Leger des Heils

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad

De Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad (OR) van het Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is door zijn/haar werkzaamheden de spil van de OR en het vaste aanspreekpunt.

Informatie
De Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad (OR) van het Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is door zijn/haar werkzaamheden de spil van de OR en het vaste aanspreekpunt. De ambtelijk secretaris voert zijn/haar werkzaamheden uit namens en voor de OR en is verantwoordelijk voor het secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig ondersteunen zodat de OR goed kan functioneren.

In de praktijk houdt de ambtelijk secretaris zich met het volgende bezig:
 • Secretariële ondersteuning bieden zoals o.a. agenda opstellen, informatie verzenden, notuleren, reserveren van vergaderruimtes;
 • Beleidsmatige ondersteuning bieden zoals agendaonderwerpen op inhoud voorbereiden en adviezen geven over de besluitvorming;
 • Informatie en/of adviezen geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie van de OR (intern en extern);
 • Jaarverslag opstellen, archief beheren, verzorgen van correspondentie naar de achterban;
 • Bewaker van agendapunten, actiepunten en (evaluatie)afspraken;
 • Vraagbaak (nieuwe leden en anderen binnen de organisatie), organiseren van scholingen voor OR leden en ondersteuning van de verkiezingscommissie.
Uren:
24
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Werkeenheid info:
Het GWCA is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg. Zij zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Goodwillcentra Amsterdam wil een professionele organisatie zijn met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze deelnemers uitgangspunt zijn. Ruim 1100 medewerkers zetten zich dagelijks in voor mensen 'zonder helper'.
GWCA is actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, kinderzorghuis en thuiszorg. Hierbij is de deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers van cruciaal belang.

Afdelingsinfo
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van het Leger de Heils. De onvoorwaardelijke betrokkenheid van medewerkers bij mensen zonder helper loopt als een rode draad door het werk van het GWCA. Een actieve OR, die de (collectieve) belangen van de medewerkers behartigt is daarbij van groot belang.
Om de OR goed te kunnen ondersteunen is de inbreng van kennis van wet- en regelgeving rondom medezeggenschap belangrijk. Daarnaast zien wij graag dat de OR-leden ontlast worden, zodat zij zich volledig kunnen richten op de inhoud van het werk. Als ambtelijk secretaris ben je verantwoordelijk voor deze ondersteuning en adviseer je de OR op organisatorisch en administratief gebied, zodat de OR haar werkzaamheden optimaal kan uitvoeren.
De ambtelijk secretaris valt hiërarchisch onder de (adjunct) HR manager.
Wat wij bieden

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening ingeschaald in schaal 7. Deze loopt van minimaal €2.501,-- tot maximaal €3.494,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor 1 jaar. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring in een soortgelijke functie;
 • Beschikt bij voorkeur over kennis van de WOR;
 • Een enthousiaste persoonlijkheid, die sociaal en communicatief vaardig is en beschikt over overtuigingskracht;
 • Kan goed acteren tussen verschillende belangen, spreekt anderen op gemaakte afspraken aan en is daadkrachtig;
 • Een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid, zowel in woord als in geschrift;
 • Werkt gestructureerd en kan goed plannen en organiseren;
 • Kunnen werken met MS Office applicaties;
 • Een positief Christelijke levensovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Contract:
tijdelijk