JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Beleidsadviseur Wonen

De afdeling Ruimte en Economie (R & E) volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, duidt deze en vertaalt ze naar strategische opgaven en beleid op ruimtelijk en economisch terrein. Ze verbinden de (inter)nationale, regionale en lokale niveaus, netwerken en beleidsvelden van het fysieke domein. Binnen R & E is het team Wonen verantwoordelijk voor het woonbeleid van de stad. Dit team geeft uitvoering aan de Woonvisie en prestatieafspraken en levert een bijdrage aan een aantrekkelijke woonstad en de omgevingsvisie. De komende periode staat in het teken van het maken van een Ontwikkelstrategie waarbij de gemeente samen met haar samenwerkingspartners de woningbouwopgave in beeld brengt. Voor dit team Wonen zijn we tijdelijk op zoek naar een Beleidsadviseur Wonen. Samen met de Programmaleider en de Senior Beleidsadviseur zorg je voor de uitvoering van het woonbeleid.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:* Woningcorporaties. Je bent samen met de Accounthouder Corporaties verantwoordelijk voor de prestatieafspraken met de 3 grote corporaties in Zwolle. Je werkzaamheden zijn o.a. voorbereiding (maken agenda, eventuele relevante memo’s) en notulering Ambtelijk Overleg en Bestuurlijk Overleg.* Monitoring van de voortgang van de lopende prestatieafspraken (Prestatieafspraken 2020-2023 en Jaarschijf 2021) en het gezamenlijk opstellen van het Volkshuisvestelijk verslag, een terugblik op het voorgaande jaar.* Actieve deelname in de programmalijnen Betaalbaarheid (ook ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan) en Woonruimteverdeling.* Actief betrokken bij de uitvoering van de algemene afspraken, bijvoorbeeld het coördineren van deelname aan de oversampling van het WoON 2021
* Coördineren proces rondom het opstellen van de prestatieafspraken/jaarschijf voor 2022.
* Contacten met huurdersorganisaties.
* Prestatieafspraken met- en accountmanagement van kleinere corporaties in Zwolle.* Deelname in Aanjaagteam Wonen en Zorg: oa kansrijke projecten aanjagen en coördineren inventarisatie naar de kwantitatieve vraag naar ouderenhuisvesting.* Ontwikkelen van beleid voor huisvesting van specifieke doelgroepen: Woonwagens (o.a. contactpersoon voor de woonwagenbewoners als het gaat om huisvesting en deelname in een nog op te zetten werkgroep met de corporaties), Woonschepen, Arbeidsmigranten en Starters (o.a. de wijziging van de voorwaarden voor het beheer van leningen door SVN naar het college brengen)
Uren:
24
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor een gemeente in de provincie Overijssel is JS Consultancy op zoek naar een Beleidsadviseur Wonen (24 uur, 6 maanden, verlenging mogelijk, per 15 februari 2021).
Wat wij bieden

Wij kunnen je via een detacheringsconstructie (inschaling CAR-UWO, schaal 10) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 6 maanden voor 24 uur in de week (verlenging mogelijk). De gemeente is gelegen in de provincie Overijssel.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting;
* 3 jaar recente werkervaring in het werkveld Wonen bij een gemeentelijke instantie;
* Sterke communicatieve vaardigheden in woord en schrift;
* Initiatief, enthousiasme en verbindende vaardigheden;
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie is vereist voor deze functie. Je kan reageren tot uiterlijk 24 januari 2021.
Voor meer informatie over deze vacature ku