Consulent Werk en Inkomen

Solliciteer op de website van de werkgever

JE ROL:
Als consulent W&I werk geef je uitvoering aan het inkomensproces van de Participatiewet. Je staat voor de borging en invulling van de doel- en rechtmatigheid. Je geeft invulling aan je rol door het inkomensproces integraal te wegen en daarin nauw samen te werken met de regisseur W&I en collega's met specialismen.
Als consulent W&I werk je generalistisch aan het aanvraagproces, mutaties en aanvullende inkomensregelingen. Specialismen zijn belegd bij consulenten W&I met een bepaalde expertise (als invordering of handhaving). Je beschikt over adequate kennis van het sociale zekerheidsstelsel en bent een deskundig adviseur voor de Regisseur.
Van een consulent W&I verwachten we een brede kijk en uitvoeringskracht op het inkomensproces. Dat wil zeggen dat je meerdere delen van het inkomensproces zelfstandig kan uitvoeren. Daar waar zaken hoog complex zijn, wordt vanzelfsprekend de collega met expertise ingezet of bevraagd.

Belangrijk uitgangspunt van onze visie is: We stellen de inwoner centraal en stellen de weg naar werk voorop, werken samen met ketenpartners en we handelen pro-actief. Daarom zorgen we dat besluiten doel- en rechtmatigheid zoveel mogelijk integraal worden genomen. Door jouw brede kennis van het inkomensproces, draag je daaraan bij. Afstemming met de verschillende collega's binnen W&I is daarin cruciaal.

Jouw verantwoordelijkheid is om de nodige inkomensbesluiten te nemen conform geldende wet- en regelgeving. Daarin stel je de inwoner centraal en zorg je dat besluiten zoveel mogelijk de integrale benadering van het werk- en inkomensproces ondersteunen. Hierover schakel je als vanzelfsprekend ook met de regisseur W&I zodat deze het overzicht over het totale traject en gevolgen voor de uitkering goed in beeld weet te houden.

Als consulent onderzoek, beoordeel, rapporteer, registreer en communiceer je het door jou genomen besluit. Bij de uitvoering van jouw werkzaamheden hanteer en toets je conform de geldende procedures, wetten en regelingen. Je voert in de rol van signaleerder (telefonische) gesprekken met de inwoners over wijzigingen in de situatie. Dit doe je gericht op werk en op inkomen met als uitgangspunt doen wat nodig is om de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te bevorderen. Vanuit jouw integrale kijk op de leefsituatie van de inwoner en eventuele partijen welke hierbij betrokken zijn, heb je contact met de inwoner.

Uren:
36

Over de werkgever

JE POSITIE:
Je verricht je werkzaamheden in het brede kader van het sociaal domein en je maakt onderdeel uit van een of meerdere gebiedsteams en je levert een bijdrage aan het totale werk- en inkomensproces. Hierin wordt jouw specifieke expertise/kennis over doelgroepen of delen van het werk- inkomensproces benut.
Vanuit een proactieve houding benader je collega's om tot goede besluiten te komen.
In het kader van de lerende organisatie en om de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger plan te tillen neem je actief deel aan bespreken van casuïstiek en in wet- en regelgeving.
Je bent, in overleg met o.a. de regisseur W&I, in staat om vanuit de gehele context de (leef)situatie van de inwoner te overzien en houdt hiermee rekening in de uitvoering van je werk.

MISSIE:
Onze missie is om - samen met onze partners in de stad - zoveel mogelijk Arnhemmers die nu aan de kant staan richting betaald werk te helpen en daarmee bij te dragen aan het bestrijden van armoede in onze stad en het dichterbij brengen van een inclusieve samenleving.
Wij weten wat werkt en doen wat nodig is.

Wat wij bieden

Een tijdelijk dienstverband via Start People met kans op een verlenging als Consulent Werk en Inkomen bij de gemeente Arnhem.
Wij bieden je een salaris, afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring, in functieschaal 8. Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week, maar ook 32 uur per week is bespreekbaar.

Vaardigheden

WAT BRENG JE MEE?

 • Een integrale kijk op het proces van werk, inkomen, armoede en schulden vanuit verbinding en gericht op samenwerking om de dienstverlening aan de inwoner zo optimaal mogelijk te maken.
 • Kennis van actuele wet- en regelgeving (met betrekking tot de Participatiewet en het sociale zekerheidsstelsel)en de sociale kaart van Arnhem
 • Bewust van je eigen expertise en je eigen rol, dit proactief kunnen inzetten en daar waar nodig te schakelen met collega's om zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen.
 • Je verzamelt informatie, analyseert de werk- en inkomenssituatie, en bereidt besluiten voor en handelt deze zelfstandig af.
 • Je zorgt voor korte, bondige en heldere registratie en rapportages en zorgt ook hierin voor integraliteit. Je ondersteunt hiermee het overzicht dat de regisseur nodig heeft van het werk- en inkomensproces van de inwoner
 • Je bent fraude alert en je werkt nauw samen met handhaving en eventueel sociale recherche zodra er fraudesignalen zijn. Je bent je bewust dat onrechtmatig gebruik van sociale voorzieningen ten koste gaat van de mensen voor wie de voorzieningen daadwerkelijk zijn bedoeld.
 • Een motiverende en signalerende houding op zowel doel- als rechtmatigheid waarin je de communicatie kunt aanpassen aan de situatie en de ontvanger.
 • Je houdt je aan gemaakte afspraken en spreekt anderen als vanzelfsprekend ook aan op het niet nakomen daarvan
 • Je levert een bijdrage aan de rolontwikkeling van de consulent W&I en de samenwerking in het gebiedsteam
  · Je bent een professional, kan feedback geven en ontvangen, je legt verantwoordelijkheid af over je eigen handelen waarbij je ondersteuning inschakelt als je dit nodig hebt of wanneer dit het traject ten goede komt.
 • Je werkt proactief, analytisch, initiatiefrijk, doortastend, nauwkeurig, resultaatgericht en planmatig.
 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.000,-
tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later