Maasstad Ziekenhuis

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Juiste Zorg op de Juiste Plek

Aan de slag als Projectleider Zinnige Zorg

Wil jij aan de slag als projectleider ‘Zinnige Zorg’ binnen het ziekenhuisbrede programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Zinnige Zorg is een van de thema’s binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het betreft een onderwerp dat geplaatst is onder regie van de medische staf. Uiteraard willen de medisch specialisten van het Maasstad Ziekenhuis zorg leveren die daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven voor onze patiënten. Doelmatigheid van onze zorg is hierbij voor ons een belangrijk agendapunt. Maar zijn we altijd op de hoogte van de laatste richtlijnen op dit gebied? En kunnen we onszelf vergelijken met vakgroepgenoten en vakbroerders in het land? Nemen we de patiënt en diens wensen voldoende mee? En hoe kunnen we optimaal samenwerken om de meest doelmatige zorg te verlenen? Om dit inzichtelijk te maken hebben wij het thema Zinnige Zorg ingericht. In verschillende stappen willen we antwoord geven op de bovenstaande vragen en meer. Hiervoor zoeken we een projectleider die juiste data kan verzamelen, structureren, analyseren en intepreteren en op basis daarvan conclusies kan trekken.

Deze rol is nieuw in het ziekenhuis, wat betekent dat er van jou verwacht wordt deze zelf vorm te geven. Elke dag ziet er anders uit, afhankelijk van je eigen initiatief en hoe je je eigen dag invult. Hoe meer stakeholders je bij dit programma betrekt, hoe interessanter en uitdagender je werkt wordt!

Ons programma Juiste Zorg op de Juiste Plek

In juni 2018 hebben partijen een Bestuurlijk Akkoord medisch-specialistische zorg voor 2019-2022 gesloten. Hierin is afgesproken dat we met elkaar vergaande aanpassingen moeten doen binnen het zorglandschap. Er dient een transformatie plaats te vinden om de juiste zorg op de juiste plek te leveren, tegen het juiste tarief en door de juiste zorgverlener. Deze transformatie moet 3 effecten opleveren:

  • Het voorkomen van (duurdere en/of onzinnige) zorg;
  • Verplaatsing van zorg (laag complexe zorg dichtbij als het kan, hoog complexe zorg verder weg en meer geconcentreerd);
  • Vervangen van zorg door andere zorg, bijvoorbeeld eHealth of taakdifferentiatie;
Het Maasstad Ziekenhuis wil deze beweging stimuleren met een ziekenhuisbreed veranderprogramma ''Juiste Zorg op de Juiste Plek''. De opdracht van het programma is het centraal coördineren, stimuleren en implementeren c.q. faciliteren van verbeterinitiatieven die bijdragen aan juiste zorg op de juiste plaats en het behalen van het afgesproken resultaat. Het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek valt direct onder de Raad van Bestuur en bestaat uit drie pijlers: Zinnige zorg, Transmuraal en Polikliniek. Deze pijlers worden elke aangestuurd door een themaleider, een sponsor vanuit het zorgmanagement en een sponsor vanuit de medische staf. Binnen de pijler Zinnige Zorg worden verschillende projecten vormgegeven die bijdragen aan de zinnige zorg discussie. Als projectleider Zinnige Zorg maak je onderdeel uit van het team, maar je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid om de projecten binnen Zinnige Zorg succesvol in te vullen. Je rapporteert aan de themaleider en de aangestelde sponsoren vanuit het zorgmanagement en de medische staf. In de uitvoering van de projecten werk je nauw samen met alle vakgroepen, maar ook met ondersteunende afdelingen zoals Kwaliteit en Veiligheid, Finance & Control en Business Intelligence.
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist