DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Windows en Storage Specialist (9) 36 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: minimaal 1 jaar, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Nog niet bekend
Reageren voor: 29 januari 2021

Dit is wat wij doen
DomstadIT ontwikkelt, levert, installeert en beheert alles wat nodig is voor de automatisering, de digitalisering en het digitaal werken van de gemeentelijke organisatie. We zorgen voor een stabiele en optimaal beschikbare ICT infrastructuur. We werken aan kantoorautomatisering, telefonie, organiseren hosting, dataopslag en virtualisatie. We voeren selfservice in en we automatiseren en standaardiseren waar mogelijk beheertaken. Bij dit alles zoeken we naar vernieuwende en besparende werkwijzen en producten. Zo dragen wij ons steentje bij aan een goede bedrijfsvoering.

Hier zijn we trots op
Wij willen vooroplopen in innovatie. De voorzieningen Hosting, Connectivity en Werkplek zullen snel grote sprongen maken op gebied van cloud computing, waaronder de introductie van Docker Containers, Netwerkvirtualisatie en cloud desktop. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om de beste IT te leveren aan onze organisatie en daarmee aan onze stad. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan samen voor de diensten die wij als team leveren.

Onze plek in de organisatie
Domstad IT is medio 2019 ontstaan na de samenvoeging van de I&A afdelingen Informatie Voorzieningen en Automatisering. De afdeling werkt zoveel mogelijk volgens een Demand-Supply structuur en is Agile opgezet. De inhoudelijk teams zijn gebundeld in voorzieningen.
Je komt te werken in de voorziening Hosting, binnen het team Databases en Linux

Profiel / dit breng je mee
- Aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. Beargumenteer waarom de kandidaat voldoet aan deze eis
- Diepgaande kennis van ICT-infrastructuur, in het bijzonder Windows 2016 en 2019 en Netapp.
- Kennis van testen en -procedures (TMAP-infrastructuur)
- Kennis van ICT-beheer en service management (ITIL of USM)
- Ervaring in het werken in een Agile organisatie
- In staat om het Agile gedachtengoed en Agile werkwijze uit te dragen in een beheer organisatie
- In staat om in een zelfsturend team te functioneren
- Analytisch vaardig en oplossing gericht
- Goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
- Communicatief vaardig, vasthouden en tactisch

Competenties
In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze - vanuit deze kernwaarden
- hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen.
DomstadIT hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de
gewenste cultuur binnen IB Automatisering.
DomstadIT verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden. Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 7x24 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd

Eisen
- Kandidaat moet fulltime beschikbaar zijn. Full time is 5 dagen per week, totaal 36 uur.
- In Coronatijd werken wij maximaal vanuit huis. Van onze externe kandidaten verwachten dat zij een geschikte thuiswerkplek hebben.
- Ons team houdt als professionals haar omgevingen in de lucht. Als team zijn zij buiten werktijden bereikbaar om in geval van een grote verstoring in te grijpen. Dit gebeurt zelden tot nooit. Wij verwachten dat de externe kandidaten meedoen in deze werkwijze.
- Kandidaat heeft aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau.
Beargumenteer waarom kandidaat voldoet aan deze eis.
- Je bent gecertificeerd op het gebied van Windows.
- Je bent gecertificeerd op NetApp storage.

Wensen
- Je beschikt over de volgende Windows certificering
- Je hebt ervaring op het gebied van het beheren van Windows, specifiek W2016 en 2019.
- Je beschikt over de volgende Netapp certificering
a. NetApp CDOT
b. andere NetApp certificering
c. geen certificering of verouderd
- Je hebt kennis van en ervaring met public cloud.
Geef concreet aan waar die ervaring uit bestaat.
- Je hebt kennis en ervaring op het gebied van TrendMicro
- Je hebt kennis en ervaring op het gebeid van backuptool Commvault.
- Je hebt kennis van testen en testprocedures (TMAP-Infrastructuur).
- Je kent ICT-beheer en service management (ITIL).
- In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift). Ook ben je analytisch vaardig en oplossingsgericht.
Geef een concreet voorbeeld waaruit bovenstaande blijkt.
- Je hebt ervaring in het werken in een Agile organisatie.
Geef concreet aan waaruit die ervaring bestaat
- Je bent in staat om het Agile gedachtengoed en Agile werkwijze uit te dragen in een beheer organisatie.
Geef een concreet voorbeeld waar dit uit blijkt.
- Je bent in staat om in een zelforganiserend team te functioneren.
Geef een concreet voorbeeld waar dit uit blijkt.
- Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie voor deze opdracht waaruit blijkt waarom hij/zij deze opdracht wil uitvoeren en waarom hij/zij de beste kandidaat is.

CV
Het CV is max 3 pagina's enkelzijdig, in normaal lettertype en toont een overzicht van de relevante werkzaamheden tot dusver.
Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit.
Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
Het CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4, Telefoonnummer contactpersoon

Gespreksdatum matchingsgesprek
5-2-2021 tussen 13.30 en 15.00 uur

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist