JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Project-/ programmamanager COVID-19

Omschrijving opdrachtDe projectmanager stuurt de projecten en verbeterpunten aan die deel uitmaken van het projectenportfolio van team DOTT, overziet het totale projectenportfolio, maakt een verbinding op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Verder waarborgt de projectmanager de samenhang tussen projecten, zodat de projectresultaten gewenst zijn en afgestemd zijn op de realisatie van het projectenportfolio.Doel is om namens de regiegroep de basis voor het ketenproces op orde te brengen door te helpen de structuur van de samenwerking neer te zetten, projectmatig werken binnen de keten te bevorderen en daarbij de activiteiten in de keten tastbaar te maken, te benoemen en daar waar mogelijk op te lossen.

Resultaatgebieden
1. Gerealiseerd portfoliomanagement op de team DOTT projecten
− draagt mede zorg voor de opbouw van het projectportfolio van de eigen team DOTT projecten
− draagt zorg voor de uitvoer van de team DOTT projecten binnen het portfolio
2. Voorbereide en ingerichte projecten
− bepaalt (mede) de standaarden voor het projectmanagement
− stelt een plan van aanpak op met benodigde middelen en tijd met betrekking tot team DOTT projecten
− stelt voorstellen, ontwerpen e.d. met betrekking tot projecten op
− richt projectorganisatie in
− creëert de benodigde condities ten behoeve van de uitvoer van projecten− draagt zorg voor het tijdig beschikbaar krijgen van capaciteiten voor de uitvoering van projecten en verbeterpunten in de keten
− adviseert de regiegroep gevraagd en ongevraagd over de realisatie van portfolio en verbeterpunten
− stemt integraal de projecten en verbeterpunten op elkaar af
3. Begeleide en geëvalueerde projecten
− stemt af met bij de implementatie van projecten betrokken partijen
− stemt af met ketenportfoliomanager en voorzitter regiegroep over de scope van team DOTT projecten
− stelt faseplannen op en onderhoudt deze
− inventariseert, analyseert en beoordeelt projectrisico’s en neemt beheersmaatregelen
− faciliteert het bestuurlijk besluitvormingsproces binnen de projecten
− bewaakt het kwaliteitsniveau van de projecten− rapporteert over de beheersaspecten tijd, geld, planning, kwaliteit, voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor het ministerie van VWS is JS Consultancy op zoek naar Project-/ Programmamanager COVID. Dit betreft een functie voor 36 uur per week. De opdracht is per z.s.m. voor de duur van 6 maanden, met optie op verlenging. De werklocatie is in Den Haag.
Opdrachtgever Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen (DOTT) is opgericht om te sturen en zichtbare resultaten neer te zetten:
1. Opheffen van Instabiliteit van informatiesystemen;
2. Reguleren van een stroom initiatieven die betrekking hebben op de test- en traceerketen (o.a. apps).Op korte termijn worden er maatregelen getroffen om de IT-infrastructuur robuuster te maken, de beveiliging te verbeteren en incidentrapportage te versnellen. De regiegroep buigt zich ook over een strategie om de keten op lange termijn duurzaam in te richten, mede met het oog op een goede gegevensuitwisseling tijdens toekomstige crises.Op korte termijn is men op zoek naar een daadkrachtige en resultaatgerichte projectmanager die zowel gaat zorgen voor verticale en horizontale verbinding en samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau als integraal gaat sturen en rapporteren op de realisatie van in kaart gebrachte verbeterpunten in het ketenproces van het ministerie van VWS, RIVG en GGD GHOR.
Wat wij bieden

Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP- overeenkomst (uurtarief in overleg) of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy inschaling rijksoverheid). Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week, zsm voor de duur van 6 maanden, met optie op verlenging. De werklocatie is in Den Haag.JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

Je hebt een heldere visie op hoe binnen de keten van VWS, GGD-en en RIVM projecten en programma’s gerealiseerd kunnen worden en weet dit om te zetten in een ondernemende en enthousiasmerende houding en benadering richting de omgeving waarbinnen je werkt.

Eisen:
* Je beschikt over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.* Je beschikt over 5-10 jaar aantoonbare werkervaring binnen complexe keten en politiek bestuurlijke omgevingen binnen (rijks)overheid.
* Je beschikt over afgeronde programma- en projectmanagementopleidingen.

Wensen* Je hebt aantoonbare werkervaring heeft binnen complexe keten en politiek bestuurlijke omgevingen binnen (rijks)overheid (zoals hierboven beschreven tenminste 5-10 jaar).
* Je hebt aantoonbare ervaring heeft met het opzetten en sturen van Portfolio Management Office (PMO).
* Je hebt aantoonbare ervaring heeft met het integraal aansturen van meerdere projecten.

Competenties
− Analyse en oordeelsvorming
− Resultaatgericht
− Netwerkvaardigheden
− Proactieve werkhouding
− Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
− Overtuigingskracht

Opleiding

wo

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur ons z.s.m. je CV, voorzien van korte motivatie (om er zeker van te zijn dat we je sollicitatie niet missen, kun je deze het beste insturen via onderstaande sollicitatiebutton). De so