DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Uitgever 24-36 u/w

Standplaats: Weesperplein, 8, 1018XA, AMSTERDA
Duur: 01-06-2021 t/m 31-05-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 11 maart 2021

Functieomschrijving/Werkzaamheden
Het team Gronduitgifte heeft als taak het uitgeven in erfpacht van bouwrijpe grond voor diverse bestemmingen, bijvoorbeeld voor woningbouw en bedrijfshuisvesting. Daarnaast heeft het Team Gronduitgifte een adviserende taak met betrekking tot de mogelijkheden van het Amsterdamse Erfpachtstelsel en rapporteert de directie over de te verwachten en de gerealiseerde grondopbrengsten op jaarbasis. Tevens adviseert het team inzake het beheer van nog niet uitgegeven gronden, fiscale aspecten, het toetsen van ingediende bouwaanvragen. *Behandelen van opstalrechten, erfpachtrechten, uitgiften in het kader van vastgoedtransformatie, uitgiften die onder het Aanvullend Convenant Erfpacht vallen en stelt én schrijft mee aan modelaanbiedingen voor uitgiftevormen zoals optie-overeenkomsten, bouwenvelopovereenkomsten en tenders;
• Deelnemen, samen met de projectleider, aan de onderhandelingen met de aspirant-erfpachter en adviseert inzake de juridische en grondprijs technische kaders waarbinnen een project start en de systematiek bij erfpachtuitgiften;
• Opstellen van een passende erfpachtaanbieding die juridisch houdbaar is voor de lange termijn en financieel voldoet aan het Amsterdamse grondprijsbeleid; dit betreft zowel grootstedelijke als stadsdeelprojecten;
• Afhandelen van het verdere verloop van de erfpachtaanbieding tot en met de notariële akte en documenteert op juiste wijze de uitgifte;
• Het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Team Gronduitgifte / afdeling Erfpacht en Gronduitgifte;
• Nakijken van stukken van andere adviseurs Gronduitgifte als medelezer en levert op die wijze een bijdrage aan het kennisdelen en de kwaliteit van de uitgiftewerkzaamheden

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen:
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal HBO-(juridische richting)werk- en denkniveau.
- De aangeboden kandidaat dient zichzelf voor te stellen aan de hand van een, voor ons geschikte en aansluitende motivatie op één kantje van één A4 en aangeven waarom hij/zij geïnteresseerd en geschikt is voor specifiek deze functie. Hierin staat ook vermeld hoeveel uur hij / zij beschikbaar is per week.
- De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in het uitgeven van grond in erfpacht en het opstellen van juridisch afdwingbare contracten, opgedaan in de laatste 3 jaar.
- De kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van het erfpachtstelsel.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring bij een ambtelijke organisatie in een soort gelijke functie opgedaan in de laatste 3 jaar.
- De aangeboden kandidat aantoonbare ervaring met (het zelfstandig managen van) bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met vastgoed ontwikkeling en grondexploitaties en erfpacht in de laatste 3 jaar.
- De aantoonbare Aantoonbare ervaring met contractvorming.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist