Verpleegkundig consulent Geriatrie (24-36 uur)

Solliciteer op de website van de werkgever

Aan de slag als Geriatrie Verpleegkundige op de polikliniek en in het consultenteam

Als verpleegkundige werk je zowel op de polikliniek als in de kliniek in het consultenteam.
Op de polikliniek werk je in een multidisciplinair team, bestaande uit een geriater, een medisch maatschappelijk werker, een fysiotherapeut en een (neuro)psycholoog en houd je je voornamelijk bezig met het verpleegkundig onderzoek van de nieuwe patiënten. Je voert cognitieve testen uit, doet een stuk lichamelijk onderzoek en je neemt deel aan het multidisciplinair overleg. Ook draai je samen met de klinisch geriater het controlespreekuur. Je werkt nauw samen met de andere verpleegkundigen van de polikliniek Geriatrie van zowel locatie Maasstad Ziekenhuis als de buitenpolikliniek Noordeinde en ben je ook inzetbaar op beide locaties. Ook houd je contact met de thuiszorg en andere externe disciplines.
Op de polikliniek zien wij ook spoedpatiënten waarbij er grote kans is op ontregeling, waarbij we een SEH bezoek willen voorkomen.
Mogelijk dat je in de toekomst een verpleegkundig geheugenspreekuur gaat draaien onder supervisie van de geriater.

In het consulten team werk je samen met de geriaters in de kliniek.
Als lid van het consulten team ben je verantwoordelijk voor de verpleegkundige consulten (aangevraagd door andere specialisme) en houd je je bezig met delier hygiëne, val preventie en nazorg. Je geeft verpleegkundige op andere afdelingen advies ten aanzien van preventie en interventies in de zorg voor kwetsbare ouderen op de afdeling.
Daarnaast werk je samen met de geriater voor de medische consulten. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de functionele en sociale kanten van het functioneren van de patiënt en ondersteun je de geriater bij het in kaart brengen van het psychisch functioneren van de patiënt.
Als onderdeel van het uitvoeren van de consulten neem je (hetero) anamneses af en voer je cognitieve testen uit. Ook sluit je aan bij MDO’s van verschillende specialisme gericht op kwetsbare ouderen.
De zorg voor kwetsbare ouderen is in de organisatie nog volop in ontwikkeling. Het actief mee denken om de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren behoort tot je functie. Hierbij hoort ook het opzetten en geven van scholing binnen de organisatie.
Dit alles maakt dat het een afwisselende en uitdagende functie is.

Onze polikliniek Geriatrie

De Klinische Geriatrie is een relatief jong specialisme binnen het Maasstad Ziekenhuis en is nog volop in ontwikkeling. Vanaf oktober 2017 is de geriatrie van het voormalige Havenziekenhuis onderdeel geworden van het Maasstad Ziekenhuis. De afgelopen jaren is er in het Maasstad vooral voorzien in consulteringen binnen de kliniek. De geriaters zijn onderdeel van een grotere groep, welke in de ziekenhuizen binnen de regio Rotterdam Rijnmond Zuid de klinische geriatrie als onderdeel van het netwerk ouderenzorg vormgeven. Op de locatie Haven/Noordeinde draait men al geruime tijd poli met meerdere geriaters en vanaf november 2017 zijn wij daar in het Maasstad ook mee gestart in het kader van een groeimodel. De patiënten worden ingestuurd door interne en externe verwijzers voor een uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek is primair gericht op het herstellen of behouden van het algemeen functioneren bij ouderen. De patiëntenpopulatie kenmerkt zich door kwetsbaarheid, meestal een hoge leeftijd, multi-problematiek zowel somatisch als psychisch, complexe problemen, polyfarmacie, achteruitgang in functioneren en sociale problemen. Het gaat om patiënten die zich o.a. presenteren met verwardheid, vallen, afhankelijkheid en eenzaamheid. Ons doel is om op een holistische werkwijze binnen een multidisciplinair team deze problemen op een respectvolle manier aan te pakken gericht op een betere kwaliteit van leven.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later