Brockmeyer

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Duurzaamheid

Adviseur Duurzaamheid
Maastricht

Introductie
Maak jij Woonpunt groen en lever je een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de bestaande sociale woningvoorraad?

Organisatie
Woonpunt levert betaalbaar en prettig wonen aan mensen met lage inkomens. Samen met bewoners en andere partners werkt Woonpunt aan duurzame en leefbare wijken. De 180 medewerkers voelen zich betrokken bij bewoners en buurten. Het werkgebied is Zuid-Limburg, met een sterk accent op de steden Maastricht en Heerlen, waar het merendeel van de 18.000 verhuureenheden staan. Onder leiding van een ervaren interim-bestuurder werkt Woonpunt momenteel aan een verdere professionalisering van de gehele organisatie en het verstevigen van de kader stellende staforganisatie is daar een belangrijk onderdeel van. Daarvoor is Woonpunt op zoek naar een Adviseur Duurzaamheid, een (algemeen) Beleidsadviseur en een Portefeuillemanager Vastgoed. Drie rollen die een cruciale rol hebben in de realisatie van het strategisch plan 'Samen werken aan wonen.'

Functie
Als Adviseur Duurzaamheid ben je verantwoordelijk voor de vertaling van de strategische uitgangspunten van de organisatie naar concrete doelstellingen voor het duurzaamheidsbeleid en de verduurzaming van het woningbezit van Woonpunt. Je maakt deel uit van het team Strategie & Beleid en rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder.

Je volgt de ontwikkelingen in de markt op de voet vanuit een intrinsieke interesse, hebt regelmatig contact met onderzoeksinstellingen, collega-corporaties, overheden, marktpartijen en klanten. De opgedane kennis en ervaring neem je mee naar binnen en vertaal je naar beleidsvoorstellen en doelen voor Woonpunt.

Voor de beleidsontwikkeling en implementatie werk je nauw samen met je collega's binnen het team Strategie & Beleid (zoals de Portefeuillemanager en de Assetmanagers) en onderhoud je goede contacten met het bestuur, management en collega's in de organisatie. Je voert regie over de opvolging van het vastgestelde beleid en bijbehorende kaders en ondersteunt je collega's bij de realisatie. Je actualiseert en optimaliseert continue zodat het beleid blijft aansluiten bij de strategie van Woonpunt en de vraag van de klant.

Kortom:
  • Je signaleert ontwikkelingen en innovaties in de markt ten aanzien van duurzaamheid en volkshuisvesting.
  • Je verzamelt en analyseert relevante data (bv van Aedes) en overige onderzoekgegevens.
  • Je vertaalt strategische uitgangpunten naar beleidsadviezen, gericht op het realiseren van relevante doelen uit het Ondernemingsplan 2025 (bv. 'gemiddeld label B') alsmede lange termijn ambities zoals 'CO2 neutraal in 2050'.
  • Je stelt strategische beleidsstukken op die gericht zijn op de verduurzaming van het woningbezit en draagt zorg voor tijdige en betrouwbare sturingsinformatie voor het MT.
  • Je informeert collega's en betrokkenen over nieuw beleid en producten en samen met de Assetmanagers en de verschillende afdelingen ontwikkel je effectieve duurzaamheids-programma's.
  • Je adviseert de organisatie in de volle breedte op het gebied van meer duurzaamheid binnen de beleidskaders, denk aan energietransitie en circulair bouwen.
  • Je evalueert tussentijdse resultaten in effectrapportages en doet verbetervoorstellen.
  • Je vertegenwoordigt Woonpunt in relevante samenwerkingsverbanden en netwerken ten behoeve van gezamenlijke opgaves zoals warmtenetten en klimaatadaptatie.

Functie-eisen
Klantgericht, resultaatgericht, samenwerken en ontwikkelen zijn de kernwaarden van Woonpunt, deze competenties zien we graag ook bij jou terug. Als Adviseur Duurzaamheid ben je extern gericht en bouw je aan een stevig extern en intern netwerk. Je bent analytisch, ziet kansen in ontwikkelingen en innovaties en weet deze te vertalen in realistische doelstellingen voor Woonpunt. Je bent enthousiasmerend en in staat draagvlak te creëren bij management en medewerkers. Je bent pragmatisch en ondersteunt je collega's doelstellingen en bijbehorende activiteiten te implementeren binnen hun reguliere werkprocessen.

Je hebt een afgeronde HBO- of academische opleiding op het gebied van vastgoed en/of duurzaamheid. Je hebt ruime ervaring in een coördinerende en adviserende rol met veranderopgaves. Je hebt affiniteit met en kennis van duurzaamheid, bouwtechniek en energieopgaves. Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift.

Inlichtingen
Woonpunt wordt bij deze werving begeleid door Werving & Selectiebureau Delfin Executives. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elise Lansu, partner bij Delfin Executives, bereikbaar op 06-23909009 of per mail e.lansu@delfin.eu.

Sollicitatie
Hebben wij je interesse gewekt? Stuur ons je CV en motivatiebrief.

Vaardigheden

Opleiding

HBO; WO