Leiden Universiteit

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Promovendus op het gebied van Politiestudies

Solliciteer vandaag

Het Instituut Security and Global Affairs van de Faculty of Governance and Global Affairs ter versterking van het onderzoeksteam Politiestudies op zoek naar een

Promovendus op het gebied van Politiestudies

Beschrijving project
Het onderzoeksteam Politiestudies is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de Nationale Politie, en zoekt verbinding met onderzoekers binnen en buiten de Universiteit Leiden om relevante onderzoeksprojecten mee op te zetten in het kader van een meerjarig onderzoeksprogramma. Ook wordt er naar mogelijkheden gezocht om kennis te delen via onderwijsprogrammering. Een belangrijk doel van het onderzoeksteam is academische kennisopbouw binnen het vakgebied Politiestudies en het vergroten van de bruikbaarheid van deze kennis voor het veiligheidsdomein.

Het Institute Security and Global Affairs (ISGA), Universiteit Leiden, wil een fulltime promovendus in dienst nemen voor het verrichten van onderzoek, het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en het verlenen van ondersteuning aan het onderzoeksteam Politiestudies. De onderzoeks- en onderwijsactiviteiten zijn daarbij gerelateerd aan Politiestudies, wat ook het onderwerp is van het promotieonderzoek. Dit project heeft nog geen vast omlijnde onderzoeksvraag. Kandidaten worden gevraagd een kort onderzoeksproject te schrijven op basis van een van de volgende thema’s: “wat komt er op ons af”, “de politie in verbinding met wijk-web-wereld”, “nieuwe veiligheidscoalities” of “de politie als lerende organisatie”. Deze vier thema’s vormen onderdeel van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie (2019-2022). Het onderzoeksvoorstel moet bestaan uit een onderzoeksvraag, een overzicht van de literatuur waaruit vertrokken wordt en een voorstel van methodologie (1.250 woorden, exclusief bibliografie). De promotor van dit promotieonderzoek is Edwin Bakker, bijgestaan door Joery Matthys. De promovendus verricht de onderwijs- en onderzoekstaken binnen het Institute Security and Global Affairs.

Werkzaamheden

 • Onderzoek verrichten binnen het onderzoeksgebied Politiestudies (60%), op basis van een zelf opgesteld onderzoeksproject binnen de genoemde thema’s van deStrategische Onderzoeksagenda voor de Politie (2019-2022), met als resultaat het behalen van een doctoraat op basis van het publiceren van een monografie of vier artikelen in leidende wetenschappelijke tijdschriften;
 • Ondersteunen van onderwijsactiviteiten gerelateerd aan Politiestudies (20%), binnen de verschillende bachelor-, master- en minor-opleidingen van het Institute of Security and Global Affairs. Dit omvat zowel (co-)doceren, nakijken, als het geven van feedback aan studenten, uitmondend in het behalen van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO);
 • Ondersteunen van het onderzoeksteam Politiestudies (20%). Dit omvat het begeleiden van het overleg met de Nationale Politie en andere mogelijke partners, het bevorderen van de verbindingen met onderzoekers binnen en buiten de Universiteit Leiden, het bijstaan bij de organisatie van studiedagen, workshops, onderwijs buiten het traditionele master/bachelor/minor-kader (inclusief zelf presenteren), en andere soortgelijke activiteiten;
 • Presenteren van output aan zowel een academisch als professioneel publiek;
 • Bijdragen aan het Nederlandse en internationale debat rond Politiestudies;
 • Bouwen aan een (inter)nationaal netwerk van academici en professionals binnen het thema Politiestudies;
 • Actief deelnemen aan debatten binnen het Institute Security and Global Affairs, en specifiek binnen de onderzoeksgroep Politiestudies;
 • Volgen van doctoraatscursussen op basis van een individueel promotieplan.

Profiel

 • Masterdiploma Politiewetenschappen, Veiligheidswetenschappen, Bestuurskunde, Politieke Wetenschappen, Criminologie, Organisatorische Sociologie, Recht(sociologie) of andere gerelateerde interdisciplinaire velden;
 • Aantoonbare kennis en enthousiasme om onderzoek te verrichten op het kruispunt tussen conceptueel en professioneel relevant onderzoek binnen het thema Politiestudies (kan aangetoond worden door het onderwerp van de master thesis, voorgaande publicaties, voorafgaand onderzoek);
 • Bekwaamheid om te kunnen werken op een onafhankelijke, georganiseerde, en efficiënte manier;
 • Aantoonbare tijdsmanagementvaardigheden;
 • Voortreffelijke kennis van het Nederlands (gezien de veelvuldige contacten met de Nederlandse partners) en het Engels (gezien de noodzaak om te publiceren in internationale peer reviewed journals en onderwijsactiviteiten in het Engels);
 • Onderwijservaring is geen vereiste, maar wordt wel als een voordeel gezien;
 • Een verklaring van goed gedrag of veiligheidsonderzoek kan op basis van het voorgestelde onderzoek nodig zijn. In dat geval is de indienstneming afhankelijk van het verkrijgen van de verklaring/resultaten van het veiligheidsonderzoek.

Beschrijving organisatie
De faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) doet onderzoek naar governance thema's zoals klimaatverandering, terrorisme en (economische) crises. Met haar interdisciplinaire benadering sluit de faculteit goed aan bij omringende nationale en internationale organisaties. Gevestigd in Den Haag, de stad van vrede, veiligheid en recht, benaderen studenten en onderzoekers hedendaagse onderwerpen vanuit zowel een bestuurskundig, politicologisch, juridisch, sociologisch als economisch perspectief. Deze interdisciplinaire benadering geeft het onderzoek en onderwijs van de faculteit een grensoverschrijdend karakter. Meer informatie over de Faculteit Governance and Global Affairs kun je vinden op de website.

Het Institute Security and Global Affairs (ISGA) opereert binnen de internationaal georiënteerde wetenschappelijke richting security studies en houdt zich bezig met multidisciplinair onderzoek en onderwijs. Het analyseert en bestudeert op samenhangende wijze onderwerpen vanuit hun lokale, (trans)nationale en en/of wereldwijde impact.

Wij bieden
De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse universiteiten. Wij bieden in eerste instantie een fulltime aanstelling voor de duur van 12 maanden, bij voorkeur per 1 mei 2021. Bij goed functioneren is er zicht op tijdelijke verlenging tot in totaal maximaal 4 jaar. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.395,- bruto per maand en loopt jaarlijks op tot maximaal € 3.061,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Meer informatie over deze vacature kan verkregen worden door contact op te nemen met Joery Matthys, email j.matthys@fgga.leidenuniv.nl.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist