk/het dorp en heeft onder andere contact met bewoners, ondernemers, politie, (vrijwilligers) organisaties, instellingen, woningcorporaties, sociaal team en scholen. Hun focus ligt op het versterken van de onderlinge verbondenheid, zodat de leefbaarheid in dorpen en wijken vergroot wordt en de bewoners eventueel zaken ook zelf kunnen beheren.

Het team gebiedsregie werkt aan diverse ontwikkelingen. Het gebiedsgericht werken wordt vanuit het team verder ontwikkeld met het college, de gemeenteraad, de directie, gemeentelijke afdelingen, samenwerkingspartners en actieve bewonersorganisaties. Er worden vanuit gebiedsregie daarnaast actieve bijdrages geleverd aan nieuwe ontwikkelingen zoals het NPG-programma Hart voor Midden-Groningen met ondermeer dorpsplannen en een nieuwe invulling van participatie waaronder de stem van Midden-Groningen. Dit gebeurt voor het bestuur van Midden-Groningen, maar ook met inwoners, ondernemers en vele collega's binnen en buiten de organisatie. Beleid met de handen uit de mouwen.

Om deze uitdagingen succesvol te kunnen waarmaken, zoeken wij voor het team Gebiedsregie een ervaren (senior) beleidsadviseur met gevoel voor gebiedsgericht werken.

Hoofdtaken
Je bent verantwoordelijk voor het signaleren en analyseren van relevante ontwikkelingen voor beleidsontwikkeling;
Je stelt zelfstandig, maar wel integraal met anderen, duidelijke opdrachten, adviezen en beleidsplannen op en je ondersteunt de uitvoerende teams bij het maken van de vertaalslag naar de uitvoering. Dit doe je in ieder geval voor de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken;
Je implementeert, toetst aan, adviseert over en evalueert het bestaande beleid;
Je bent ondernemend en creatief met altijd een helder product of resultaat voor ogen;
Je adviseert en informeert het college van B&W gevraagd én ongevraagd;
Je hebt veel contact met inwoners, organisatie en samenwerkingspartners;
Je voelt aan wat er in Midden-Groningen leeft, signaleert relevante ontwikkelingen en weet daaraan samen met de dorpen en wijken vorm te geven.

KandidaatomschrijvingProfiel
We zoeken een senior beleidsadviseur met ruime ervaring met gebiedsgericht werken en in het bijzonder met de uitdagingen in Midden-Groningen. Ervaring met gebiedsgericht werken met externe partijen en met het Nationaal Programma Groningen is noodzakelijk.

De betreffende persoon moet de beleidsmatige ontwikkelingen in de volle breedte en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. Hij / zij is hierbij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners.

Samenvattend zoeken wij een zeer ervaren beleidsadviseur met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruime ervaring met soortgelijke vraagstukken en samenwerkingsverbanden met partijen en met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

Eisen
- Minimaal een afgeronde HBO opleiding
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in gebiedsgericht werken, duidelijk aangetoond op het cv, opgedaan in de afgelopen 6 jaar als senior gebiedsregisseur en beleidsadviseur ingehuurd bij of in dienst van een gemeente

Gunningscriteria
1. In de motivatiebrief dient ingegaan te worden op de motivatie voor deze functie en voorts op de door ons voor deze functie verlangde competenties:
- omgevingsbewustzijn;
- initiatief nemen en anderen betrekken bij het uitwerken van nieuw beleid;
- samenwerken;
- goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond en toegelicht op het cv) opgedaan in de afgelopen 6 jaar met gebiedsgericht werken in gebieden met zowel stedelijk gebied als dorpsgemeenschappen, waarbij bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid evenals ervaring met samenwerkingsvormen een wezenlijk element van de opgave is geweest.
3. Je hebt werkervaring (duidelijk aangetoond en toegelicht op het cv) opgedaan in de afgelopen 3 jaar met het Nationaal Programma Groningen en als beleidsadviseur in dienst van of ingehuurd door een gemeente.

Interviewplanning
De gesprekken met de top-3 kandidaten worden gepland na sluiting offerteronde (via MS Teams).

Tijdens de interviews zullen wij de aangegeven ervaring en motivatie nader toetsen en zullen wij beoordelen op de door ons gevraagde competenties:
- omgevingsbewustzijn;
- initiatief nemen en anderen betrekken bij het uitwerken van nieuw beleid;
- samenwerken;
- goede communicatieve vaardigheden
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist