Extra Talent

Extra Talent brengt organisaties en kandidaten bij elkaar. Hoe we dit doen? Door persoonlijk het gesprek aan te gaan! Denk aan salaris, de werkzaamheden, sfeer binnen de organisatie én de reistijd. Dankzij een groot netwerk maar vooral door te luisteren, kom jij op de juiste plek.
Gratis en voor niks, beloofd. Wij zoeken voor jou een baan waar je blij van wordt. Bij een bedrijf dat blij wordt van jou. Die baan gaan we voor je vinden. Simpelweg door alles 100% af te stemmen op jou. Het gaat ons namelijk niet om de massa, maar om de mens. Exact, om jou!
We kijken of er op persoonlijk vlak sprake is van een klik. Dat bepaalt in hoge mate je werkplezier en succes. Hoe we dit doen? Wij gaan persoonlijk het gesprek met jou aan. Are you ready?


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Beleidsadviseur Jeugd

Wil jij in februari aan de slag als Beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Haarlemmermeer? Zie je het als een uitdaging om verbinding te maken met zowel interne gemeentelijke partijen als met andere gemeenten en samenwerkingspartners uit de regio Noord-Holland Zuid? Lees dan snel verder en reageer dan uiterlijk 11 januari as.

Over de organisatie

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en ruimte biedt aan de uitvoerende professionals.

We hebben de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterke verbinding tussen enerzijds 'de kracht van dit netwerk' en anderzijds 'de ondersteuning waar nodig voor inwoners in een kwetsbare positie' moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.

De cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op:

 • De volledige jeugdhulp (Jeugdwet);
 • Individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo);
 • De ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en de bestrijding van armoede en schulden (Participatiewet);
 • Veilig thuis.

Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners, jong en oud.

Een groot deel van deze taken wordt via het uitbesteden van taken door 'anderen' uitgevoerd. Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar we mee samenwerken aanzienlijk. Per saldo betekent dit voor ons een zware rol als opdrachtgever.

Innovatie, verandering (transformatie) en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling. De cluster MOZ bestaat uit team Strategie en Sturing (beleidsadviseurs en categoriemanagers), het Meer-team, team Leerplicht/voortijdig schoolverlaten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en team Bedrijfsvoering (functioneel beheer, informatievoorziening, kwaliteit en control). In totaal werken er zo'n 100 gedreven mensen voor de cluster MOZ.

Wat ga je doen als Beleidsadviseur Jeugd?

Wij zijn voor de gemeente op zoek naar een beleidsadviseur met aandachtsgebied Jeugd. De beleidsadviseur werkt nauw samen met andere beleidsadviseurs en met de categoriemanagers, met wie je samen stuurt op gecontracteerde zorgaanbieders. Voor relevante vraagstukken maakt de beleidsadviseur verbinding met zowel interne gemeentelijke partijen als met andere gemeenten en samenwerkingspartners uit de regio.


Het takenpakket
Onderstaand takenpakket is een indicatie en kan gedurende de contractperiode aangepast worden:

 • Ontwikkelen van beleid met de categoriemanagers, hierover intern afstemmen, afspraken maken met verwijzers en waar nodig adviseren van het college;
 • Met de categoriemanager gesprekken voeren met (nieuwe) zorgaanbieders en beoordelen of het zorgaanbod inhoudelijk voldoet aan het programma van eisen;
 • Een actieve bijdrage leveren aan de ketens 'Jeugd' en 'Wonen met Zorg' en aan de transformatieontwikkeling voor 18 min, 18 plus en de programmatoegang;
 • Monitoren van de uitvoering van diverse activiteiten op het gebied van vrij toegankelijke opgroei- en opvoedondersteuning. Hieronder valt o.a. het beheer van twee subsidieaccounts;
 • Input leveren voor financieel en inhoudelijk beleid op grond van de resultaten van bovenstaande monitoring;
 • Wijzigen beleid voor kinderopvang sociaal-medische indicatie en ontwikkelen pilot daarbinnen.
Wat zijn je kwaliteiten?

De Beleidsadviseur Jeugd beschikt over tactisch en strategisch inzicht, en heeft visie én overtuigingskracht. De beleidsadviseur signaleert ontwikkelingen en knelpunten op beleidsinhoudelijk niveau, ziet de samenhang tussen diverse beleidsterreinen en vertaalt deze naar concrete voorstellen. De beleidsadviseur kan goed schakelen tussen bestuur, ambtelijke organisatie en aanbieders. We zoeken een echte verbinder die goed met verschillende in- en externe partijen kan samenwerken en gezamenlijk met hen producten oplevert.

Naast bovengenoemde competenties vinden wij het volgende belangrijk:

 • Wo werk- en denkniveau heb je;
 • Ruime ervaring heb je met het ontwikkelen en implementeren van beleid in het sociaal domein;
 • Een projectmatig manier van werken heb je;
 • Specifiek heb je minimaal 3 jaar ervaring op het beleidsterrein Jeugd;
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, met voorkeur bij een grotere gemeente.
Ons aanbod

Een jaarcontract voor 36 uur per week met opties tot verlenging. Een goed salaris conform de CAR-UWO cao schaal 11 (maximaal € 5169,- bruto per maand op basis van 36 uur). Daarnaast hanteren wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en een volledige reiskostenvergoeding.

Ben je enthousiast geworden?

Reageer dan nu via onderstaande sollicitatieknop. Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan contact op met mij, Michel Klooster.

Uren:
Fulltime

Vaardigheden

Ervaring

5 tot 10 jaar

 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO