DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Informatie Voorziening Expert Voertuig gerelateerde ICT 36 u/w

Standplaats: Odijk
Duur: 01-06-2021 t/m 31-05-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 4 maart 2021

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatiemanagement van de Nationale Politie voert verschillende taken uit, waaronder functioneel beheer, advisering, relatie- en service level management, gegevensgebruik en -beheer. Ook bewaken we de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. Wij werken volgens het Scaling Agile Model Politie ter ondersteuning van het snel en wendbaar realiseren van de gewenste informatievoorziening.

Bij de Dienst Informatiemanagement werken landelijk ruim 600 collega's. Vanuit Afdeling Advies werk je gedeconcentreerd voor de business. De politie en het politiewerk is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling .

Als IV-expert Voertuig gerelateerde ICT ben je medeverantwoordelijk voor het adequaat laten werken van de informatievoorzieningsketen: van beleidsthema's tot applicaties en systemen. Je adviseert en regisseert bij de intake, vormgeving en uitvoering van (implementatie)projecten die meerdere, met elkaar samenhangende, portefeuilles raken. Ook draag je in het (Senior) Product Owner team bij aan het agile voortbrengingsproces van de Politie IV.

Je draagt zorg voor een goede vraagarticulatie aan de hand van IV-verzoeken vanuit de business en verricht de benodigde (informatie- en proces-) analyses en vooronderzoeken. Hierbij houd je rekening met de IV-strategie en de ontwikkelingen binnen het IV-landschap en stuur je actief aan op synergie-effecten tussen dat wat goed is voor het politiewerk en dat wat noodzakelijk is om de informatievoorziening van de politie te verstevigen.

Namens de IV-keten ben jij sparringpartner voor IV-gerelateerde vraagstukken en lever je gevraagd en ongevraagd advies. Je bouwt en onderhoudt in- en externe netwerken van specialisten en werkt mee met de belangrijkste stakeholders aan het ontwikkelen van een visie en strategie op de onderwerpen uit de IV-keten. Ook draag je bij aan het informatiebeleid van de politie en het opstellen van bijvoorbeeld portfolio realisatieplannen, roadmaps, impactanalyses en business/IV epics.

Je werkplek is bij de sector Advies, team IV-Experts: daar word je ingezet binnen het Ondersteuningsteam dat zich onder andere richt de ICT in voertuigen. Denk hierbij aan plaatsbepalingssysteem (PBS), GEO toepassingen en communicatieapparatuur. Hierbij ligt er ook een link naar het operationeel centrum meldkamerdomein (mono en multi).

Op dit moment wordt er thuisgewerkt i.v.m. Covid-19. Normaliter werk je grotendeels vanuit Odijk, echter zul je ook af en toe op andere politielocaties werken. Wanneer het weer is toegestaan om op locatie te werken dient hier rekening mee gehouden te worden.

Doelstelling
Jij begrijpt als expert informatievoorziening dat stilstand achteruitgang is. Technologische ontwikkelingen en de snel veranderende wereld van digitalisering en globalisering hebben een grote invloed op criminaliteit en veiligheid en daarmee ook op de wijze waarop de politie haar werk uitvoert. ICT dringt steeds verder door in de kern van het politiewerk.

de werelden van politieoperatie en informatievoorziening bij elkaar brengen en verbinden;
de bestaande informatievoorziening optimaliseren en vernieuwen;
nieuwe concepten ontwikkelen en het politiewerk daarmee naar een nóg hoger niveau brengen.

Vakmatige taken
Jij staat als expert informatievoorziening midden in deze wereld. Vanuit die positie haal en krijg jij opdrachten van collega's die een nieuwe voorziening willen ontwikkelen of een al in werking zijnde product willen verbeteren. Dat varieert van een nieuwe toepassing voor de agenten op straat tot een advies over de consequenties van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is aan jou om zulke wensen concreet te maken. Dat doe je door realisatietrajecten te begeleiden en informatieprocessen te borgen. Een uitdagende klus die jij weet te klaren. Verder:

adviseer je over informatievraagstukken op basis van vakinhoudelijk onderzoek, analyses en plannen;
vertaal je samen met de coördinerend businessexpert plannen naar individuele werkafspraken;
definieer je (non-)functionele gebruikersspecificaties en werk je aan de uitvoering van informatiebeveiligingsbeleid en -maatregelen;
stel je IV-epics, capability's en user story's op.

Opleiding
Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Bestuurskunde. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
Bij voorkeur gecertificeerd business-/requirementsanalist.

Werkervaring
Minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur informatiemanagement of gelijkwaardig, binnen 1000+ organisaties.
Minimaal 2 jaarwerkervaring met de agile/scrum manier van werken.
Aantoonbare werkervaring met het opstellen van IV-epics, capabilities en user stories.
Aantoonbare werkervaring met het creëren van concepten op het gebied van architectuur, informatiebeveiliging en requirementanalyse.
Bij voorkeur werkervaring binnen de (semi-)overheid/politie

Gunningscriteria (wensen):
- Aantoonbare werkervaring met het opstellen van IV-epics, capabilities en user stories.
- Aantoonbare werkervaring met het creëren van concepten op het gebied van architectuur, informatiebeveiliging en requirement-analyse.
- Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in de richting van Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Bestuurskunde. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
- Kandidaat is Business-/requirements-analist gecertificeerd.
- Minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur informatiemanagement of gelijkwaardig, binnen 1000+ organisaties. Bij voorkeur werkervaring binnen de (semi-)overheid/veiligheidsdomein.

Competenties:
Maatschappelijke-oriëntatie;
Organisatiesensitiviteit;
Overtuigingskracht;
Klantgerichtheid;
Netwerkvaardigheid;
Flexibel gedrag.

CV eis:
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist