Medisch Adviseur Eerstelijnszorg

Solliciteer op de website van de werkgever

Over deze vacature Ben jij een gedreven professional met kennis van de eerstelijnszorg die vanuit de verbinding met het veld de transformatie van zorg, segmentstrategie en het beleid van Zilveren Kruis voortdurend wil verbeteren? Lees dan verder en reageer!

Als medisch adviseur eerstelijnszorg werk je samen met andere professionals op de afdeling Strategie & Innovatie. Binnen de afdeling Strategie & Innovatie zijn we op zoek naar twee adviseurs: 1 op het gebied van zorgtransformatie en 1 op het gebied van strategie en beleid van de eerstelijnszorg. Je draagt vanuit je eigen specifieke kennis over het brede veld van de eerstelijnszorg bij aan het ontwikkelen van de strategie en beleid van Zilveren Kruis dat waarde toevoegt voor onze klanten. En draagt bij aan het transformeren van zorg door samen met de inkopers afspraken met zorgaanbieders te maken.

Je bent de verbindende schakel tussen de klant, het veld van zorgaanbieders en Zilveren Kruis. Je bent voor Zilveren Kruis de ogen en oren in het veld en brengt datgene wat er speelt in de praktijk en op landelijk niveau, terug in de organisatie. Het lukt je om complexe vraagstukken terug te brengen tot een praktische oplossing. Een onderdeel van je werkzaamheden is het voeren van gesprekken met relevante stakeholders (brancheorganisaties, patiëntenorganisaties, ZN, VWS, NZa) en deelname aan relevante landelijke overleggen. Daarnaast voer je gesprekken met zorgaanbieders, professionals en patiënten. De gesprekken met stakeholders in het veld vormen, samen met jouw vakkennis, de basis voor jouw zorginhoudelijke advisering van onze visie, strategie en het inkoopbeleid. Ook word je betrokken bij complexe klantvragen die in relatie tot zorginkoop staan.

Naast de advisering bij medische en zorginhoudelijke vraagstukken in de eerstelijnszorg, beoordeel je regionale en landelijke initiatieven, innovaties en zorgprogramma’s. Al deze werkzaamheden hebben een strategisch karakter met de nadruk op jouw adviesvaardigheden.
Uren:
34 uur
Dienstverband:
fulltime

Over de werkgever

Strategie & Innovatie De zorg in Nederland is weliswaar goed en van hoge kwaliteit, maar door een veranderende zorgvraag, met name door vergrijzing en groeiende personeelstekorten, staan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg onder druk. Daarnaast verwachten onze verzekerden meer van de zorg en bieden medisch-technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden. Ook is er een groeiende roep om (veel) meer coördinatie en sturing in de zorg. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar, goed en toegankelijk te houden voor iedereen, en te voldoen aan de veranderende behoefte, is een segment- en domeinoverstijgende transformatie van het zorglandschap noodzakelijk.

Essentie van deze transformatie is de Juiste Zorg op de Juiste Plek:
Dus het voorkomen van (duurdere) zorg, het vervangen van zorg door andere (zoals digitale) zorg en het verplaatsen van zorg. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. De transformatie vraagt specifiek om meer samenwerking op de grensvlakken van verschillende zorgdomeinen. Landelijk, regionaal, in de wijk of achter de voordeur. Zilveren Kruis neemt als marktleider het voortouw in de transformatie. En waar nodig versnellen we die. Als marktleider voelen wij ons verantwoordelijk om samen met het zorgveld en in onze kernregio’s de transformatie van zorg te realiseren. We stimuleren, faciliteren en realiseren samen met het zorgveld een toekomstbestendige zorg.

We zoeken twee collega’s voor de afdeling strategie & innovatie:
Hierin geven we richting aan de transitie op landelijk niveau en bouwen we samen aan de transformatie van zorg in de voor Zilveren Kruis relevante regio’s. Met de collega’s van de afdeling Inkoop realiseer je daadwerkelijk datgene wat we hebben bedacht, tijdens de inkoop of in specifieke transformatietrajecten.
Wat wij bieden

 • Wij bieden een uitdagende functie voor 34 uur per week met als standplaats Zeist;
 • Vanaf 1 januari 2021 is bij Achmea een 34-urige werkweek de standaard! Je werkt dan bijvoorbeeld 4 dagen van 8,5 uur. Zo heb je nóg meer tijd voor vrijwilligerswerk, een goed boek, mantelzorg óf jouw favoriete sport!
 • Naast 136 verlofuren per jaar, een persoonlijk keuzebudget opgebouwd uit 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en 3,85% bovenwettelijk verlof. Je kiest zelf of je dit budget laat uitbetalen, spaart of dat je er verlofuren van koopt;
 • Uitstekende pensioenregeling van 1,875% met een vaste jaarlijkse premie;
 • Een aantrekkelijke reiskostenvergoeding voor auto, openbaar vervoer én fiets;
 • Korting op je zorgverzekering bij Zilveren Kruis voor jou én je gezin. Je krijgt ook nog een extraatje van € 250 bruto per jaar;
 • Korting op je schadeverzekering bij Centraal Beheer en Interpolis;
 • Binnen Zilveren Kruis word je aangemoedigd je verder te ontwikkelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om vorm te geven aan jouw ontwikkeling binnen onze organisatie.
 • Een (online) assessment, sollicitatiegesprekken en een pre-employment screening zijn vaste onderdelen van de selectieprocedure.
Flexibel werken

Werken waar en wanneer het jou uitkomt

De grootste zorgverzekeraar

Zilveren Kruis brengt gezondheid dichterbij voor ruim 3,8 miljoen klanten.

Gezonde innovatie

Alles telt mee als het over gezondheid gaat

Vaardigheden

Wat jou uniek maakt als Medisch Adviseur Eerstelijnszorg
 • Minimaal 5 jaar ervaring als professional in de zorg als HBO-opgeleid verpleegkundige, verpleegkundig specialist of (huis)arts;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring in de huisartsenzorg en/of ouderenzorg;
 • Je hebt ervaring met de advisering en beleidsmatige kant binnen het zorgwerkveld;
 • Je hebt een visie op de zorg, zicht op (landelijke) ontwikkelingen en relevante landelijke partijen. Je weet je visie helder uit te dragen en bent in staat deze te vertalen naar relevante kansen voor de verzekerden van Zilveren Kruis;
 • Je beschikt over een sterk conceptueel vermogen. Je bent in staat om vooruit te denken, je ziet verbanden die anderen (nog) niet zien, weet die samen te brengen tot een heldere lijn en ziet op voorhand wat het eindresultaat zou moeten worden. Je weet hoe de gewenste veranderingen te realiseren zijn. Ook buiten de geijkte paden;
 • Je bent een verbinder, gericht op samenwerking. Je weet verschillen te overbruggen, creëert draagvlak, weet anderen te inspireren en overtuigen en krijgt mensen mee.
 • Jouw stakeholdermanagement is uitstekend. Je leeft je in in (externe) stakeholders, begrijpt hun context, standpunt en bredere belangen, betrekt en informeert ze op het juiste moment, met de benodigde informatie en argumentatie, om zo de gewenste resultaten te behalen.

Opleiding

HBO, WO

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.986,- tot € 6.944,-
Contract:
Fulltime
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later