Compass

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Vertrouwenspersoon INTERNE VACATURE

Omschrijving

Compass Group Nederland hecht veel waarde aan de sociale veiligheid van haar werknemers. Om een sociaal veilige omgeving binnen onze organisatie te waarborgen zijn wij op zoek naar een: Vertrouwenspersoon

Algemeen

Als vertrouwenspersoon ben je, naast je reguliere werkzaamheden, aanspreekpunt voor medewerkers over problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt onder andere verstaan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en (interne) criminaliteit. De vertrouwenspersoon begeleidt de melder van het ongewenste gedrag gedurende de afhandeling van de melding en bemiddeld daar waar dat noodzakelijk geacht wordt. De vertrouwenspersoon beantwoordt vragen van de melder en verwijst hem/haar eventueel door naar hulpinstanties.

Functie-inhoud
 • Eerste opvang, begeleiden, adviseren, ondersteunen van medewerkers bij behandeling van klachten omtrent het aspect ongewenst gedrag. Het verstrekken van informatie omtrent de mogelijk te volgen procedure (zowel intern als extern) en samen met de medewerker op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. Het verlenen van een adequate nazorg;
 • Bijdrage leveren aan activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag (bv. geven van lezingen en presentaties), aan het optimaliseren van de kwaliteit van de veiligheid van de individuele medewerker en aan het bewustwordingsproces inzake (ongewenste) omgangsvormen. Bijhouden en vertalen van wettelijke en andere ontwikkelingen op het vakgebied;
 • Het toezien op de uitvoering van het beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen, het vaststellen van knelpunten en doen van voorstellen voor nieuw cq. aangepast beleid inzake ongewenst gedrag.
Vaardigheden en kwaliteiten

De vertrouwenspersoon:

 • Is zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief vaardig (kan met medewerkers van verschillende niveaus en specialismen in de organisatie adequaat communiceren);
 • Heeft inzicht in eigen handelen (geeft blijk van het besef hoe het eigen gedrag kan overkomen op anderen);
 • Is adviesvaardig (is in staat om op basis van een gesprek een probleem te herkennen en aan de hand daarvan duidelijke en heldere adviezen te geven);
 • Heeft inzicht in de context waarbinnen, en de wijze waarop, ongewenste omgangsvormen en ander niet-integer gedrag binnen een organisatie plaatsvinden;
 • Heeft een onafhankelijke opstelling en kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Beschikt over empatisch vermogen en is betrokken, maar is ook in staat professionele afstand tot het gespreksonderwerp en de gesprekspartner te bewaren;
 • Beschikt over HBO werk- en denkniveau en is in staat om beleid te ontwikkelen en te implementeren.
Wij bieden

Om een zo goed mogelijke invulling aan de rol te kunnen geven, zal je een meerdaagse opleiding tot vertrouwenspersoon gaan volgen. Let wel, dit betreft een onbetaalde rol naast je reguliere werkzaamheden.

Interesse?

Is deze vertrouwelijke rol je op het lijf geschreven en herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan jouw korte motivatie naar Jaques de Hulster of reageer via de knop hieronder!

Uren:
Saskia Humble
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist