Penningmeester

Kom je ons bestuur versterken?

Stichting WereldTheeMuseum is bezig met het oprichten van een museum in Leiden of omgeving. Dit museum zal een collectie opbouwen rond verschillende thema’s betreffende thee, zoals verhalen rond de ontdekking ervan, de wereldwijde handel, het productieproces en de rol die thee speelt in verschillende culturen in de wereld. Educatie en gastvrijheid staan daarbij centraal. 

Het oprichtingsbestuur is per direct op zoek naar een penningmeester die zich in de visie van het WereldTheeMuseum kan vinden.

Als bestuurslid lever je actieve bijdragen aan het realiseren van de missie van het WereldTheeMuseum. Je deelt in de sfeer binnen het bestuur waarin open, constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt. We verwachten dat je interesse voor en/of affiniteit hebt met de wereld van thee. Accuratesse en betrouwbaarheid zijn erg belangrijk. Bestuurlijke ervaring is natuurlijk zeer welkom, maar is geen vereiste. Een relevant netwerk of ervaring binnen de museale wereld en de bereidheid deze in te zetten voor het WereldTheeMuseum wordt zeer op prijs gesteld. Verder verwachten we dat je als bestuurslid een kritische en onafhankelijk bijdrage levert aan de besluitvorming binnen het bestuur en geen tegenstrijdige belangen hebt. 

 Taken

  • beheren van de financiën van de stichting;
  • verantwoordelijkheid dragen voor de boekhouding en de financiële transacties;
  • adviseren van het bestuur over het financieel beheer en belastingzaken;
  • opstellen van de begroting en het financieel jaarverslag;
  • actief meewerken aan fondsenwerving, subsidieaanvragen en verantwoording daarvan.

Praktisch

Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar en indien nodig vaker. We verwachten dat de penningmeester gemiddeld 4 uur per week nodig heeft de taken te vervullen.  De benoeming is voor een zittingstermijn van 3 jaar met eventuele herbenoeming van 3 jaar. Lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd. De stichting bestuurt volgens de Governance Code voor Cultuur, en hecht aan diversiteit. Bij de samenstelling van het bestuur wordt daarom rekening gehouden met de culturele achtergrond, geslacht en leeftijd om deze diversiteit te waarborgen. 

Wat bieden wij?

De mogelijkheid je interesse in cultuur, educatie en thee om te zetten in bestuurlijke daadkracht. We bieden je de kans om je beroepsmatige kwaliteiten in te zetten voor de samenleving. Je maakt deel uit van een enthousiaste groep met constructieve en tegelijkertijd gezellige vergaderingen. En er gaat een theewereld voor je open!

Geïnteresseerde kandidaten kunnen vóór 1 maart 2021 hun motivatiebrief en CV sturen aan wereldtheemuseum@gmail.com

Uren:
2 tot 6 uur per week
Dienstverband:
vrijwilligerswerk

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 1,- per maand
Solliciteer
direct via Jobbird
Of solliciteer later