Financieel Adviseur Projectbeheersing

Solliciteer op de website van de werkgever

Provinciale organisatie en Natura 2000 in het bijzonder Afdeling Water en Groen.Binnen de provincie Zuid-Holland, zet de afdeling Water en Groen zich in voor behoud, ontwikkeling en beleving van het groen in Zuid-Holland. Er wordt gewerkt met vele partners aan zoveel mogelijk gevarieerd groen in de provincie. Er is aandacht voor natuur, recreatie en (duurzame) landbouw. De mouwen worden graag opgestroopt om de Europese natuurdoelstellingen te behalen. Er bestaat gedrevenheid in het team om de biodiversiteit in Zuid-Holland centraal te laten staan in de werkwijze. Zo worden ze gezien als dé partner in Zuid-Holland die toegevoegde waarde biedt. Dat kan zijn met het delen van kennis, netwerk en/of financiële middelen.

Natura 2000 De afdeling Water en Groen heeft als één van haar taken het uitvoeren van het landelijke en provinciale Natura 2000 (N2000) beleid. Dit doen zij middels beleidsondersteunend onderzoek, het opstellen van beheerplannen per N2000-gebied en het sluiten van overeenkomsten met terrein beherende organisaties (TBO’s) voor de uitvoering van maatregelen die nodig zijn om de N2000-doelen te realiseren. Aan het uitvoeren van het Natura 2000 beleid wordt jaarlijks zo’n 5 miljoen besteed. Vanwege de stikstofcrisis zal hier de komende 10 jaar nog extra geld van het Rijk beschikbaar komen via het Programma Natuur waarover thans onderhandeld wordt. N2000 doelrealisatie is namelijk een wettelijke verplichting én is randvoorwaardelijk voor het oplossen van de actuele huidige stikstof(vergunningen) problematiek.
In Zuid-Holland zijn er 21 Natura 2000 gebieden. Voor elk van die gebieden is een beheerplan opgesteld dat elke 6 jaar geactualiseerd wordt. In een beheerplan staan o.a. de uit te voeren maatregelen. Voor de uitvoering daarvan worden overeenkomsten met de terrein beherende organisaties in die gebieden gesloten. TBO’s zijn veelal natuurorganisaties, maar ook mede/semi-overheden en particulieren vervullen deze rol. Op dit moment lopen er zo'n 50 overeenkomsten. De TBO's rapporteren jaarlijks over de voortgang van die maatregelen en leggen daarbij ook financiële verantwoording af. Een groot deel daarvan loopt in 2021 af en zal verlengd/aangepast moeten worden.
De provincie wil haar financiële projectbeheersing van de deelopdracht Natura 2000 optimaliseren. Daarom zijn zij op zoek naar een financieel adviseur die het financiële overzicht en de begroting voor de deelopdracht N2000 op orde brengt en houdt.

Taken en kwaliteitenNaast de functie-elementen en functie-eisen die beschreven zijn in de bouwstenen van het betreffende functietype volgens de raamovereenkomst, gelden voor deze opdracht de volgende specifieke taken en kwaliteiten.

Taken:* Op orde brengen, verder ontwikkelen en bijhouden van het financieel dashboard Natura 2000 (thans een excel-spreadsheet);
* Analyseren en rapporteren over de financiële voortgang Natura 2000 conform het overeengekomen proces en dashboard;
* Leveren van financiële informatie aan behandelend ambtenaar, projectleiders en andere belanghebbenden (o.a. TBO’s);* Adviseren en ondersteunen projectleiders met beoordelen en afhandelen jaarverslagen en bijhorende financiën van TBO’s;* Het organiseren en leveren van de (financiële) inbreng van het deelprogramma in de diverse P&C producten, dit omvat o.a. het opstellen en actueel houden van de (meerjaren)begroting;
* Opstellen en actueel houden van de financiële aspecten van de Natura 2000 businesscase;
* Adviseren over en bijdragen aan de financiële aspecten bij de ontwikkeling van het webportal jaarverslagen TBO’s.
Uren:
32
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor de Provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur Projectbeheersing.
Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per 1 februari voor circa 12 maanden met optie tot verlenging van 12 maanden. De gewenste inzet is 32 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief 70), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling schaal 10 conform CAO opdrachtgever (4250-5000)).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* Ervaring met en vaardigheid in het opstellen van P&C producten;* Kennis en inzicht in de processen rond het opstellen van beleidsmatige meerjarenbegrotingen en verantwoordingsrapportages;
* Financiële linking pin tussen de behandeld ambtenaar, het projectteam, TBO’s en andere belanghebbenden;
* Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden/adviesvaardigheden;
* Flexibel, proactief en goed kunnen opereren in veranderende omstandigheden;
* Affiniteit/ervaring met de natuur(beleid) strekt tot aanbeveling;
* Ervaring met en vaardigheid in het opstellen en bijhouden van een financieel dashboard sterkt tot aanbeveling.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Ben jij dé kandidaat voor deze uitdaging? Dan ontvangen we graag uiterlijk 27 januari je reactie! LET OP: zodra we voldoende passende kandidaten in beeld hebben, wordt deze vacature van de website verwijderd. Dus heb je interesse, reageer direct!
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rodrey Fuzzally (Recruiter) via RodreyFuzzally@jsconsultancy.nltijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later