DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Procesmanager financiën fysieke projecten 30 u/w

Standplaats: Hilversum
Duur: 6 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 10 maart 2021

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega's aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega's die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving
De gemeente Hilversum is volop in beweging, ook waar het gaat om de ontwikkeling van de stad met name rond de OV-knooppunten. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van het stationsgebied en Arenapark.
Naast een portfolio met veel en diverse ontwikkelprojecten in het ruimtelijk domein melden regelmatig derden partijen zoals ontwikkelaars en ondernemers ruimtelijke initiatieven aan bij het zogeheten Ruimtelijk Initiatieven Team (RIT). Mede als gevolg hiervan heeft de gemeente een overschot aan ruimtelijke initiatieven die hierdoor blijven liggen.
De gemeente wil op een zakelijker manier omgaan met stadsontwikkeling en tegelijkertijd hierdoor waardevolle initiatieven, die nu blijven liggen, kunnen oppakken. Dit betekent dat voor eigen stadsontwikkelprojecten de gemeente voor bovenwijkse voorzieningen een geldelijke bijdrage van partners wil vragen. Dit betekent ook dat van initiatiefnemers voor ontwikkelingen in de stad een bijdrage in de kosten van de gemeente wordt gevraagd op basis van intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten.

In verband hiermee is de Gemeente Hilversum op zoek naar een ervaren procesmanager financiën fysieke projecten. Belangrijkste taken van deze procesmanager zijn:
- Het uitwerken, beschrijven en implementeren van het intakeproces van het RIT en daarbij komen tot genoemd kostenverhaal bij bovenwijkse voorzieningen en tot intentie- en anterieure overeenkomsten bij derden-initiatieven;
- Het voeren van overleg met partners en initiatiefnemers om tot afspraken te komen;
- Het opstellen van de onderliggende overeenkomsten;
- Het bijhouden van de bedrijfsvoeringsagenda voor de stadsontwikkeling en rapporteren van de voortgang daarover.

De procesmanager financiën fysieke projecten werkt samen in een klein kernteam dat inhoudelijk wordt aangestuurd door de concerndirecteur stadsontwikkeling en valt binnen de afdeling Beleid & Ontwikkeling.
De functie van procesmanager financiën fysieke projecten is nieuw en moet verder ontwikkeld worden.

Als deze procesmanager combineer je een zakelijke en resultaatgerichte inslag met goede contactuele eigenschappen. Je bent sterk in plannen en organiseren, komt je gemaakte afspraken na en spreekt collega's aan als zij dit niet doen. Ook heb je een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet je je makkelijk te bewegen in het krachtenveld van bestuurlijke ambities, commerciële belangen van ontwikkelende partijen en het algemeen belang van de gemeente Hilversum. Je kan partijen verbinden zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Je werkt transparant en open, zodat je verantwoording over het totaalresultaat kan afleggen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met stads- en/of gebiedsontwikkeling in een gemeente met minimaal 75.000 inwoners;
3. Beschikbaar voor 24 uur per week;

Gunningscriteria
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het beoordelen van ruimtelijke initiatieven van ontwikkelaars/ondernemers en het opstellen van anterieure overeenkomsten;
5. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met projectmatig werken;
6. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met programma- en/of portfoliosturing in de afgelopen 10 jaar;
7. Aantoonbare ervaring op het gebied van Financiën (middels een opleiding of werkervaring).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Je kan zakelijk denken en handelen;
- Je bent resultaatgericht;
- Je kan goed plannen en organiseren en houdt daarbij het overzicht, ook op de middellange en lange termijn;
- Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit en inzicht in complexe, maatschappelijke processen/ projecten en vraagstukken;
- Je bent stressbestendig; je hebt ervaring met onder (bestuurlijke) druk werken en keuzes maken;
- Je bent positief ingesteld en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op nog nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen tijdig bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie
De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist