DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Netwerkcoördinator Gelders Ondergrond Overleg 16 u/w

Standplaats: Provinciehuis te Arnhem / Pakhuis te Zutphen
Duur: 06-04-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden
Reageren voor: 9 maart 2021

Opdracht omschrijving
Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) kent een lange traditie en ontwikkelt zich steeds meer als een netwerkorganisatie waarin kennis, samenwerking en efficiency voorop staan. Naast aandacht voor de chemische bodemkwaliteit en de nieuwe bedreigingen zien wij dat maatschappelijke thema's zoals landbouw, klimaat, energie, circulariteit en gezondheid een steeds prominentere plaats innemen in ons werkveld. Daarnaast betekent de invoering van de Omgevingswet verandering in rollen, taken en verantwoordelijkheden.

We staan voor mooie en innovatieve uitdagingen en hebben de kans om de bodem de plek te geven die het verdient in de maatschappelijke opgaven.

Deze opdracht loopt tot en met 31 december 2021 met een optie tot verlenging voor de periode van één jaar. Een verlenging is afhankelijk van de invoering van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende netwerkvorming via het GOO.

De netwerkcoördinator GOO heeft ons recent verlaten voor een functie buiten de provincie. Wij zijn op zoek naar een opvolger. Wij kiezen voor het werven van een externe netwerkcoördinator omdat de werkzaamheden in de komende tijd (2 jaar) een innovatief karakter hebben en de transitie centraal staat.

Meer informatie over het Gelders Ondergrond Overleg op https://goo.gelderseomgevingsdiensten.nl/

Verantwoordelijkheden
Als netwerkcoördinator voer je regie en ben je oog en oor in het netwerk. Je signaleert vragen en belegt die bij thematrekkers of andere uitvoerende partijen. Je bewaakt de voortgang van de processen.

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het lopende en het opstellen van de komende Jaarprogramma's.

Samen met de collega's van het strategisch overleg verbind jij het GOO-netwerk in- en extern. Naast de onderwerpen die de chemische bodemkwaliteit raken gaat het ook over het leggen van de verbindingen met maatschappelijke thema's met een bodembelang. Denk daarbij aan klimaat, energie, gezondheid, circulariteit en biodiversiteit.

De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken, integraliteit staat voorop. Jij bent in staat om hierin een stimulerende rol te vervullen waarbij het bodemwerkveld in staat wordt gesteld om vroegtijdig mee te praten.

Jij bent het gezicht van het GOO en treedt op als representant en voorzitter.

Je bent de linking pin naar het management van gemeenten, waterschappen, OD's en de bestuurders (stuurgroep). Je organiseert de overleggen en belegt acties.

Het GOO is een zogenaamd Regionaal Schakelpunt (RSP). Daar waar nodig leg jij verbindingen met andere RSP's en het landelijk schakelpunt.

Eisen
- Cv is maximaal 5 pagina's A4.
- Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
- Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) binnen netwerk-organisaties gericht op bodem en ondergrond. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 3 opdrachten/projecten waaruit ervaring blijkt binnen netwerk-organisaties gericht op bodem en ondergrond. Graag specifiek de netwerk-organisaties benoemen en de behaalde resultaten concreet beschrijven.
- Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2011 - heden) met management en transitieprocessen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 3 opdrachten/projecten waaruit ervaring blijkt met management en transitieprocessen. Beschrijf specifiek waar deze ervaring is opgedaan, het transitieproces en welke concrete resultaten zijn behaald.

Gunningscriteria
1. Externe beschikt aantoonbaar over een breed regionaal en landelijk netwerk en een netwerk binnen kennis- en onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (50%)
- landelijk netwerk: Rijk en provincies
- regionaal netwerk: gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten
- kennis- en onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen
2. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring binnen complexe bestuurlijke omgevingen en gevoel voor verhoudingen en belangen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 25%
3. Externe heeft aantoonbaar ervaring opgedaan binnen en is bekend met het gebied provincie Gelderland, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 25%

Competenties te toetsen in interviewfase
Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
VERBINDEN: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden, diverse partijen bij elkaar te brengen en draagvlak te creëren.
LUISTEREN (LUISTEREN, SAMENVATTEN EN DOORVRAGEN): Je pikt (als voorzitter) belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Je vraagt goed door en gaat in op reacties.
RESULTAATGERICHTHEID (PROJECTGERICHT): Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of projctdoelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
INNOVATIEF (OPEN MIND): Je loopt er niet voor weg om de dingen op een andere, nieuwe manier te proberen. Je vindt vaak dat het anders kan, zelfs beter wellicht, en je durft te experimenteren, een nieuwe aanpak uit te proberen. Je denkt hiermee dus buiten de bestaande kaders en kunt jouw ideeën ook succesvol overbrengen naar anderen.
EMPATISCH VERMOGEN: Aandacht hebben voor de gevoelens, houding en motivatie van anderen en daarvoor openstaan. Je kan je in een ander inleven en je voorstellen hoe het is om in iemand anders zijn schoenen te staan (bijvoorbeeld bij weerstand). Je begrijpt je eigen invloed op anderen en houdt daar rekening mee.

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdag 17 maart en op donderdag 18 maart 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist