JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Business Controller

Achtergrond en aanleiding inhuur Wegens het vertrek van de huidige controller zijn wij op zoek naar vervanging gedurende de werving van een vaste medewerker.

Uit te voeren werkzaamheden
De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren: De controller valt rechtsreeks onder de directeur I&I en werkt nauw en in afstemming en opdracht samen met en voor primair de directeur en secundair het MT en de directie I&I. De directie I&I bestaat uit ca. 80 fte met 5 afdelingshoofden en 1 directeur. De controller maakt onderdeel uit van een kleine staf, bestaande uit een directiesecretaris, managementondersteuners en adviseurs bedrijfsvoering (5 fte). Dit onder hiërarchische aansturing van de directeur.
1. Doelstelling van de functie
De belangrijkste doelstelling van de functie is het aangesloten houden van de directie I&I op de financiële en P&C-cyclus van VenJ. En hierin eventuele knelpunten signaleren en oplossingsrichtingen duiden. De controller is verder verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het begrotingsproces van de directie I&I en het I-plan van het ministerie van Veiligheid en Justitie en rapporteert hierover.
2. Hoofdtaken: welke te behalen resultaten en/of hoofdtaken worden er opgedragen en uitgevoerd?
• Verzorgen van de gehele P&C-cyclus voor de directie I&I, afgeleid van de JenV-cyclus, waaronder het begrotingsproces
• Verzorgen van maand- en tertaalrapportages voor directie, afdelingsmanagers en individuele projecten en programma’s.
• Afstemming met collega-controllers van het pSG cluster voor maandelijkse rapportage naar MT pSG
• Verklaren van door financial control geconstateerde verschillen of onvolkomenheden
• Opstellen van verrekeningen voor doorbelasting naar JenV onderdelen
• Ondersteunen van de financiële administratie en directie bij plaatsen van bestellingen en accorderen van facturen

• Inrichten en uitvoeren van het begrotingsproces van de directie I&I. • Ondersteunen, in het kader van het I-plan, bij het opstellen en reviewen van business cases, het adviseren daarover en bij het inrichten en uitvoeren van batenmanagement.

3. Kaders( wet- en regelgeving, instructies, e.d.) bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De controller richt zich binnen de kaders van het financiële beleid op het geven van een nadere inhoud aan de financiële kaders en werkt aan de uitvoering en monitoring van het financiële beleid van de directie I&I. De controller is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het ondersteunen van de MT-leden en projectleiders met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het financiële beleid en met het uitvoeren van onderdelen van het financiële beleid binnen de directie.
4. Contacten:
De controller werkt intern DI&I samen met de hoofden van de afdelingen Beleid, Kennis en Innovatie, Regie, Programma’s en Projecten, I-control en Security, Strategisch Inkoop, en de BVA, de projectleiders en de medewerker planning & control. En geeft onafhankelijk advies aan de directeur DI&I over de financiën. Buiten I&I neemt de controller deel aan het controllersoverleg pSG cluster, interdepartementaal in het controlnetwerk en stemt af met de controllers JenV breed waar nodig. En heeft contacten met de directie Financieel-Economische Zaken en de directie Eigenaarsadvisering.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid is JS Consultancy op zoek naar een Business Controller voor 36 uur per week. De opdracht is per 15 maart voor de duur van zes maanden. De werklocatie is in Den Haag, maar op dit moment wordt er veel vanuit huis gewerkt.

De organisatie MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor nadere informatie over MJenV wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid De Directie Informatievoorziening en Inkoop is onderdeel van het Bestuursdepartement MJenV, Psg-cluster. Het Bestuursdepartement ondersteunt MJenV onder meer op de gebieden veiligheid, drugsbeleid, (jeugd)criminaliteit, wetgeving en handhaving. Het gaat hierbij om het maken van beleid op zowel nationaal als internationaal gebied. Het Bestuursdepartement telt meer dan 2.000 medewerkers en is gevestigd op verschillende locaties in Den Haag. De directie Informatievoorziening & Inkoop DI&I zorgt in netwerken met anderen voor een professionele, effectieve en efficiënte informatievoorziening, inkoop en bedrijfsjuridische functie die is toegerust om JenV te helpen bij het realiseren van haar maatschappelijke opgaven. We voeren regie om JenV nu en in de toekomst op het gebied van informatievoorziening, inkoop, bedrijfsjuridische zaken toegerust te houden om haar doelen te bereiken. We doen dat door ervoor te zorgen dat onze uitgangspunten naadloos aansluiten bij die van onze partners, de stand van de techniek, de ontwikkelingen in de maatschappij en de beleidsdoelen van JenV. Daarnaast dragen we bij aan de borging van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsprocessen van de ministeries van JenV en van BZK door de integrale beveiliging van beide ministeries te bevorderen. Hiermee dragenwe bij aan de continuïteit van de bedrijfsprocessen van de ministeries. Een beveiligde werkomgeving en betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor het goed functioneren van de processen bij BZK en JenV.
Wat wij bieden

Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP- overeenkomst (uurtarief in overleg) of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy inschaling rijksoverheid). Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week, per z.s.m. voor de duur van zes maanden.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

Je hebt een afgeronde WO opleiding, bijvoorbeeld algemene economie bedrijfseconomie, bestuurskunde met economische variant.
Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met verschillende audit- en adviestrajecten.
Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring binnen de Rijksoverheid in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Je hebt kennis van planning- en control cyclus van de Rijksoverheid
Je hebt kennis van Oracle
Je bent beschikbaar per 15 maart 2021 of zoveel eerder als mogelijk
Je bent voor 36 uur per week beschikbaar

Opleiding

wo

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur ons z.s.m. je CV, voorzien van korte motivatie (om er zeker van te zijn dat we je sollicitatie niet missen, kun je deze het beste insturen via onderstaande sollicitatiebutton). Voor