Uitzendbureau.nl

Uitzendbureau.nl is Nederlands grootste banensite voor uitzendwerk. Werkzoekenden vinden via Uitzendbureau.nl snel een leuke baan.

Onze visie
Mensen zien steeds meer in dat ze gelukkig worden van een baan die bij ze past. Technologie kan ervoor zorgen dat de juiste match ontstaat. Werk wordt steeds flexibeler, het wordt steeds makkelijker om van job te wisselen. Een droombaan zoeken is als het leven, veel trial and error! De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol.


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Junior Cost Controller

Over de functie

As a Junior Cost Controller you are responsible for the project finances from A to Z. You are the right hand for the Project Manager and report to the Group Controller. The project finance includes; taking care of the financial project reports. You keep in regular contact with the head office for matters concerning the bank account and current account. In addition to your responsibilities in the field of cost control, you will also have broader responsibilities. Those includes, for example, personnel- and salary administration, the financial follow-up of suppliers and subcontractors and other administrative processes. You feel completely at home in an environment with numbers and deadlines.

Key activities:

 • Accountancy planning: capability to estimate income/expenditure for a set period of time;
 • Accounting systems: capability to use Corporate accounting systems for the accounting, bookkeeping and reporting process. Capability to collect and elaborate data regarding own activities and to prepare different types of forms for financial statements and other views;
 • Asset accountancy: knowledge of rules for managing investment projects and warehouse accounting;
 • Budget controlling and reporting methods: capability to define budget for cost centers or jobs;
 • Capability to analyze the actual result with the support of appropriate reporting tools;
 • General accounting techniques and Principles: knowledge of double entry bookkeeping system in order to post monthly management accruals of costs and revenues. 
 • Knowledge of the main general accountancy reports (e.g. financial statements, general ledger, etc.) and of the international financial/accounting reporting standards (e.g. IAS, IFRS, etc.) 
 • Passive cycle accounting: Knowledge of supplier management and passive cycle accounting. Capability to analyze purchase orders and posted invoices in order to define the correct amount of the actual of the period;
 • Planning and control processes and techniques: knowledge of processes and techniques used to develop a comprehensive multi-year business plan in terms of revenues stream and sources, cost structure and monitor relevant results and objectives through budgeting and management control activities.

Als Junior Cost Controller ben je verantwoordelijk voor de projectfinanciën van A tot Z. Je bent de rechterhand voor de Project Manager en rapporteert aan de Group Controller. De projectfinanciering omvat; het verzorgen van de financiële projectrapportages. Met het hoofdkantoor onderhoud je regelmatig contact voor zaken met betrekking tot de bankrekening en betaalrekening. Naast je verantwoordelijkheden op het gebied van kostenbeheersing heb je ook bredere verantwoordelijkheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld personeels- en salarisadministratie, de financiële opvolging van leveranciers en onderaannemers en andere administratieve processen. Je voelt je helemaal thuis in een omgeving met cijfers en deadlines.


Belangrijkste activiteiten:

 • Boekhoudkundige planning: vermogen om inkomsten / uitgaven te schatten voor een bepaalde periode; 
 • Boekhoudsystemen: mogelijkheid om bedrijfsboekhoudsystemen te gebruiken voor het boekhoud-, boekhoud- en rapportageproces. Vermogen om gegevens over eigen activiteiten te verzamelen en uit te werken en om verschillende soorten formulieren voor financiële overzichten en andere standpunten op te stellen;
 • Asset accountancy: kennis van regels voor het managen van investeringsprojecten en warehouse accounting; 
 • Methoden voor budgetcontrole en rapportage: mogelijkheid om budget te definiëren voor kostenplaatsen of banen; 
 • Mogelijkheid om het werkelijke resultaat te analyseren met behulp van geschikte rapportagetools; 
 • Algemene boekhoudtechnieken en principes: kennis van dubbel boekhoudsysteem om maandelijks beheer van kosten en opbrengsten te boeken;
 • Kennis van de belangrijkste algemene boekhoudverslagen (bv. Financiële staten, grootboek, enz.) En van de internationale financiële / boekhoudkundige rapporteringsnormen (bv.IAS, IFRS, enz.); 
 • Passieve cyclusboekhouding: kennis van leveranciersbeheer en passieve cyclusboekhouding. Mogelijkheid om inkooporders en geboekte facturen te analyseren om het juiste bedrag van de werkelijke periode van de periode te bepalen; 
 • Planning- en controleprocessen en -technieken: kennis van processen en technieken die worden gebruikt om een alomvattend meerjarig businessplan te ontwikkelen in termen van inkomstenstroom en bronnen, kostenstructuur en het bewaken van relevante resultaten en doelstellingen door middel van budgettering en managementcontroleactiviteiten.
Over het bedrijf

Your future employer is a service supplier in the offshore sector market for the oil and gas industry. They are specialised in supplying maintenance, procurement and logistic services for oil and gas, for the offshore installation and construction activities. Its objective is to provide efficient service from a timeframe and economical point of view.

Uw toekomstige werkgever is een dienstverlener in de offshore markt voor de olie- en gasindustrie. Zij zijn gespecialiseerd in het leveren van onderhoud, inkoop en logistieke diensten voor olie en gas, voor de offshore installatie- en constructieactiviteiten. Het doel is om efficiënte service te bieden vanuit een tijdsbestek en vanuit economisch oogpunt.

Over Luba

Luba is het grootste uitzendbureau voor het MKB. Met de beste banen, bij de beste werkgevers bij jou in de buurt. Wij hebben altijd persoonlijk contact, zodat we weten wat je nodig hebt om te groeien. En we zijn er voor iedereen. We denken niet in hokjes, we denken met je mee. Waar je ook aan de slag wilt, er is altijd werk bij jou in de buurt. Solliciteer direct!

Uren:
32 - 0. Fulltime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Wat wij bieden

 • Salary between ? 2400,- and 3000,-;
 • Permanent job;
 • Working for a dynamic and big company;


 • Salaris tussen ? 2400, - en 3000, -; 
 • Meteen in dienst bij het bedrijf;
 • Werken bij een dynamisch en groot bedrijf;
 • Doorgroeimogelijkheden; 

Vaardigheden

Functie eisen
 • Excel knowledge: advanced;
 • Language: English fluent;
 • Able to work in team, analytic and pro-active;


 • Excel kennis: gevorderd; 
 • Taal: vloeiend Engels;
 • Werken in teamverband, analytisch en proactief;
Ervaring

0 tot 1 jaar

Opleiding

HBO