Investment Strateeg

Solliciteer op de website van de werkgever

Wie is Pensioenfonds ING?

Pensioenfonds ING (het Fonds) is een ondernemingspensioenfonds opgericht per 1 januari 1995 en statutair gevestigd in Amsterdam. Het Fonds voert het Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020 uit. Dit pensioenreglement geldt voor iedereen die in het verleden bij Pensioenfonds ING pensioen heeft opgebouwd bij ING Bank en NN Group. Het Fonds administreert de opgebouwde pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt het fondsvermogen. Het Fonds behoort met een belegd vermogen van ca. € 31 miljard en ruim 68.000 deelnemers tot de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland. De statutaire doelstelling van het Fonds is: “… pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van de deelnemers of gewezen deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement.” Sinds 1 januari 2014 is Pensioenfonds ING een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het Fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. Medewerkers van ING Bank en NN Group bouwen sindsdien pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds of bij NN CDC Pensioenfonds. Het Fonds heeft een bestuursbureau dat bestaat uit 25 specialisten op de terreinen, pensioen, risico management, communicatie en beleggingen. Het bestuursbureau adviseert het algemeen bestuur en houdt de regie op de uitvoering

Wat is het doel van de functie?

Doel van de functie is het adviseren van het (uitvoerend) bestuur over een strategisch beleggingsbeleid zodanig dat voldaan wordt aan de financiële en niet financiële (MVB) doelen van het fonds binnen het gestelde risicokader. De kernwaarden en investment beliefs zijn de basis voor de advisering.

De Investment Strateeg werkt nauw samen met de Balansmanager die eindverantwoordelijk is voor de strategische advisering ten aanzien van de financiële rendement-risico aspecten van de balans.

Wie ben jij?

We zijn op zoek naar een gedreven en ervaren Investment Strateeg. Je bent bekend met pensioenverplichtingen en in staat om in scenario’s te denken. Je bent in staat het beleidsadvies goed te onderbouwen en toe te lichten zodat het Bestuur een gedegen besluit kan nemen. Je hebt ook oog voor de uitvoerbaarheid van het advies.

Wat zijn je resultaatsgebieden?

 • Asset Liability Management Studie
  • verantwoordelijk voor de advisering inzake het te hanteren economisch scenario en uitgangspunten;
  • periodieke toetsing geldigheid economisch scenario
  • medeverantwoordelijkheid voor uitvoering ALM studie, bepaling onderzoeksvragen, vaststelling van strategisch beleid inzake nominale en reële fondsdoelstellingen, inclusief rente-, inflatie- en valutahedge alsmede de asset allocatie en balansrisico’s,
 • Portefeuilleconstructie
  • Verantwoordelijk voor de inrichting en samenstelling van de matchingportefeuille en van de returnportefeuille;
  • Bewaakt of de portefeuille-constructie binnen de beleggingscategorieën in overeenstemming is met het strategisch beleid
 • Opstellen en regie houden op de implementatie van het balansbeheerplan
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van het uitvoeringsdeel van het balansbeheerplan
  • bewaakt de uitvoering van het Balansbeheerplan gedurende het jaar;
  • Verantwoordelijk voor de rapportage inzake de ontwikkeling van de balans, de onderbouwing van afwijkingen van de strategisch gewichten en of gewenste bijsturing
 • Opstellen en regie houden op de implementatie van het MVB-beleid.
  • Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en regie houden op de implementatie op het terrein van maatschappelijk verantwoord beleggen
  • Rapportage over de verduurzaming van de portefeuille

Herken je jezelf in het onderstaande profiel en competenties?

 • Tenminste vijftien jaar ervaring op het gebied van institutioneel vermogensbeheer
 • Tenminste vijf jaar ervaring als Investment Strateeg op het terrein van Balansbeheer, ALM, strategisch risicomanagement en rapportage
 • Kennis op strategisch niveau
 • Academisch geschoold, bij voorkeur economie, aangevuld met CFA of VBA opleiding
 • Gewenste competenties; omgevingsbewust, conceptueel denker, communicatief vaardig, extrovert, doelgericht, creatief en betrokken

Waar?

Standplaats is Amsterdam

Jouw beloning
Een baan vanaf 32 tot 40 uur en een uniek aanbod dat past in de tijd van nu. We houden rekening met jouw thuissituatie én je ambities en helpen je om werk en privé op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door onze bijzondere verlofregelingen. Ontdek zelf hoe wij dat doen en bekijk onze arbeidsvoorwaarden.

Om je een idee te geven, vertellen we je hier alvast wat de voordelen van het werken bij ING zijn:

 • een salaris afgestemd op jouw kwaliteiten en ervaring.
 • een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.
 • 24 vakantiedagen bij een 36-urige werkweek. Werk je 40 uur per week, dan krijg je 27 vakantiedagen.
 • flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken.
 • een dertiende maand.
 • pensioensopbouw.
 • een Bijdrage Individueel Sparen (BIS), 3,5% van je brutojaarsalaris.
 • 8% vakantiegeld.
 • persoonlijke groei en uitdagend werk met oneindig veel mogelijkheden om je ambities waar te maken.
 • een informele werkomgeving met innovatieve collega’s die streven naar het allerbeste.
 • een vooruitstrevende manier van werken volgens de Agile-methode, zodat nieuwe ideeën tot leven komen.

Ben je enthousiast?

Klik dan op Solliciteren en voeg je cv met motivatie toe.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Paul Rademaker
Telefoonnummer onbekend
Paul.Rademaker@ing.com