HerCor

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Kwartiermaker / Strategisch Regisseur Informatie voorziening

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker / Strategisch Regisseur Informatie

voorziening


Startdatum: 15-2-2021

Einddatum: 15-2-2022

Uren per week: 32 a 36

Locatie: Naaldwijk


Kandidaat is beschikbaar voor een selectiegesprek op 27 januari.


De gemeente Westland streeft er naar een moderne dienstverlener te zijn. Om dit mogelijk te maken biedt de gemeente, vanuit het cluster bedrijfsvoering, ICT ondersteuning aan de hele gemeentelijke organisatie en enkele externe klanten. Om de snelle ontwikkelingen in het ICT domein te kunnen volgen en integreren in de geboden ondersteuning, streeft de gemeente naar een moderne wendbare en adaptieve ICT organisatie.

Uit onderzoeken door externe partijen bleek dat de gemeente primair was ingericht als ICT beheersorganisatie. Daarom is de gemeente Westland in het kader van de versterking van haar ICT bedrijf een regie- en changeorganisatie aan het opbouwen voor de vorming van een strategie, regie en changefunctie voor de ICT van de gemeente Westland. Daarnaast is een Governance stuctuur ingericht voor de aansturing en beheersing van gemeentebrede ICT processen. Een kwartiermaker heeft afgelopen twee jaar het fundament gelegd voor het inrichten van de Regie- changeorganisatie (R&C). Door wijziging in de scope van de opdracht naar het ontwikkelen van de aansturing van het hele Informatievoorzieningsdomein door een strategisch regisseur, zoeken wij een kwartiermaker om de volgende fase vorm te geven.

De Regie- en Changeorganisatie voorziet in een uitbreiding van de huidige organisatie met een aantal hooggekwalificeerde medewerkers en aanpassing van enkele bestaande functies. In wisselende Focusteams geven zij invulling aan regie en kaderstelling ten behoeve van de wendbaarheid en adaptiviteit van de organisatie. Samen met de beheerorganisatie vormt de Regie- en changeorganisatie straks de “one stop shop” voor ICT binnen de gemeente Westland. De Regie- en Changeorganisatie heeft inzicht in de klantbehoeften, interne en externe ontwikkelingen en realiseert op basis daarvan een actueel I-beleid en innovatieve projecten die leiden tot moderne werkende oplossingen. De kwartiermaker strategisch regisseur informatievoorziening zal zich richten op de verbinding van R&C met de ICT beheerorganisatie en andere raakvlakken binnen het informatievoorzieningsdomein.

Wij vragen

Wij zoeken een ervaren verandermanager, die zijn sporen verdiend heeft in gemeentelijke ICT organisatie ontwikkeltrajecten. Een communicatief sterke kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest. Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet. Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten. Dat je daarbij flexibel bent, mag een open deur heten.

Opdracht

De kwartiermaker heeft als opdracht om de weg te bereiden voor de Strategisch Regisseur Informatievoorziening door onderdelen te verbinden en de Regie- en changeorganisatie verder te professionaliseren.

De taken van de kwartiermaker

Leidinggeven aan de informatievoorzieningsorganisatie (taakveld R&C, I&A, AM en SD)

Coachend managen van het organisatieonderdeel waarbij ontwikkeling en beheer in evenwicht dienen te zijn;

On the job coaching van medewerkers op vaardigheden, taakinvulling, taakvolwassenheid en organisatiecultuur;

Samen met de Organisatieontwikkelaar en de HR adviseur actief zorgen voor ontwikkeling van de informatievoorzieningsorganisatie (o.a. door invoering van nieuwe werkwijzen zoals devops, versterken service- en changemanagement en strategie legacy beheer) en opstellen van ontwikkelplannen voor alle medewerkers van dit organisatieonderdeel.

Kwartier maken voor een Strategisch regisseur Informatievoorziening

Realiseren van de veranderopgave, de verbinding tussen de verschillende onderdelen en vorm geven aan de functie strategisch regisseur informatievoorziening;

Voorbereiden op meer integrale aansturing van het hele Informatievoorzieningsdomein, inclusief DIV, basisregistraties, informatiebeheer, driehoek gegevensbescherming en vergelijkbare organisatieonderdelen;

Vormgeven aan de rol van plaatsvervangend CIO van de gemeentelijke organisatie.

Uitbouwen en verder invullen van een hoogwaardig strategisch (beleids)adviserend organisatieonderdeel (Regie en changeorganisatie) dat innovatie, beleid en changeprocessen vorm geeft in het ICT domein

Werving, selectie begeleiding en ontwikkeling nieuwe medewerkers;

Aansturen en bijsturen van medewerkers in de opbouw van een demand-supply organisatie o.a. om positie in de organisatie te verwerven;

Opneming van business intelligence in de structuur van R&C en integratie in de vastgestelde werkwijzen.

Samen met het taakveld I&A en changemanagement inrichten van afgestemde werkprocessen

Verantwoordelijk voor de hele keten van het leveren van ICT dienstverlening aan de gemeentelijke organisatie en, in specifieke situaties, op contractbasis aan samenwerkende organisaties;

Uitlijnen van (nieuwe) processen over de teams heen;

Verbeteren van bestaande werkwijzen;

Actueel houden en uitvoeren van activiteiten in de Doelenboom;

Verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens;

Organiseren van business-ICT alignment

Scherp krijgen van organisatiebehoefte en mogelijkheden door actief informatie op te halen bij klant en beheerorganisatie over lopende trajecten, prioriteiten en bedrijfsdoelen;

Innovaties en trends omzetten naar concrete voorstellen en initiatieven (actief);

Business leren werken als goed (informatievoorzienings)opdrachtgever, daarbij ondersteund door de ontwikkeling van Opdracht Gericht Werken in de gemeentelijke organisatie;

Realiseren van doelen op projectbasis door verbetering van portfoliomanagement en gestructureerde rapportages hierover in te richten;

Overdracht van projectresultaten naar beheer optimaal faciliteren op basis van herbruikbare methodieken en aansluitvoorwaarden.

Versterken van de governancestructuur

Implementeren van verschillende overleggen (samenstelling, werkwijze (budget)verantwoordelijkheden, mandaat), waaronder strategisch overleg, demandoverleg, portfolio board;

Zorg dragen voor de strategisch-tactische positionering van de “one stop shop” in de gemeentelijke organisatie.

Actualiseren en uitvoeren van de communicatiestrategie

Samen met de communicatiemedewerker plannen en uitvoeren van actieve communicatie met bestuur, business, informatievoorzieningsorganisatie en overige stakeholders (O.a. Strategisch ICT overleg, Clusterteam Bedrijfsvoering, HR-adviseur, Taakveldmanager I&A, Directie Team, Ondernemingsraad, portefeuillehouder, klantorganisaties);

Uitdragen van visual management door het operationeel houden van de digitale Obeya room;

Organiseren en uitvoeren van inhoudelijke stand ups, verbindings- en inspiratiesessies.


Aanvraag eisen :

Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau.

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met (interim-)management, organisatieontwikkeling en aansturing van innovatie binnen een politiek-bestuurlijke context.

Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afgelopen 3 jaar met het inrichten van de Regie- en changefunctie (CIO office) binnen een overheidsorganisatie.

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met verandermanagement in de afgelopen 10 jaar in een gemeentelijke ICT organisatie op het gebied van beheer of change (30 punten).

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke ICT in de afgelopen 5 jaar (25 punten).

Aantoonbare kennis van de moderne ontwikkelingen binnen het gemeentelijk Informatievoorziening, zoals datagedreven sturen, common ground, smart city, blockchain, e en toepasbaarheid daarvan voor gemeenten (duidelijke weergegeven in het cv middels referentie projecten en/of behaalde opleiding / cursussen) (15 punten).

Aantoonbaar inzicht in ontstaan en consequenties van het gemeentelijke ICT landschap en de ontwikkelingen daarin zowel lokaal als landelijk en Europees; (duidelijk weergegeven in in het cv middels een toelichting van maximaal 350 woorden) (15 punten).

Vanuit een rol in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan om vanuit klantperspectief processen in te richten die betrekking hebben op de hele ICT ondersteuningsketen (15 punten).

Een stevige persoonlijkheid met daadkracht en doorzettingsvermogen die het oplossen van problemen als uitdaging ziet.

Inspirerend, zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en klanten.

Dat je daarbij flexibel bent mag een open deur heten.

Een communicatief sterke kwartiermaker die structuur weet aan te brengen en de menselijke maat niet uit het oog verliest.

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre jij aan de genoemde criteria voldoet.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Aanvraag sluit op 21-1-om 11:30


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 13013

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HERCOR BV

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist