Warande

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coördinator Cultuur, Welzijn & Vrijwilligers

Coördinator Cultuur, Welzijn & Vrijwilligers gezocht voor het Leendert Meeshuis te Bilthoven en Huize Valckenbosch te Zeist
Warande heeft twee antroposofische vestigingen en voor deze unieke locaties zijn wij op zoek naar een Coördinator Cultuur, Welzijn & Vrijwilligers (Coördinator CWV). Het betreft een functie waarbij je samen met je collega Coördinator verantwoordelijk bent voor de afdeling Cultuur & Welzijn en vrijwilligers voor twee vestigingen.

Het aantal uren in overleg.
In totaal hebben wij 36 - 43 uur per week beschikbaar voor deze functie(s). Er is een mogelijkheid dat we twee parttimers plaatsen op deze functie maar het kan ook een fulltimebaan van 36 uur per week zijn voor één persoon.

In deze mooie functie draag je zorg voor het coördineren, uitvoeren en ontwikkelen van (vraaggerichte en aanbodgerichte) activiteiten voor bewoners, zodat een bijdrage geleverd wordt aan een fijne dag. Hierin zal je ook de antroposofische identiteit uitdragen en in de planningen verwerken. Je zorgt voor een verantwoord activiteitenaanbod centraal en je ondersteunt de managers zorg in het activiteiten aanbod op de afdelingen. Je houdt je in brede zin bezig met het organiseren, coördineren en adviseren ten aanzien van de inzet van vrijwilligers op de vestigingen. Je geeft functioneel en operationeel leiding aan de medewerkers cultuur en welzijn (2 fte aan medewerkers op basis begroting) en geeft aanwijzingen aan ruim 100 vrijwilligers en andere betrokkenen. De coördinatoren van alle Warande locaties vormen samen een vakgroep, waarin ze kennis en ervaring uitwisselen, en mogelijk gezamenlijke ondersteuningsvragen formuleren. De coördinator CWV werkt nauw samen en stemt continu af met de Managers Zorg.

Wij vragen
 • HBO diploma SPH of aanverwant
 • Ervaring met het opzetten van een welzijns- en cultuurprogramma voor een vestiging en de verschillende afdelingen, met de waarde van antroposofische identiteit
 • Ervaring met het actief werven, matchen en begeleiden van vrijwilligers. (binden en boeien van vrijwilligers)
 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook afstemmend en adviserend binnen multidisciplinaire teams
 • Managers Zorg vakinhoudelijk ondersteunen op het gebied van kennis en kunde van de medewerkers C&W
 • Goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden zoals luisteren, waarnemen, tact
 • Projectmatig kunnen werken
 • Enthousiaste en representatieve houding
 • Kennis van antroposofie is een pré, in ieder geval iemand die er voor open staat hier meer over te leren.
Wij bieden
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, verlenging (voor onbepaalde tijd) behoort tot de mogelijkheden
 • een werkomgeving met een goede sfeer en collegiale samenwerking
 • salaris conform CAO VVT functiegroep 50
 • eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiebijslag van 8,0%
 • eigen kinderdagverblijf in Zeist en Houten
 • aanvullende trainingen in de antroposofische kennis
Interesse?
Solliciteer dan meteen of neem voor inhoudelijke vragen over de vestiging en de werkzaamheden contact op met Marijke Hulsman, Manager Zorg Leendert Meeshuis (06-42101524). Voor overige vragen mag je contact opnemen met onze Recruiter Wendy de Droog (06 - 34514613)
 • De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 4 maart tussen 09:00 - 12:00 uur of vrijdag 5 maart 2021.
 • Een assessment is onderdeel van het selectieproces.
Over de vestigingen en antroposofie
Leendert Meeshuis - Bilthoven
Leendert Meeshuis is een verpleeghuis voor ouderen die antroposofisch geïnspireerd of geïnteresseerd zijn. Het Leendert Meeshuis biedt zorg en begeleiding aan mensen met dementie, vanuit een antroposofisch mensbeeld. Daarbij wordt uitgegaan van de mens in plaats van de beperking. Door de indicatie van de bewoners gaat het om complexe verpleeghuiszorg. Het Leendert Meeshuis heeft ongeveer 60 bewoners en 90 medewerkers. Er wordt gezamenlijk gewerkt in een warme sfeer. De medewerkers zijn betrokken bij de bewoners en bij elkaar. Medewerkers hebben een zekere interesse in en respect voor het antroposofisch gedachtengoed.


Huize Valckenbosch - Zeist

Huize Valckenbosch is een verzorgingshuis voor ouderen en is gedeeltelijk in transitie naar verpleeghuiszorg. Huize Valckenbosch biedt aandachtige zorg bij lichamelijke en geestelijke aandoeningen vanuit een antroposofisch mensbeeld. Ook kunnen ouderen woonruimte huren met volpension en thuiszorg. Huize Valckenbosch is gevestigd in een rustige woonwijk in Zeist en grenst aan de monumentale Dieptetuin. Het huis is op de natuur gericht en er heerst een warme, serene sfeer. Huize Valckenbosch heeft ongeveer 80 cliënten die vaak al hun hele leven interesse hebben in cultuur en natuur. De 110 medewerkers hebben interesse in en respect voor het antroposofisch mensbeeld en werken hard met een hoge betrokkenheid en collegialiteit. Ze hebben veel ruimte en vrijheid om werk zelf te organiseren.


Antroposofie

Antroposofie is een moderne maatschappelijke stroming, geïnspireerd op het werk van Rudolf Steiner. De maatschappelijke impact van antroposofie is op veel gebieden herkenbaar. Tot de bekendste behoren het vrijeschoolonderwijs, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische gezondheidszorg in al zijn facetten. In de zorg, behandeling en omgang met elkaar streven we ernaar de gehele mens, naar lichaam, ziel en geest aan te spreken. Kunst, cultuur, natuur en religie spelen hierin een belangrijke rol.
Vanuit het antroposofisch mensbeeld bieden we op verschillende terreinen aanvullende mogelijkheden op de reguliere zorg en behandeling. In de vorm van therapieën - zoals euritmie, schildertherapie en ritmische massage - maar ook in de vorm van antroposofische medicatie.
Ook hechten wij binnen beide locaties veel waarde aan het samen leven in een gemeenschap. Bewoners, naasten en medewerkers; samen ben je een onderdeel van de leefgemeenschap die samen vormgegeven wordt. Beide locaties geven daar op hun eigen wijze invulling aan.
Uren:
6 - 42
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Contract:
tijdelijk