Toezichthouder veiligheid Defensie

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor het Marinebedrijf, locatie Den Helder, zoeken wij een fulltime Toezichthouder veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu. Een tijdelijke baan voor een periode van vier jaar.

Functie omschrijving en taken
1. Handhaven van een veilige werkomgeving in/op aangewezen object, door:
 • Het verrichten van operationele toezichtwerkzaamheden op schepen en werkplaatsen;
 • Het verlenen van ondersteuning van meer complexe toezichtactiviteiten aan medewerkers V&M;
 • Het treffen van geëigende maatregelen genomen ter beëindiging van ongewenste situaties (preventief) bij geconstateerde overtredingen of gezondheids- en veiligheids-bedreigende situaties;
 • Het toezien op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen;
 • Het samen met het hoofd productgroep, zoeken naar passende oplossingen bij gerezen problemen;
 • Het formuleren van praktische voorstellen voor verbetering.
2. Uitvoering geven aan de Risico inventarisatie en het plan van aanpak, door:
 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), nadere inventarisaties en het plan van aanpak;
 • Het (mede) uitvoeren van de maatregelen van het plan van aanpak.
3. Het rapporteren van geconstateerde afwijkingen, door:
 • Het verrichten van dossieronderzoek ;
 • Het verzamelen en controleren van gegevens op juistheid, bruikbaarheid, tijdigheid, rechtmatigheid en volledigheid het verwerken van gegevens in (geautomatiseerde) bestanden;
 • Het opstellen van werkvergunningen en processen-verbaal;
 • Het samenstellen en aanleveren van managementinformatie;
 • Het beheren, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) bestanden;
 • Het toegezien op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen.
Uren:
40

Over de werkgever

Werklocatie is het Ministerie van Defensie in Den Helder.

Beschrijving taken afdeling
 • Functionaris is verantwoording verschuldigd aan leidinggevende voor wat betreft de kwaliteit van het handhaven van een veilige werkomgeving in/op aangewezen object, uitvoering geven aan de Risico inventarisatie en het plan van aanpak en het rapporteren van geconstateerde afwijkingen.
 • Veiligheid en milieu (VCZSK ALG 001; Veiligheid- en milieumanagementsysteem) en gebouw-/objectbeheer (VCZSK DMI MAROST 392; Gebouw- en objectbeheer) en werkafspraken en voorschriften binnen Defensie zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Functionaris neemt beslissingen over het stoppen/starten van werkzaamheden op grond van het wel niet voldoen aan wet-/regelgeving op gebied van veiligheid en milieu en het ontzeggen van de toegang voor interne en externe personen tot het toegewezen object binnen de opgedragen randvoorwaarden.
Wat wij bieden

Je kans om te werken bij één van de grootste werkgevers in de kop van Noord-Holland. Het betreft een tijdelijke baan voor een periode van vier jaar!

Overzicht:
Functienaam: Toezichthouder
Standplaats: Den helder
Salarisschaal volgens BARD: 6 (€ 2.024,94 - € 2.899,20 bruto per maand bij 38 uur werken)
Gewenste startdatum: 01-06-2021
Initiële einddatum: 01-06-2025
Gewenste aantal uren per week: 40 uur
Maximaal aantal uur per dag: 9 uur

Vaardigheden

 • MVK diploma
 • Minimaal twee jaar werkervaring in vergelijkbare functie
Daarnaast heb je ervaring met:
 • Het verrichten van operationele toezichtwerkzaamheden in werkplaatsen
 • Het verrichten van toezicht op werkzaamheden van aannemers op locatie
 • Het treffen van maatregelen bij geconstateerde overtredingen of gezondheids- en veiligheids- bedreigende situaties

  Voorkeuren:
 • Je hebt aantoonbare ervaring in een complexe organisatie
 • Je beschikt over ervaring in een omgeving waar explosieve stoffen voorkomen
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

mbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.800,-
tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later