Nieuwe wending voor sociale arts

Solliciteer op de website van de werkgever

Wij zoeken startende maar ook ervaren arten die hart hebben voor de samenleving en het individu.

Het vak verzekeringsarts is 'het best bewaarde geheim' van het geneeskundige beroep. Zoals andere professionals met een sociale rol, is de verzekeringsarts in eerste plaats een vertaler van geneeskundige kennis naar de praktijk. U krijgt te maken met mensen die een baan hebben maar beperkt zijn in de uitvoering daarvan. Of mensen die een baan niet meer uit kunnen voeren. Of.. mensen die zeggen dat zij een baan niet meer uit kunnen voeren.

Het is een goed bewaard geheim, want één derde van de geneeskundigen is werkzaam als bedrijfsarts, verzekeringsarts of arts maatschappij & gezondheid. Er worden ook, horen wij vaak, andere kwaliteiten gevraagd in deze functie dan die waarop de nadruk ligt tijdens de opleiding medicijnen, aangezien het niet alleen over ziekte gaat maar ook over gedrag.

Als verzekeringsarts voert u een maatschappelijke functie uit, als vertegenwoordiger van overheid, werkgever of verzekeraar. U draagt bij aan het bevorderen van participatie in de samenleving, door adviezen te geven die re-integratie en herstel stimuleren. Immers, werken heeft een positieve invloed op de gezondheid: het leidt tot nieuwe sociale contacten, brengt structuur aan in de dagindeling en werk geeft zin en inhoud aan het leven.  

Een verzekeringsarts heeft uiteenlopende taken en is onder andere verantwoordelijk voor

  • Intakes of voortgangsgesprekken met verzekerde cliënten in het kader van één van de arbeidsongeschiktheidswetten (WIA, Wajong, WAZ, ZW, WAO), waarbij naast het vaststellen van de belastbaarheid wordt geadviseerd over mogelijkheden tot re-integratie -met eventuele inzet van voorzieningen;
  • Een gedegen analyse en rapportage, waarin niet alleen de medische feiten, maar ook de context van het werk of de thuissituatie, alsmede psychosociale factoren worden gewogen om tot een objectief en toetsbaar oordeel te komen; 
  •  Voortgangsgesprekken, contacten met externe professionals (huisartsen, psychiaters, re-integratiespecialisten), overleg met arbeidsdeskundigen en collega-artsen; 
  • Bijdragen aan vorming van beleid, bijvoorbeeld aangaande terugkerende ziektebeelden of beroepsziekten.

Over de werkgever

Onze opdrachtgever is de grootste inkomensverzekeraar in Nederland.

Onze opdrachtgever streeft naar een kwalitatieve dienstverlening waarbij de input van haar medewerkers centraal staan. De cultuur is zakelijk maar wij horen terug dat de balans van leren, werken en op een prettige wijze met elkaar omgaan hoog wordt gewaardeerd.

U ontvangt een marktconform salaris plus een aantal relevante certificaten op het gebied van Arbeid en Gezondheid.
De werkzaamheden vinden binnen kantoortijden plaats.
Bij gebleken geschiktheid is een vast dienstverband mogelijk.
Maar ook kan het bij een jaar blijven, naar gelang de wensen van de arts.

Vaardigheden

Onze opdrachtgever biedt u als arts de mogelijkheid om eerst kennis te maken met het vak verzekeringsarts en vervolgens pas met de vierjarige opleiding te starten. De opleiding wordt vervolgens volledig betaald en kan in werktijd worden gevolgd. Om verzekeringsarts te kunnen worden is het essentieel dat u beschikt over: Een succesvol afgeronde studie geneeskunde;Een minimale beschikbaarheid van 32 uur per week; Doortastendheid en flair: de combinatie van sociale vaardigheden en een zakelijke instelling,het vermogen de problematiek van verzekerden te objectiveren en de bevindingen bondig te communiceren, het talent om te gaan met weerstanden en grenzen te stellen; Affiniteit met het werkgebied van verzuimbegeleiding, preventie en re-integratie en de ambitie om u verder te specialiseren in deze richting.
  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later