DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider 16 u/w

Standplaats: Thuiswerken, incidenteel overleg in Arnhem of Zoetermeer
Duur: 05-04-2021 t/m 05-09-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 19 maart 2021

Waar ga je werken:
IFV is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van IFV zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, intelligence en ondersteuning de veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.
Kijk voor uitgebreide informatie over onze organisatie en taken op www.ifv.nl

Wat ga je doen (inclusief kernactiviteiten):
De gateway review commissie LCMS heeft geadviseerd om een marktverkenning uit te voeren naar mogelijke alternatieven voor LCMS als onderdeel van een toekomstbestendige landelijke voorziening, uitgaande van het overheidsbrede COTS[1]-beleid. In het actieplan dat is uitgewerkt naar aanleiding van de gateway review is gesteld dat het IFV verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze marktverkenning. Benadrukt wordt: een marktverkenning behelst geen aanbesteding, er ligt ook geen besluit om LCMS te vervangen. Deze marktverkenning zou wel kúnnen leiden tot het besluit om een aanbesteding te gaan opstarten.

Uitgangspunten bij de aanpak
De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan het project:
- De marktverkenning wordt uitgevoerd op basis van de herijkte visie voor netcentrisch werken en LCMS en de architectuur voor de LVCb.
Centraal principe bij het uitvoeren van de marktverkenning is dat er gezocht wordt naar een COTS (Commercial Off The Shelf) product als mogelijk alternatief voor LCMS. Onder COTS wordt verstaan een standaard ICT product of pakketsoftware. Maatwerk of integratie van losse componenten om de landelijke voorziening te laten realiseren zijn in de marktverkenning derhalve uitgesloten.
- In het kader van het actieplan Gateway review is uitgesproken om de marktverkenning op hoofdlijnen uit te voeren. Anderzijds moet het resultaat wel representatief zijn en gedragen worden. Een en ander is vertaald in een aanpak in vier fasen:

​​​​Fase 1 (marktconsultatie): toetsen van een longlist van potentieel interessante COTS-producten (hierna 'producten' genoemd) op basis van een beperkte set aan toetsingscriteria, in het bijzonder aansluiting op de visie op netcentrisch werken en beschikbare referentie. De best scorende producten vormen de short-list voor de volgende fase;

Fase 2 (productbeoordeling): in meer detail beoordelen van de shortlist aan de hand van een beperkt aantal beoordelingscriteria, op het vlak van techniek, kosten en functionaliteit op hoofdlijnen.

Fase 3 (analyse): Op basis van de in de eerste twee fasen verzamelde informatie worden een business-case en risicoanalyse (beide op hoofdlijnen) uitgewerkt.

De vierde fase betreft rapportage en (voorbereiding) van de besluitvorming in deze.
Aanvullend aan de bestaande governance van het programma netcentrisch werken wordt (mede ten behoeve van het draagvlak voor de marktverkenning) een "Expertgroep Marktverkenning" samengesteld uit materie-experts uit de organisaties waar LCMS in gebruik is. De expertgroep fungeert als klankbord voor het IFV in alle stappen van de marktverkenning.

In fase 1 is beperkte ondersteuning van de afdeling verwerving van het IFV nodig. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt.

Voor de uitvoering van de marktverkenning wordt een projectteam samengesteld bestaande uit adviseurs netcentrisch werken en functioneel beheerders LCMS van het IFV.

Voor het gehele traject wordt een doorlooptijd van 5 maanden voorzien. [1] Commercial-off-the-shelf: ICT stadaardproduct of pakketsoftware "van de plank"

Eisen
- De kandidaat dient per 05-04-2021 beschikbaar te zijn.
- De kandidaat beschikt over een afgeronde universitaire opleiding. Dit moet blijken uit het CV. Een kopie van het diploma dient bij gunning te worden aangeleverd.
- De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare en recente (< 3 jaar geleden) werkervaring als projectleider op het vlak van IV in het publieke domein. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren van pakketselectietrajecten of marktverkenningen naar de beschikbaarheid van complexe informatiesystemen, hetgeen onderbouwd wordt met tenminste drie referentie. Het IFV houdt zich het recht voor de referenties te checken. Geef drie referenties op met korte uitleg.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het bevragen van diverse stakeholders. U toont dit aan met een beschrijving in het CV van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het uitwerken van business-cases, hetgeen onderbouwd wordt met tenminste twee referenties. Het IFV houdt zich het recht voor de referenties te checken. Geef twee referenties op met korte uitleg.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het informeren en presenteren van (tussen)resultaten aan diverse gremia die een rol spelen bij het besturen van complexe IV organisaties. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV.

Wensen
- De kandidaat heeft kennis van LCMS en/of het ontwerp van de LVCb. Dit moet blijken uit het CV.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het uitwerken van risicoanalyses, hetgeen onderbouwd wordt met tenminste één referentie. Het IFV houdt zich het recht voor de referentie te checken. Geef een referentie op met korte uitleg.
- De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het werken binnen netwerk- of ketenorganisaties. Dit moet blijken uit het CV.
- De kandidaat heeft kennis van of ervaring in het veiligheidsdomein. Dit moet blijken uit het CV.

Competenties
- Communicatieve vaardigheden
- Verbindend
- Felxibiliteit
- No-nonsense regelaar
- Overtuigend

CV
Het aangeboden CV dient in het Nederlands te zijn opgesteld in pdf en is maximaal 5 A4's groot.

Gesprekken
De selectiegesprekken worden gevoerd op 31-03-2021 via MS Teams.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist