Maasstad Ziekenhuis

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medior Projectleider Juiste Zorg op de Juiste Plek – Polikliniek

Aan de slag als projectleider binnen de pijler polikliniek

Wil jij aan de slag als projectleider binnen het ziekenhuisbrede programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De polikliniek is één van de thema’s binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Een belangrijk onderdeel van het thema polikliniek is het verder in gebruik nemen van eHealth toepassingen. Het doel is om vanuit een toekomstbestendig poliklinisch proces de juiste eHealth toepassingen te gaan gebruiken die bij voorkeur ziekenhuisbreed geïmplementeerd kunnen worden. Proces denken, organisatieperspectief en implementatie staat bij de projecten centraal. Binnen de functie als projectleider ben je de brugfunctie tussen de zorg en de ICT.

Wij zijn op zoek naar een projectleider die ervaring heeft in het begeleiden van ICT projecten met een verandercomponent binnen de gezondheidszorg. Je bent een projectleider die de brugfunctie tussen zorg en ICT kunt vervullen en je hebt ervaring in het begeleiden vaneen project van start tot en met implementatie. Je hebt zowel kennis van de zorg als technische ICT kennis, waardoor je zowel kunt schakelen met de zorgverleners als met de collega’s vanuit de ICT organisatie. Je bent in staat om duidelijk in kaart te brengen welke technische componenten binnen het project gerealiseerd te moeten worden voordat er succesvol geïmplementeerd kan worden. Met de nodige ervaring in de gezondheidszorg en minimaal drie jaar ervaring in het begeleiden van ICT projecten dan zijn wij op zoek naar jou.

Ons programma Juiste Zorg op de Juiste Plek

In juni 2018 hebben partijen een Bestuurlijk Akkoord medisch-specialistische zorg voor 2019-2022 gesloten. Hierin is afgesproken dat we met elkaar vergaande aanpassingen moeten doen binnen het zorglandschap. Er dient een transformatie plaats te vinden om de juiste zorg op de juiste plek te leveren, tegen het juiste tarief en door de juiste zorgverlener. Deze transformatie moet 3 effecten opleveren:

  • Het voorkomen van (duurdere en/of onzinnige) zorg;
  • Verplaatsingen van zorg (laag complexe zorg dichtbij als het kan, hoog complexe zorg verder weg en meer geconcentreerd);
  • Vervangen van zorg door andere zorg, bijvoorbeeld eHealth of taakdifferentiatie;
Het Maasstad Ziekenhuis wil deze beweging stimuleren met een ziekenhuisbreed veranderprogramma ''Juiste Zorg op de Juiste Plek''. De opdracht van het programma is het centraal coördineren, stimuleren en implementeren c.q. faciliteren van verbeterinitiatieven die bijdragen aan juiste zorg op de juiste plaats en het behalen van het afgesproken resultaat. Het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek valt direct onder de Raad van Bestuur en bestaat uit drie pijlers: Zinnige Zorg, Transmuraal en Polikliniek. Deze pijlers worden elk aangestuurd door een themaleider, een sponsor vanuit het zorgmanagement en een sponsor vanuit de medische staf. Als projectleider binnen de pijler polikliniek wordt je onderdeel van het team IMTS (Informatie, Medische Technologie & Services) Projecten. Vanuit het IMTS Projecten team werk je voor het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Als projectleider maak je binnen het programma onderdeel uit van het team van de pijler polikliniek. Binnen de pijler krijg je eigen verantwoordelijkheid voor het begeleiden van één of meer projecten en breng je je kennis en ervaring in om samen de pijler polikliniek verder door te ontwikkelen. Je rapporteert aan de themaleider. In de uitvoering van de projecten werk je nauw samen met verschillende zorgverleners, maar ook met ondersteunende afdelingen zoals Kwaliteit en Veiligheid, Informatiemanagement en ICT.
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist