JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coördinerend Beleidsmedewerker Financiën en Economie

Werkzaamheden en resultaatgebieden • Bijdragen aan het opstellen en beheren van de uitvoeringsagenda; o vanuit expertise op het terrein van F&E bijdragen aan de opzet van vooronderzoeken/doorlichtingen die i.s.m. de Landen en betrokken departementen op deze thema’s worden uitgevoerd; o leveren van input vanuit F&E ten behoeve van de uitwerking van betreffende thema’s in een uitvoeringsagenda met samenhangende en uitvoerbare programma’s en projecten; o beoordelen van project- en programmavoorstellen op het terrein van de financieel economische thema’s; adviseren over eventuele aanpassingen/aanscherpingen; o bijdragen aan het beheer van de uitvoeringsagenda op de financieel economische thema’s; monitoren en toezicht houden op de uitvoering en voortgang zodat tijdig bijsturingsmaatregelen genomen kunnen worden.
• Coördineren van de werkzaamheden die vanuit de afdeling F&E ten behoeve van de uitvoeringsagenda’s hervormingen worden uitgevoerd; zorgen voor integraliteit en eenduidigheid van opzet en aanpak van de thema’s binnen de programmateams Landen; • Aanspreekpunt/linking pin tussen de afdeling F&E en de programmamanagers Landen; afstemming financieel beheer en financieel toezicht met het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsagenda; • Bijdragen aan de integraliteit en eenduidigheid m.b.t. de opzet en uitvoering van de betreffende thema’s tussen de programmateams, met de ‘staande’ organisatie en met de thematrekkers (departementen); • Leveren van het eigen aandeel in de voortgangs- en verantwoordingsrapportage op niveau van uitvoeringsagenda’s Landen en bijdragen aan het risicomanagement op de relevante projecten en programma’s.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor het Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties is JS Consultancy op zoek naar een Coördinerend Beleidsmedewerker Financiën en Economie. Dit betreft een functie voor 36 uur per week. De opdracht is per 1 februari voor de duur van 4 maanden, met optie op verlening. De werklocatie is in Den Haag, maar vooralsnog wordt er veel vanuit huis gewerkt.De afdeling Financiën en economie (F&E) heeft als hoofddoelstelling het bevorderen van een stabiele financieel-economische ontwikkeling in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor Curaçao en Sint Maarten is bij de staatkundige hervormingen per 10 oktober 2010 op grond van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) het financieel toezicht ingesteld. Voor Aruba is in augustus 2015 onafhankelijk financieel toezicht vastgelegd per Landsverordening. Voor de openbare lichamen zijn regels voor toezicht neergelegd in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
De beleidsmedewerkers F&E geven invulling aan de taken die voortvloeien uit genoemde wettelijke kaders, het coördineren en structureel bestendig maken van de financiële huishouding van de openbare lichamen en de advisering aan de Rijksministerraad over verschillende onderwerpen op het terrein van F&E. Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stil gevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede. Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met medische bijstand met het oog op beheersing van COVID-19, voedselhulp en continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten. Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen (de zogeheten Landspakketten) door om het weerstandsvermogen te versterken. Een orgaan ondersteunt en ziet toe op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, belastingen, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat. Wij zoeken een coördinerend beleidsmedewerker die naast uitvoering van reguliere werkzaamheden, als meewerkend voorman de voorbereiding en uitvoering van de hervormingen en maatregelen op het terrein van financiën en economie coördineert. Hij/zij treedt op als vervanger van het afdelingshoofd F&E voor wat betreft de portefeuille Landen.

Werkzaamheden en resultaatgebieden • Bijdragen aan het opstellen en beheren van de uitvoeringsagenda; o vanuit expertise op het terrein van F&E bijdragen aan de opzet van vooronderzoeken/doorlichtingen die i.s.m. de Landen en betrokken departementen op deze thema’s worden uitgevoerd; o leveren van input vanuit F&E ten behoeve van de uitwerking van betreffende thema’s in een uitvoeringsagenda met samenhangende en uitvoerbare programma’s en projecten; o beoordelen van project- en programmavoorstellen op het terrein van de financieel economische thema’s; adviseren over eventuele aanpassingen/aanscherpingen; o bijdragen aan het beheer van de uitvoeringsagenda op de financieel economische thema’s; monitoren en toezicht houden op de uitvoering en voortgang zodat tijdig bijsturingsmaatregelen genomen kunnen worden.
• Coördineren van de werkzaamheden die vanuit de afdeling F&E ten behoeve van de uitvoeringsagenda’s hervormingen worden uitgevoerd; zorgen voor integraliteit en eenduidigheid van opzet en aanpak van de thema’s binnen de programmateams Landen; • Aanspreekpunt/linking pin tussen de afdeling F&E en de programmamanagers Landen; afstemming financieel beheer en financieel toezicht met het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsagenda; • Bijdragen aan de integraliteit en eenduidigheid m.b.t. de opzet en uitvoering van de betreffende thema’s tussen de programmateams, met de ‘staande’ organisatie en met de thematrekkers (departementen); • Leveren van het eigen aandeel in de voortgangs- en verantwoordingsrapportage op niveau van uitvoeringsagenda’s Landen en bijdragen aan het risicomanagement op de relevante projecten en programma’s.
Wat wij bieden

Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP- overeenkomst (uurtarief in overleg) of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy schaal 13 inschaling rijksoverheid). Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week, 1 februari voor de duur van 4 maanden, met optie op verlenging. De werklocatie is in Den Haag, maar vooralsnog wordt er veel vanuit huis gewerkt.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur in financieel-economische richting. Indien dat niet het geval is, vormden financiën en/of economie (micro/macro) wel een belangrijk onderdeel van deze opleiding;
• Minimaal 5 jaar overheidservaring; • Je hebt affiniteit met bestuur, beleid en financiën en hebt oog voor de gewenste maatschappelijke, institutionele en (sociaal-) economische effecten;
• Je hebt gevoel voor politieke, bestuurlijke en interculturele verhoudingen; • Werkervaring bij meerdere departementen (bijvoorbeeld Financiën (IRF) of andere A-directies) en/of beleidsvelden is een pré. Dit geldt ook voor kennis van of ervaring met gemeentefinanciën en/of regionale economie. • Je bent je bewust van de (overzeese) politiek-bestuurlijke omgeving waarin het DG opereert en weet hier tactisch, creatief en effectief mee om te gaan;
• Je drukt je mondeling gemakkelijk uit en je toont daarbij lef en durf. • Je hebt een goede pen en bent in staat om snel tot de kern van een vraagstuk door te dringen; ruime ervaring met het schrijven van beleidsnotities is noodzakelijk. • Je bent een teamspeler met een hands-on mentaliteit die zaken zelfstandig en in goede samenwerking met anderen kan en wilt aanpakken.
• Kennis van onderzoeksmethoden en -technieken en vaardigheid in het toepassen hiervan op strategisch niveau.

Competenties
• Uitstekend analytisch vermogen;
• Resultaatgericht, proactief en pragmatisch;
• Oplossingsgerichtheid en flexibel;
• Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen;
• Stressbestendig;
• Politiek-bestuurlijk en omgevingssensitief;
• Samenwerkings- en teamgericht.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur ons z.s.m. je CV, voorzien van korte motivatie (om er zeker van te zijn dat we je sollicitatie niet missen, kun je deze het beste insturen via onderstaande sollicitatiebutton). Voor