Werkspirit

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coördinator Statushouders

 • Het bewaken van de realisatie van de taakstelling voor de huisvesting
 • Coördineren van de huisvesting van statushouders
 • Intensief contact houden met COA en Vluchtelingenwerk bij afwijkende huisvesting en weigering van woning
 • Het samenstellen met beleidsmedewerkers en bijstellen van het traject naar participatie, werk en zelfstandigheid
 • Regievoeren op het door statushouders te volgen traject samen met de werkadviseur
 • Het bijhouden en delen van kennis op het gebied van inburgering, integratie en participatie
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor de gemeente en voor externe partijen, zoals VWN, COA, Versa, taalscholen, UAF etc.
 • Het onderhouden en het maken van werkafspraken met het netwerk
 • Intensief samenwerken met partners (woningcorporaties, het COA en VWN)
 • Het (door)ontwikkelen, indien noodzakelijk, van werkafspraken
 • Het bijhouden van actuele ontwikkelingen en regelgeving en zorgdragen voor de naleving daarvan m.b.t gemeentelijke taken
 • Het ondersteunen van externe partijen zoals kerken, bibliotheek en Stichting Kursusprojekt Loosdrecht
 • Het adviseren, informeren en meedenken in het participatietraject, initiatieven voor statushouders stimuleren en voorlichting regelen
 • Deelnemen aan bijeenkomsten en projecten samen met de beleidsmedewerker
 • Schakel zijn tussen de uitvoering en beleid
 • Input leveren m.b.t. de invoering van de gemeentelijke taken
 • Samenwerken met het Wijkteam indien nodig
 • Het voeren van de brede intake over de wettelijke verplichte levensdomeinen
 • In kaart brengen van de mogelijkheden, kansen, verwachtingen, wensen, belemmeringen en (hulp)vragen op zelfredzaamheid
 • Het opstellen van het PIP o.b.v. de Brede Intake en leerbaarheidstoets
 • Het monitoren van het PIP door het voeren van tussenevaluatiegesprekken
 • Instrumenten inzetten en monitoren met als doel te motiveren, activeren en jobready te maken
 • Het inzetten van integratieworkshops op maat o.b.v. de resultaten uit de leerbaarheidstoets en de situatie
 • Inzetten en monitoren van Maatschappelijke Arbeid en Participatie
 • Het inzetten en monitoren van Participatieverklaringstraject
 • Het monitoren van het financieel ontzorgen
 • Het onderhouden van contact met taalaanbieders
 • Het registeren in de gemeentelijke systemen zoals Civision, Competentys en het landelijke systeem van DUO, TVS en DLP
 • Het signaleren van knelpunten en aandragen van oplossingen
Uren:
24

Over de werkgever

De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht, 's-Graveland en Nederhorst den Berg.

Samenwerken met inwoners

Voor de gemeente Wijdemeren staan inwoners centraal. Dit komt in 2020 onder meer tot uiting in een dienstverleningsvisie en het verder toesnijden van het communicatiebeleid op de behoefte van inwoners. Ingegeven door de organisatieversterking, het dorpenbeleid, de Omgevingswet en de duurzaamheidsagenda zet de organisatie in op een andere manier van werken. Belangrijke elementen daarbij zijn: proactief en transparant, gebiedsgericht, oplossingsgericht, zelfredzame en betrokken inwoners.

De nieuwe wet inburgering 2021

Naar verwachting zal de nieuwe inburgeringswet op 1 juli 2021 in werking treden. Uitgangspunt is dat iedereen meedoet, liefst met betaald werk. Gemeenten krijgen een centrale rol in de intake, de begeleiding en advisering van inburgeringsplichtigen en het organiseren van de taal- en participatie onderdelen van de inburgering. In de periode 2015 tot en met 2017 was de toestroom statushouders groot.

De afgelopen twee jaar heeft Wijdemeren stevig ingezet op de groep (ex) statushouders met een uitkering van de Participatiewet richting activering en participatie zoals nu uitgewerkt in de nieuwe Wet Inburgering.

Werkspirit zoekt een Coördinator Statushouders voor de Gemeente Wijdemeren.

Wat wij bieden

 • Overeenkomst bij Werkspirit voor 24 maanden (24 uur)
 • Optie tot verlenging
 • Bovengemiddelde beloning
 • Betrokken, betrouwbaar en behulpzaam team

Neem voor vragen contact op met Sihem: 06 166 632 71 of Whatsapp

Graag reageren voor 16 december

Vaardigheden

 • Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau, bij voorkeur in de richting van Onderwijs of Maatschappelijk Werk
 • Recente werkervaring met statushouders
 • Werkervaring met een coördinerende rol rondom de re-integratie en integratie van statushouders
 • Werkervaring met de Voorbereiding van de inburgeringswet 2021
 • Werkervaring met de samenwerkingspartners: woningcorporaties, het COA en VWN is een pre
Ervaring

6 jaar

 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Contract:
tijdelijk